НАКАЗ № 1-4 | 15.01.13 | Про організацію практики студентів у 2013 році

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 13_1-4.doc63.5 КБ

Практику студентів НТУУ “КПІ” у 2013 році провести відповідно умов угод, договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами.

З метою підготовки і організованого проведення практики студентів НТУУ “КПІ”
НАКАЗУЮ :
1. Завідувачам кафедрами:
1.1 Призначити і ознайомити з обов’язками (додаток 1) керівників практики від кафедри.
1.2 Погодити і укласти угоди з підприємствами, установами, організаці-ями на проходження практики студентами у 2013 році.
1.3 Розподіл студентів на місця практики проводити у відповідності до угод з підприємствами і установами. Місця проходження практики за комплексними договорами погодити з навчальним відділом (к.124-1). Забезпечити виконання підписаних угод, договорів на проведення практики студентів.
1.4 Погодити з підприємствами робочі програми проведення практики за два місяці до її початку. Другі екземпляри робочих програм проведення практики надати в навчальний відділ (к.124-1).
1.5 Програми практики представити в навчальний відділ (к.124-1). Програми мають бути розглянуті на засіданнях кафедри і затверджені деканом факультету (директором інституту).
1.6 Всі види практики (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) обов’язково оформляти наказами. Подати накази з практики з наданням списків розподілу студентів по місцям практики до студентського відділу кадрів та в навчальний відділ (к.124-1):
Подати накази Строки практики
6 курс (магістри) – до 28.01.2013 р. (04.02.13 - 03.03.13)
4 курс – до 08.04.2013 р., (15.04.13 - 05.05.13)
3 курс – до 25.06.2013 р., (01.07.13 - 21.07.13)
6 курс (спеціалісти) – до 25.06.2013 р. (01.09.13 - 27.10.13)

Накази з практик запланованих в інші строки подавати за 7 днів до початку відповідно до навчальних планів. Зміни з поважних причин (місць практики студентів, керівників, строки практики, поновлення, тощо) оформляти додатковими наказами.
1.7 За 7 (сім) днів до початку практики надати підприємствам списки студентів-практикантів. Забезпечити вчасне прибуття студентів на місця практик разом із відповідальним за проведення практики від кафедри.
1.8 Списки на практику студентів-громадян України, які навчаються за контрактами за рахунок юридичних і фізичних осіб подавати окремо.
1.9 Накази на практику студентів-іноземців подавати до деканату міжнародного факультету.
1.10 Погодити та укласти угоди з підприємствами та установами на проведення практики 2013/2014 навчального року. До 30.05.2013 року подати навчальний відділ (кім.124-1) узгоджені з підприємствами заявки для укладання комплексних угод на проведення практики у 2013 році.
2. Деканам факультетів, директорам інститутів.
2.1. Забезпечити контроль початку практик і їх проведення.
Розробити графік перевірки всіх практик керівництвом факультетів, ін-ститутів. кафедр.
На 2-й день початку практики подати (навчальний відділ к.124-1) доповідну за підписом декана, директора про початок практики усіма студентами.
2.2. Забезпечити студентів необхідними бланками (угода, щоденники практики, направлення на підприємство, повідомлення від підприємства), за формами згідно Наказу Міністерства освіті і науки, молоді та спорту України № 384 від 29 березня 2012 року. Електронна версія документів в к. 124-1.
2.3. Заслухати на засіданні Вчених рад факультетів, інститутів результати проходження практик. За підсумками внести пропозиції щодо її вдосконалення і усунення недоліків.
2.4. Надати звіт про проведення практики студентів у 2013 році (переддипломна за 2012 р.) до 15 вересня 2013 року.
3. Навчальному відділу.
3.1. Узгодити та укласти комплексні угоди на проведення практики у 2013/2014 навчальному році.
3.2. Провести вибіркову перевірку кафедр університету з питань організації та проведення практик студентів, виконання обов’язків керівників практики від кафедр.
3.3. Підготувати підсумковий звіт про проведення практик студентів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника першого прорек-тора, начальника навчально-організаційного управління Тимофєєва В.І.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.