НАКАЗ № 1-158 | 16.05.14 | Про заходи щодо забезпечення внесення даних по студентському складу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) в НТУУ «КПІ»

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2014_1-158.pdf160.15 КБ

На виконання наказу ректора № 1-177 від 30 травня 2013 року, з метою приведення у відповідність даних щодо контингенту студентів університету в 2013-2014 навчальному році в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), організації роботи з підготовки даних для наповнення ЄДБЕО поточними наказами по студентському складу.
НАКАЗУЮ:
1. Покласти на відділ інформатизації Департаменту перспективного розвитку обов’язки щодо наповнення ЄДЕБО поточними наказами по студентському складу (спільно з факультетами (інститутами) та ВКАС).
2. Начальнику відділу інформатизації в термін до 1 червня 2014 року:
2.1. Призначити працівників відділу інформатизації, що відповідальні за роботу з ЄДЕБО за напрямками: внесення поточних наказів по студентському складу українських громадян та даних по студентських квитках (далі – працівники відділу інформатизації).
2.2. Внести відповідні доповнення до посадових інструкцій відповідальних за роботу з ЄДЕБО працівників відділу інформатизації.
3. Для забезпечення працівників відділу інформатизації, які здійснюють взаємодію з ЄДЕБО, її наповнення та завантаження, технологічними клієнтськими робочими місцями ЄДЕБО, закріпити за Департаментом перспективного розвитку кімнату № 301 корпусу №1.
4. Деканам факультетів (директорам інститутів):
4.1. Актуалізувати списки осіб, відповідальних за роботу з системою «Деканат» та ЄДЕБО на факультетах та в інститутах (далі – відповідальні особи) та до 26 травня 2014 року подати їх до Департаменту перспективного розвитку.
4.2. Забезпечувати присутність відповідальних осіб на тренінги з перевіркою навичок роботи з системою «Деканат» та ЄДЕБО (за окремим графіком).
4.3. Забезпечувати внесення та актуалізацію інформації по студентських квитках (ПІБ, факультет, група, серія, номер, дата видачі, термін дії) в ЄДЕБО відповідальними особами за технічної підтримки працівника відділу інформатизації.
2
4.4. Внести відповідні доповнення до посадових інструкцій відповідальних осіб.
5. Затвердити порядок наповнення бази даних ЄДЕБО наказами по студентському складу, що додається (додаток 1) та визначити кімнату №301 корпусу №1 місцем постійного консультування відповідальних осіб.
6. Начальнику ВКАС Андрейчук Л.П. з 20 травня 2014 року:
6.1. Забезпечувати своєчасне та достовірне внесення наказів по студентському складу в АС «Деканат» працівниками студентського сектору ВКАС.
6.2. Надавати до відділу інформатизації завірені копії наказів по студентському складу протягом трьох робочих днів після дати їх реєстрації.
6.3. Надавати завірені копії особистих документів студентів у відділ
інформатизації, за вимогою, для внесення їх в ЄДЕБО.
7. Відділу інформатизації Департаменту перспективного розвитку спільно з сектором статистики Відділу акредитації забезпечити підготовку та затвердження звітності по студентському складу університету в ЄДЕБО.
8. Начальнику ІОЦ забезпечення навчального процесу Департаменту навчальної роботи (Маторіна Т.А.):
8.1. Спільно з приймальною комісією забезпечити підготовку та введення в ЄДЕБО даних по вступниках до НТУУ «КПІ».
8.2. Спільно з відділом працевлаштування забезпечити підготовку та затвердження звітності по випускниках університету в ЄДЕБО.
8.3. Забезпечити введення в ЄДБО даних, що стосуються навчальних (робочих) планів.
9. Керівнику Департаменту перспективного розвитку Новікову О.М. забезпечити працівників відділу інформатизації відповідно обладнаними технологічними клієнтськими робочими місцями ЄДЕБО .
10. Проректору з адміністративно-господарської роботи Ковальову П.В. забезпечити проведення аварійного ремонту кімнати №301 корпусу №1.
11. Директору «КПІ-Телеком» Ілляшенку А.М. забезпечити кімнату № 301 корпусу №1 телефонним зв’язком та доступом до комп’ютерної мережі НТУУ «КПІ» з можливістю доступу до мережі Інтернет.
12. Наказ № 1-4 від 16 січня 2014 року «Про заходи щодо забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) в університеті» вважати таким, що втратив чинність.
13. Директорам департаментів, деканам факультетів (директорам інститутів) передбачити заходи матеріального заохочення працівників за підвищення ефективності та якості роботи з ЄДЕБО.
14. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Новікова О.М.
В.о. ректора Ю.І. Якименко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.