НАКАЗ № 4-41 || 10.02.12 || Про результати підготовки цивільного захисту НТУУ “КПІ” у 2011 році та основні завдання на 2012 рік

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 12_4-41.doc60.5 КБ

Підготовка цивільного захисту в НТУУ “КПІ” проводилась відповідно до розпорядження Начальника цивільного захисту – Прем’єр-міністра України від 02 лютого 2011 р. № 79 “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2011 р.” та вимог Наказу Міністра освіти і науки України від 21 березня 2011 р. № 246 “Про основні заходи цивільного захисту на 2011 р”., організаційно-методичних вказівок Управління з питань надзвичайних ситуацій Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації на 2011 р., Наказу Начальника ЦО – ректора НТУУ “КПІ” від 02 червня 2011 р. № 4-176 “Про результати підготовки цивільного захисту НТУУ “КПІ” у 2010 році та основні завдання на 2011 рік”.

Основним завданням з підготовки цивільної оборони (цивільного захисту) університету у 2011 році було підтримання готовності до проведення ефективних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення її системи з мирного на особливий період.
Головні зусилля у ході реалізації основного завдання керівництво цивільної оборони університету зосереджувало на:
- навчанні керівного складу та працівників органів управління університету до захисту та дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного характеру, терористичних актів у відповідності з законодавством у зазначеній сфері;
- вдосконаленні та розвитку навчально-виховної та навчально-методичної бази у сфері захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від факторів ураження надзвичайних ситуацій;
- забезпеченні реальної готовності органів управління, сил і структурних підрозділів університету до запобігання і оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, організованого переведення системи з мирного на воєнний стан;
- подальшому вдосконаленні інформаційного забезпечення цивільного захисту шляхом запровадження сучасних технологій.

В університеті проводились заходи щодо запобігання найбільш вірогідним надзвичайним ситуаціям шляхом завчасного проведення організаційних і профілактичних робіт:
продовжується робота щодо підвищення якості організаційних заходів евакуації студентів, співробітників в разі виникнення надзвичайних ситуацій різного походження, регулярно уточнюються питання пересування і тимчасового розташування особового складу університету у безпечному районі;
здійснюється робота з питань утримання в готовності до використання цокольних поверхів і підвальних приміщень гуртожитків і навчальних корпусів як засобів колективного захисту;
системно продовжується підготовка керівного складу цивільної оборони університету, командно-начальницького складу невоєнізованих формувань структурних підрозділів.
20 жовтня 2011 року проведено штабне-об’єктове тренування на тему: “Дії органів управління інститутів, факультетів та структурних підрозділів університету при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру”.
Під час тренування відпрацьовані дії особового складу невоєнізованих формувань щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
У цілому навчання пройшло з оцінкою “добре”. Керівний склад університету, командно-начальницький склад невоєнізованих формувань цивільної оборони структурних підрозділів підготовлені щодо проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Під час виконання завдань цивільної оборони (цивільного захисту) та під час проведення штабного об’єктового тренування виявлені недоліки:
1. Керівний склад, штаби цивільної оборони деяких інститутів, факультетів не завжди контролюють хід підготовки командно-начальницького складу невоєнізованих формувань на Міських курсах цивільної оборони, недостатньо наполегливо займаються підвищенням якості підготовки працівників щодо питань цивільного захисту.
2. Штаби цивільної оборони деяких структурних підрозділів не в повному обсязі виконували вимоги щодо оформлення “Куточку цивільного захисту”.
З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1215 “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 р.” та актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з цивільного захисту функціональної підсистеми “Освіта і наука України” єдиної державної системи цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2011 р. №1601 “Про основні заходи цивільного захисту на 2012 р.,”

Н А К А З У Ю :

1. Головним завданням системи цивільного захисту університету у 2012 році вважати підтримання готовності до проведення ефективних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення її системи з мирного на особливий період.
Для реалізації головного завдання зосередити основні зусилля на:
- навчанні керівного складу та працівників органів управління університету до захисту та дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, терористичних актів у відповідності з законодавством у зазначеній сфері;
- підвищенні ефективності запобіжних заходів щодо захисту від факторів ураження надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на зменшення людських і матеріальних втрат;
- розширенні та вдосконаленні інформаційного забезпечення цивільного захисту шляхом відновлення мережі проводового мовлення у навчальних корпусах, а також шляхом запровадження сучасних цифрових технологій
2. Підготовку особового складу з цивільного захисту організувати згідно вимог наказу ректора НТУУ “КПІ” № 4-32 від 6 лютого 2012 р.
3. Завідувачу кафедри “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки” наукову та навчально-методичну діяльність кафедри спрямувати на розробку підручників, навчально-методичних посібників, прищепленню студентам практичних навичок щодо виконання заходів цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях.
4. В жовтні 2012 року під час проведення штабного об’єктового тренування основні зусилля зосередити на підготовці органів управління і невоєнізованих формувань цивільного захисту до дій за призначенням у кризових ситуаціях мирного часу, в умовах надзвичайного (особливого) стану.
5. Начальникам цивільної оборони (цивільного захисту) структурних підрозділів:
продовжувати удосконалення системи управління, зв’язку, оповіщення командно-начальницького складу невоєнізованих формувань та інформування особового складу щодо характеру надзвичайної ситуації;
відпрацювати дії особового складу підрозділу згідно Плану розосередження-виходу у безпечний район НТУУ “КПІ”;
забезпечити вдосконалення та розвиток навчально-матеріальної бази у сфері захисту учасників навчально-виховного процесу від вражаючих факторів надзвичайних ситуацій, завершити оформлення у підрозділах “Куточку цивільного захисту”.
забезпечити у встановлені терміни підготовку командно-начальницького складу невоєнізованих формувань ЦО (ЦЗ) на міських курсах цивільної оборони м. Києва, проведення занять з особовим складом підрозділу згідно з тематикою.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника ЦО університету ЯКИМЕНКА Ю.І.
7. Наказ довести до керівного складу університету і структурних підрозділів.

Начальник цивільної оборони (цивільного захисту)
університету

В.о. ректора М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.