НАКАЗ № 2-193 | 23.10.13 | Про організацію приймання завершених держбюджетних науково-дослідних робіт

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 13_2-193.pdf314.61 КБ

IV кварталі 2013 року підлягають завершенню і підсумковому звітуванню 46 науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного бюджету Міністерства освіти і науки України. В зв’язку з цим
НАКАЗУЮ:

1. Призначити комісії для приймання та оцінки держбюджетних робіт з провідних учених університету згідно з додатком 1.

2. Організаційно-аналітичному відділу науково-дослідної частини Департаменту науки та інноватики (Савич О.В.) організувати проведення приймання закінчених у 2013 році держбюджетних НДР з 11 по 25 грудня 2013 р.

3. Комісіям розглянути та провести обговорення звітів завершених робіт, оцінити їх з урахуванням відповідності попередніх планових показників результативності досліджень фактичним отриманим, забезпечення практичного застосування отриманих результатів та їх комерціалізації з наступними критеріями:

для фундаментальних досліджень

1) перспективність подальшого використання результатів досліджень;
2) наявність та/або перспективи захисту за результатами досліджень кандидатських і докторських дисертацій;
3) наявність публікацій всього, в тому числі у виданнях, представлених у відповідних наукометричних базах даних;
4) наявність використання результатів досліджень в навчальному процесі;
5) залучення аспірантів та студентів до наукової роботи.

для прикладних розробок

1) наявність практичних результатів проведеної прикладної розробки для створення конкурентоспроможних технологій отримання нових матеріалів, речовин, приладів, пристроїв, інших суспільно корисних результатів:
 впровадження;
 патентування та продаж ліцензій;

 використання в учбовому процесі;
 пропозиції тиражування за допомогою інноваційних структур, зокрема через Науковий парк «Київська політехніка»;
2) захист за результатами досліджень кандидатських і докторських дисертацій;
3) наявність публікацій всього, в тому числі представлених у виданнях, представлених у відповідних;
4) залучення аспірантів та студентів до наукової роботи.

4. Науковим керівникам робіт:

4.1. Підготувати до 10.12.2013 р. звітні матеріали та документацію згідно з технічними завданнями та подати до науково-дослідної частини (кім. 259, корп. 1) для розгляду комісіями такі матеріали:
– акт приймання (2 прим.);
– облікову картку закінченої роботи (1 прим.);
– науковий звіт для передачі до науково-технічної бібліотеки університету (1 прим. в паперовому та електронному вигляді) ;
– анотований звіт за формою МОН України (в паперовому та електронному вигляді);
– інформаційні матеріали, макети, зразки на виставку наукових розробок НТУУ «КПІ».
– для прикладних робіт обов’язково акти впровадження, використання результатів НДР в промисловості (інших галузях)

4.2. До 01.12.2013 р. подати до науково-дослідної частини (кім.138, корп. 1), для надання до міністерства та висвітлення у Інтернет - просторі результатів завершених робіт, описи завершених робіт (з усіх джерел їх фінансування, як бюджетних, так і позабюджетних). Інформацію надати в електронному вигляді згідно з додатком 2.

5. Вченим та науково-технічним радам підрозділів університету провести обговорення звітів завершених робіт та визначити одну кращу роботу.

6. Науково-технічній раді університету:
– визначити кращі держбюджетні наукові роботи;
– розглянути описи завершених робіт з метою визначення доцільності їх опублікування.

7. Експертній комісії розглянути описи завершених робіт з метою визначення доцільності їх висвітлення у Інтернет - просторі.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Проректор із наукової роботи М.Ю. ІЛЬЧЕНКО

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.