РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-89 від 01.08.2014 Щодо замовлення та видачі документів про ВО державного зразка та додатків до них

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 2014_5-89.doc52.5 КБ

На виконання наказу МОН України від 28.05.2014 року № 655 “Про затвердження Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України

ПРОПОНУЮ:

1. Директорам інститутів, деканам факультетів за заявами студентів організувати занесення до бази даних результати навчання випускників вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України у 2014 році та підготувати пакет документів згідно з Порядком замовлення і видачі документів державного зразка та додатків до них ( Додаток 1), що передбачені законодавством України.
2. Департаменту перспективного розвитку організувати замовлення та виготовлення документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
28.05.2014 № 655

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2014 р.
за № 593/25370

{У тексті Порядку слова "розташований у Херсонській або Миколаївській області" замінено словами "розташований в інших регіонах України" згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 779 від 01.07.2014}
1. Цей Порядок визначає механізм замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування та форми власності, розташованих на тимчасово окупованій території України (далі - Випускник).
2. Терміни, наведені в цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про вищу освіту» та Порядком замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737) (далі - Порядок замовлення документів).
3. У разі якщо Випускник повністю виконав вимоги навчального плану, пройшов державну атестацію у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України, та відмовився від отримання документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, МОН України за заявою Випускника визначає вищий навчальний заклад I-IV рівнів акредитації, розташований в інших регіонах України, який забезпечить замовлення і видачу документа про вищу освіту та додатка до нього, згідно з Порядком замовлення документів. В обов’язковому порядку Випускник додає до заяви копію документа, що посвідчує особу, а також залікову книжку або академічну довідку. У разі відсутності у Випускника залікової книжки або академічної довідки інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність), успішність) перевіряється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
4. Якщо Випускник отримав документ про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України, та бажає отримати документ про вищу освіту та додаток до нього встановленого законодавством України зразка, МОН України за заявою Випускника визначає вищий навчальний заклад I-IV рівнів акредитації, розташований в інших регіонах України, який забезпечить замовлення і видачу документа про вищу освіту та додатка до нього згідно з Порядком замовлення документів. В обов’язковому порядку Випускник додає до заяви копію документа, що посвідчує особу, а також копію документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, який він отримав у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України.
5. У документі про вищу освіту державного зразка, замовлення якого забезпечує визначений МОН України вищий навчальний заклад, відтворюються найменування вищого навчального закладу, розташованого на тимчасово окупованій території України, який закінчив Випускник, а також печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу, який здійснив замовлення.
6. Замовлення та видачу виправленого документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього або дубліката документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього Випускнику вищого навчального закладу, розташованого на тимчасово окупованій території України, забезпечує у 2014 році в установленому Порядком замовлення документів порядку визначений МОН України вищий навчальний заклад, розташований в інших регіонах України.
У виправленому документі про вищу освіту державного зразка та додатку до нього або дублікаті документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього відтворюються найменування, яке мав вищий навчальний заклад, розташований на тимчасово окупованій території України, на дату закінчення його Випускником, а також печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника, вищого навчального закладу, який здійснив замовлення.
7. Представник вищого навчального закладу, який здійснив замовлення, на підставі документа, що підтверджує його повноваження, отримує у повному обсязі від державного підприємства «Інфоресурс» документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них.
8. У разі відсутності можливостей у відокремленого структурного підрозділу, розташованого на тимчасово окупованій території України, вищого навчального закладу здійснити замовлення та видачу документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них замовлення та видачу документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них Випускникам забезпечує відповідно до Порядку замовлення документів базовий вищий навчальний заклад.
Директор департаменту
вищої освіти
Ю.М. Коровайченко

П'ятниця, Серпень 1, 2014 - 00:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.