РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-9 | 23.01.14 | Про регламент формування наказів по студентському складу університету 2013-2014 навчального року

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 14_5-9.doc39 КБ

На підставі «Методики підготовки, формування та видання наказів по студентах в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» (ЄДЕБО) з метою упорядкування контингенту студентів поточного навчального року в ЄДЕБО тимчасово до введення в дію типових форм наказів щодо контингенту студентів,
ПРОПОНУЮ:

1. Деканам факультетів (директорам інститутів) починаючи з 24 січня 2014 року при формуванні наказів по контингенту студентів враховують вимоги ЄДЕБО, а саме:
• здійснювати формування наказів по контингенту студентів відповідно до одного управлінського рішення, щодо контингенту студентів (переведення на курс, поновлення, поновлення з іншого ВНЗ, переведення, переведення з іншого ВНЗ, зміна фінансування, повторний курс навчання, надання академічної відпустки, продовження академічної відпустки, повернення з академічної відпустки, продовження навчання для ДЕК (перенесення захисту), закінчення навчання ( випуск), відрахування і т.і.)
• випускні та перевідні накази по студентам в т.ч. скороченого терміну навчання готувати, формуючи контингент студентів за групами, спеціальностями та напрямами підготовки відповідно до кожного із освітньо-кваліфікаційних рівнів;
• накази на зміну прізвища студента формуються із зазначенням підстави такої зміни: заяви студента з резолюцією декана (директора) , паспорту серія, номер, ким виданий, коли виданий (дата);
• в наказах про зарахування чи при поновленні студентів з іншого ВНЗ зазначається підстава: заява студента з резолюцією декана (директора), особова справа, академічна довідка із зазначенням серії, номеру, дати видачі, ким видана та середнього балу успішності;
• повернення на навчання з повторного курсу здійснюється тільки на підставі наказу про поновлення на навчання;
• в наказах на поновлення студентів, що були відраховані з НТУУ «КПІ», зазначається підстава: заява студента з резолюцією декана (директора); академічна довідка із зазначенням серії, номеру, дата видачі, ким видана та середньго балу успішності;
• в наказах по студентах, які були відраховані і поновлюються для захисту зазначається: «Поновити для захисту на ____ курс, в _____ групу, напрям підготовки (спеціальність)_______;
• право внесення наказів про зарахування на навчання за другим напрямом або другою спеціальністю має відповідальний секретар приймальної комісії факультету (інституту).
2. Встановити, що термін підготовки та підписання наказу становить 3 робочі дні з дати виникнення підстав.
3. Департаменту навчально-виховної роботи та відділу кадрів і архівної справи проводити перевірку формування наказів по контингенту студентів з дотриманням вимог цього розпорядження.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами та деканів факультетів (директорів інститутів).

Ректор М.З. Згуровський

П'ятниця, Січень 24, 2014 - 11:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.