НАКАЗ № 3-324 від 10.12.2014 Про внесення змін до наказу № 3-12 від 10.02.2014 «Про реєстрацію та моніторинг виконання міжнародних проектів в сфері освіти»

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2014_3-324.pdf233.17 КБ

З метою вдосконалення процедур, пов’язаних із реєстрацією та моніторингом виконання міжнародних проектів в сфері освіти,
НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу:

1) пункт 2 викласти в такій редакції :

«2. Зобов’язати координаторів міжнародних проектів, які підпадають під моніторинг згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», - проектів міжнародної допомоги:

- здійснювати державну реєстрацію проекту (програми) в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України згідно з діючим законодавством;

- в тижневий термін після дати реєстрації проекту (програми) в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України надавати до відділу зовнішньоекономічної діяльності Департаменту міжнародного співробітництва:
1) оригінал реєстраційної картки проекту (програми);
2) оригінал документу (меморандуму, заяви про наміри, плану діяльності, технічного завдання, партнерської угоди тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром);
3) копію грантової угоди між донором або виконавцем та реципієнтом (а в разі необхідності - засвідчений переклад на українську мову);
4) копію контракту, укладеного між донором і виконавцем, та засвідчену донором або виконавцем (а в разі необхідності – засвідчений переклад контракту на українську мову);
5) погоджений бенефіціаром план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаються за кошти міжнародної технічної допомоги;
6) копія листа від бенефіціара про підтримку і заінтересованість у результатах проекту (програми) та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті;

- в разі надходження вантажів міжнародної технічної допомоги на адресу НТУУ «КПІ» з-за кордону подавати до відділу зовнішньоекономічної діяльності Департаменту міжнародного співробітництва узгоджений перелік таких вантажів не пізніше, ніж за два місяці до дати плануємого постачання, та в подальшому керуватися «Порядком митного оформлення вантажів, що надходять на адресу НТУУ «КПІ» та його підрозділів або вивозяться університетом за межі України» від 11.02.2005 згідно п.3.1. наказу ректора НТУУ «КПІ» від 04.12.2002 за №3-111 та наказу ректора від 20.12.2004р. №45 ДСК;
- забезпечувати зарахування на баланс НТУУ «КПІ» матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проектів (програм), протягом 10 календарних днів;
- забезпечувати цільове використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проектів (програм);

- подавати до відділу зовнішньоекономічної діяльності Департаменту міжнародного співробітництва для подальшої подачі в Мінекономрозвитку, МОН України в електронному (в форматі _.doc.) та в паперовому вигляді:
1) кожного півріччя до 1 числа наступного місяця - картку піврічного моніторингу проекту (програми), складену за формою згідно з додатком 3 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, завізовану відповідальною особою - координатором проекту;
2) до 20 січня - щорічний звіт про стан реалізації проекту (програми).»

Ректор М.З. Згуровський

Середа, Грудень 10, 2014 - 17:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.