Положення про кабінет охорони праці та з питань безпечної життєдіяльності в структурних підрозділах університету

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-94 || 20.07.11

Положення про кабінет охорони праці та з питань безпечної життєдіяльності в структурних підрозділах університету

1.Загальні положення

1.1. Кабінет охорони праці та з питань безпечної життєдіяльності (далі-кабінет) є організаційним та навчально-методичним центром пропаганди знань з питань охорони праці, промсанітарії, безпечної життєдіяльності, протипожежної безпеки серед працівників структурних підрозділів університету.
Кабінет – приміщення, обладнане для проведення навчання з питань охорони праці співробітників структурного підрозділу, оформлений матеріалами учбового та методичного характеру. Має бути розрахований на одночасну присутність 30-35 осіб.
Основним принципом оснащення кабінетів є можливість динамічної зміни елементів оформлення, інформаційних та інших використовуваних експонатів та матеріалів замість тих, що втратили свою актуальність.

1.2. Відповідно до п.2.2 розпорядження від 18.04.2011 р. № 5-55 кабінет створюється на факультетах, інститутах, студмістечку, ВЕК та інших структурних підрозділах університету.

1.3. Основним призначенням кабінету структурного підрозділу є:

- навчання та інструктаж з безпечних методів праці інженерно-технічних працівників, службовців та працівників, ознайомлення з діючими нормативно-правовими актами, правилами та нормами з охорони праці:
- проведення семінарів, лекцій, бесід за участю фахівців:
- організація та проведення навчання з працівниками, які мають відношення до обслуговування устаткування, технологічних процесів з підвищеним ризиком для життя та здоров’я працюючих та оточуючих їх людей:
- надання консультацій, методично-організаційної допомоги у питаннях охорони праці, які потребують вирішення.

1.4. Відділ охорони праці НТУУ “КПІ” вирішує організаційні питання та надає методичну допомогу у створенні та функціонуванні кабінетів в структурних підрозділах університету.
2.Вимоги
до приміщення та оснащення кабінетів охорони
праці та з питань безпечної життєдіяльності

2.1. Приміщення кабінету повинно відповідати санітарним нормам та нормам пожежної безпеки.
2.2. Кабінет обладнується за проектом складеним відповідальною особою за стан охорони праці структурного підрозділу спільно з відділом охорони праці НТУУ “КПІ”.
2.3. Кабінет повинен бути оснащений:
- законодавчою та нормативно-правовою базою з охорони праці, навчальними програмами, методичним, довідковим забезпеченням і іншими матеріалами необхідними для проведення навчання, консультацій з питань трудового законодавства, охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту. Наочними посібниками згідно рекомендованих стендів, вітрин, інформаційних матеріалів (додаток № 1).
2.4. Кабінет повинен бути забезпечений умовами для навчання:
- робочими місцями слухачів та викладача: освітленням у відповідності з діючими нормативами: затвердженою схемою та інструкцією по евакуації людей на випадок екстремальної ситуації: табличкою з визначенням прізвища та номера телефону особи, відповідальної за стан охорони праці, пожежну безпеку та електрообладнання кабінету.
3. Організація роботи кабінету
3.1. Робота кабінету направлена на проведення навчання працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці за трирічним циклом навчання співробітників університету, здійсненням контролю за проведенням всіх видів інструктажів згідно з діючими нормативними актами, виконанню заходів, передбачених у колдоговорі.
Виконання наказів та розпоряджень керівництва університету, окремих доручень керівників структурних підрозділів та відділу охорони праці НТУУ “КПІ”, плану комплексних заходів на поточний рік, приписів контролюючих органів (Держгірпромнагляду, СЕС, Фонду ССНВ, райдержадміністрації) та відділу охорони праці.
3.2. Відповідальність за організацію роботи кабінету покладається на відповідальну особу за стан охорони праці в структурному підрозділі, яка призначена відповідно до наказу від 22.01.2008 року № 4-6.
3.3. Відповідальна особа за стан охорони праці в структурному підрозділі:
- здійснює заходи з пропаганди передового досвіду: готує пропозиції щодо удосконалення роботи і оснащення кабінету: стежить за справним станом обладнання: надає методичну та консультаційну допомогу працівникам за їх зверненням.
3.4.Питання фінансового забезпечення діяльності кабінету здійснюється відповідно до ст. 19 “Фінансування охорони праці” Закону України “Про охорону праці”

Начальник відділу охорони
праці НТУУ “КПІ” І.В.Гожан

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.