РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-137 | 09.12.13 | Щодо дотримання чинного законодавства при наданні щорічних відпусток в НТУУ «КПІ»

Відповідно до ст. 74; 75; 76; 79 Кодексу законів про працю України, Закону України «Про відпустки», правил внутрішнього розпорядку, колективного договору на 2013-2014р. та для забезпечення своєчасної подачі графіків щорічних відпусток у відділ кадрів та архівної справи

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів НТУУ « КПІ »:
1.1. Забезпечити до 08.01.2014р. подачу графіків щорічних відпусток працівників НТУУ «КПІ» до відповідного сектору відділу кадрів та архівної справи ( кімнати 118, 103, 243 першого корпусу).
1.2. Контролювати включення до графіка відпусток усіх працівників підрозділів, в тому числі сумісників.
1.3. Передбачити у графіку відпусток використання працівниками щорічних відпусток до закінчення робочого року.
1.4. При розподілі щорічних відпусток працівників забезпечити безперебійну роботу підрозділу протягом календарного року.
1.5. При поділі щорічної основної відпустки на частини врахувати, що основна безперервна частина цієї відпустки повинна становити не менше 14 календарних днів (ст.12 Закону України «Про відпустки»).
1.6. Врахувати, що постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій» встановлено: відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Зобов‘язати керівників структурних підрозділів надавати щорічну відпустку сумісникам одночасно з відпусткою за основним місцем роботи при наявності довідки про відпустку з основного місця роботи.
2. Старшим інспекторам відділу кадрів та архівної справи (далі ВКАС) здійснювати узгодження кількості днів та терміну надання щорічної відпустки з керівниками структурних підрозділів відповідно до особової картки працівника, чинного законодавства та колективного договору із занесенням до програми «Кадри».
3. Керівникам структурних підрозділів після узгодження з ВКАС та погодженням з працівниками університету, затвердити графіки відпусток в установленій формі (додаток № 1).
4. Затвердити форму заяви на відпустку працівників (додатки № 2, 3) та встановити, що працівники подають заяви на відпустку (оформлені належним чином) не менше ніж за 20 днів до настання відпустки.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівників структурних підрозділів та проректорів за напрямками роботи.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.