РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-18 || 14.02.11 || Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в університеті

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 11_5-18.doc138 КБ

На виконання вимог Наказу № 969/922/216 Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду та з метою забезпечення вивчення нормативних навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист”

ПРОПОНУЮ:

1. Директорам інститутів, деканам факультетів організувати роботу щодо внесення змін до навчальних планів підготовки студентів за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр з вивчення нормативних навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист”.
2. Завідувачам випускових кафедр:
- внести зміни в навчальні плани підготовки студентів за ОКР бакалавр у відповідності з додатками до розпорядження (Додаток № , ) і врахувати їх під час розробки робочих навчальних планів на 2011 – 2012 навчальний рік;
- здійснити приведення навчальних планів підготовки студентів за ОКР спеціаліст, магістр у відповідність до Переліку спеціальностей 2010 року з урахуванням даних для планування викладання нормативних навчальних дисциплін «Охорона праці в галузі» і «Цивільний захист » за Додатками №1-№4 до розпорядження ;
- здійснити розробку навчальних планів підготовки студентів набору 2012 року за ОКР спеціаліст, магістр за заочною формою навчання з урахуванням додатків №5-№ 8 до розпорядження;
- передбачити включення відповідних розділів з питань охорони праці до робочих навчальних програм, програм практик студентів на 2011-2013 навчального року;
- здійснити планування навчального навантаження для проведення викладачами з охорони праці та цивільного захисту консультацій з відповідних розділів дипломних проектів (робіт) в обсягах не менше 1 години на студента (бакалавр) та не менше 1,5 години на студента (спеціаліст і магістр);
- передбачити введення до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань питання з охорони праці під час проведення державного екзамену;
3. Директору ІЕЕ (Праховнику А.В.) забезпечити проходження навчання науково-педагогічних працівників, які викладають дисципліни з охорони праці та цивільного захисту и беруть участь в роботі державних екзаменаційних комісій, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту» та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами) (далі – Типове положення).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника першого проректора, начальника навчально-організаційного управління Тимофєєва В.І.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.