НАКАЗ № 1-225a | 28.09.2015 | Про організацію та порядок здійснення відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2015_1-225a.pdf859.86 КБ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» від 26 серпня
2015 р. № 658

НАКАЗУЮ:
1. Деканам факультетів/директорам інститутів:
- здійснити облік студентів, які навчалися за державним замовленням у вищих навчальних закладах, в тому числі НТУУ «КПІ », не завершили навчання за певним ступенем освіти і зараховані до НТУУ «КПІ» для повторного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за державним замовленням ;
забезпечити документальне оформлення своєчасного відшкодування коштів студентами та їх відрахування за порушення цих зобов'язань ;
- забезпечити перезарахування студентам, які виявили бажання, кредитів Європейської кредитної трансферна-накопичувальної системи, за якими вони атестовані за попереднім місцем навчання , включаючи дисципліни вільного вибору на підставі академічної довідки, виданої в установленому порядку за попереднім місцем навчання;
- забезпечити підготовку та видачу розрахункового документу для відшкодування коштів на підставі заяви студента, академічної довідки з урахуванням перезарахованих кредитів, не пізніше трьох робочих днів з дня звернення студента.
2. Начальнику ДЕФ:
- довести до структурних підрозділів фактичну середню вартість навчання за рахунок загального фонду державного бюджету одного приведенного студента НТУУ «КПІ» по роках, починаючи з 2010 року;
- забезпечити у 3-денний термін видачу Довідок про витрати на оплату послуг з підготовки фахівців з числа громадян України, які навчалися за державним замовленням у НТУУ «КПІ», на запит таких осіб.
З. Затвердити Порядок відшкодування коштів (Додаток 1), яким керуватись до затвердження відповідного порядку Міністерством освіти і науки України.
4. Департаменту навчально-виховної роботи організувати централізований облік і звітність щодо студентів, які навчалися за державним замовленням у вищих навчальних закладах, в тому числі НТУУ «КПІ», не завершили навчання за певним ступенем освіти і зараховані до НТУУ «КПІ» для повторного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за державним замовленням.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Киричка П.О.

Ректор М.3. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.