НАКАЗ № 2-204 | 06.11.13 | Про організацію діяльності журналу «ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 13_2-204.pdf240.65 КБ

З метою організації діяльності журналу «ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія», затверджений Державним комітетом інформаційної політики України (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 4135, бюлетень ВАК України №7 2010 р.); розповсюдження в Україні та за її межами нових наукових знань, висвітлення технічних досягнень працівників НТУУ «КПІ», інших організацій України та зарубіжжя в сфері енергетики, енергозбереження, енергоефективності та охорони довкілля,
Н А К А З У Ю:
1. Видавати журнал за кошти наукової та навчальної діяльності ІЕЕ, ТЕФ та ФЕА Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», благодійних внесків авторів, інших організацій, які вносяться на рахунок Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».
2. Для підготовки матеріалів до журналу, розповсюдження видання та вирішення інших питань створити редакцію:
Головний редактор -
Якименко Юрій Іванович, академік НАН України (Україна);
Заступники головного редактора -
Денисюк Сергій Петрович, д.т.н., професор (Україна);
Єрошенко Валентин Андрійович, д.т.н., професор (Україна);
Туз Валерій Омелянович, д.т.н., професор (Україна).
Редакційна колегія:
Авраменко Андрій Олександрович, член-кор. НАН України (Україна);
Бадьор Михайло Петрович, д.т.н., професор (Росія);
Басок Борис Іванович, член-кор. НАН України (Україна);
Бенисек Грзегорж, д.т.н., професор (Польща);
Блінов Юрій Іванович, д.т.н., професор (Росія);
Вінніков Дмитро, д.т.н., професор (Естонія);
Дешко Валерій Іванович, д.т.н., професор (Україна);
Димитрос Мавракіс, д.т.н., професор (Греція);
Домінік Рішон, д.т.н., професор (Франція);
Екель Петро Якович, д.т.н., професор (Бразилія);
Жарков Юрій Іванович, д.т.н., професор (Росія);
Жуйков Валерій Якович, д.т.н., професор (Україна);
Кесова Любов Олександрівна, д.т.н., професор (Україна);
Клітта Маріуш, д.т.н., професор (Німеччина);
Кудря Степан Олександрович, д.т.н., професор (Україна);
Сиченко В.Г., д.т.н., професор (Україна);
Стржелецкі Ришард, д.т.н., професор (Польща);
Письменний Євген Миколайович, д.т.н., професор (Україна);
Фіалко Наталія Михайлівна, член-кор. НАН України (Україна);
Хандшин Едвард, д.т.н., професор (Німеччина);
Чермалих Валентин Михайлович, д.т.н., професор (Україна);
Шинкаренко Василь Федорович, д.т.н., професор (Україна);
Щерба Анатолій Андрійович, д.т.н., професор (Україна);
Яндульський Олександр Станіславович, д.т.н., професор (Україна).
Відповідальний секретар –
Закладний Олександр Миколайович , к.т.н., доцент (Україна).
Місце знаходження редакції: 03056, Київ-56, вул. Борщагівська, 115/3, корпус 22, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інститут енергозбереження та енергоменеджменту.
Телефони: 406-85-14.
3. Головному редактору та редакційній колегії (згідно з наказом МОН, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 р. № 1111):
3.1 нести відповідальність за тематику, достовірність та якість матеріалів, що друкуються в збірнику, визначену законодавством України;
3.2 тираж журналу повинен бути не менш як 150 примірників;
3.3 здійснити реєстрацію сайту журналу у світовій пошуковій системі, а також мати англомовну домашню сторінку журналу;
3.4 забезпечити контроль дотримання вимог до редакційного оформлення видання згідно з державними стандартами України;
3.5 випускати номери видання українською, або російською, або англійською мовою;
3.6 нести відповідальність за відповідність матеріалів науковому напрямку видання, якість оформлення та періодичність виходу журналу;
3.7 забезпечити передачі повнотекстових та реферативних матеріалів до НТБ НТУУ «КПІ», у фонди таких бібліотек України та інформаційні центри:
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);
Національна парламентська бібліотека України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);
Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» (02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);
Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького» (65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);
Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка» (61003, Харків, провулок В. Г. Короленка, 18);
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, Київ, вул. Володимирська, 58);
бібліотеки національних галузевих академій наук України (за напрямами);
Наукова періодика України (НБУВ);
УРБД «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело» (ІПРІ);
ВІНІТІ (Росія);
Наукова Електронна бібліотека та Російський індекс наукового цитування (Росія);
3.8 забезпечити транслітерацію, переклад метаданих та пристатейних списків літератури;
3.9 здійснювати внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування та організовувати проведення зовнішнього рецензування;
3.10 забезпечити випуск та представлення матеріалу в середовищі Open Journal System.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора ІЕЕ Денисюка С.П.
Проректор з наукової роботи М. Ю. Ільченко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.