НАКАЗ № 1-2 | 19.01.15 | Про удосконалення організації роботи з видачі додатків до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)

У зв’язку з прийняттям закону України «Про вищу освіту», з метою своєчасного забезпечення видачі додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок роботи над створенням та замовленням додатка до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) (далі – Додаток до диплома) та Порядок отримання та оплати готового додатка до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) у новій редакції згідно з Додатками № 1, №2.
2. Встановити строки для подання заяви щодо отримання Додатка до диплома:
 для студентів за ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр – не пізніше 2 місяців до закінчення навчання;
 для випускників – з 1 по 31 жовтня та з 1 по 31 березня щорічно.
3. Затвердити перелік працівників кафедр (факультетів/інститутів), відповідальних за замовлення, видачу та облік Додатків до дипломів (далі – відповідальний) згідно з Додатком №3. Про зміни відповідальних деканам факультетів/директорам інститутів повідомляти Департамент перспективного розвитку службовою в тижневий термін.
4. Затвердити форму реєстру партії додатків згідно Додатка №4.
5. Затвердити форму заяв на отримання Додатків до диплома:
 для студентів за ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр – Додаток № 5;
 для випускників – Додаток №6.
6. Деканам факультетів (директорам інститутів):
 здійснювати оформлення та замовлення Додатків відповідно до Порядку замовлення, видачі та обліку додатка до диплома про освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року №365;
 забезпечити до 30 січня 2015 року оформлення та ведення відповідальними книги реєстрації заяв студентів/випускників НТУУ «КПІ» на видачу додатків до диплома європейського зразка та реєстрації виданих додатків згідно з Додатком №7;
 забезпечити одночасно з видачею диплома про вищу освіту видачу Додатка до диплома для студентів за ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр;
 забезпечити обов’язкову видачу Додатка до диплома протягом місяця з дня подачі випускником квитанції про оплату;
 подавати звіт до відділу інформатизації департаменту перспективного розвитку щодо кількості виданих Додатків до дипломів щорічно станом на 15 грудня.
7. Покласти на завідувачів кафедр та деканів факультетів/директорів інститутів відповідальність за достовірність внесених даних до Додатків до дипломів та своєчасність їх видачі.
8. Департаменту перспективного розвитку:
 інформувати студентів щодо можливості отримання Додатка до диплома шляхом висвітлення інформації в електронній мережі університету;
 проводити роз’яснювальну роботу та надавати консультативну допомогу з питань супроводження Додатків до дипломів.
9. Голові комітету з конкурсних торгів (Панову Є.М.) забезпечити щорічно у встановлені терміни проведення процедури закупівлі додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка (Diploma Supplement), що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій з урахуванням вартості зразка відповідно до постанови КМУ «Про документи про освіту та вчені звання» від 12.11.1997 р. № 1260.
10. Начальнику відділу кадрів (Андрейчук Л.П.) до 23 січня 2015 року призначити працівника, відповідального за звірку даних на бланках підтвердження замовлення на виготовлення Додатків до диплома, та внести до його посадової інструкції відповідні зміни.
11. Начальнику ДЕФ/головному бухгалтеру Субботіній Л.Г. доводити до відома деканів (директорів) вартість виготовлення Додатка до диплома щорічно станом на 1 вересня.
12. Працівнику департаменту перспективного розвитку, що супроводжує та надає консультативну допомогу відповідальним в процесі оформлення додатка до диплома (далі – працівник ДПР), щорічно у встановлений термін подавати звіт про видані Додатки до дипломів до Міністерства освіти та науки України відповідно до Порядку замовлення, видачі та обліку додатка до диплома про освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року №365.
13. Вважати такими, що втратили чинність: наказ від 2 грудня 2013 року № 1-304, наказ від 4 липня 2013 року №1-203 та наказ від 4 вересня 2014 року №1-250.
14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.