Наказ № 1-71 від 24.03.2015 Про удосконалення організації роботи з видачі студентських квитків

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 2015_1-71.doc124.5 КБ
PDF icon 2015_1-71.pdf1.95 МБ

У зв’язку з прийняттям закону України «Про вищу освіту» та з метою своєчасного забезпечення видачі студентських квитків

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити Порядок роботи по формуванню та замовленню студентського квитка для студентів, що були зараховані на навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр (Додаток 1), Порядок роботи по формуванню та замовленню студентського квитка для студентів, які втратили студентський квиток (Додаток 2), Порядок роботи по формуванню та замовленню студентського квитка для студентів, які поновлюються (переводяться) на навчання до НТУУ «КПІ» (Додаток 3), Порядок отримання та оплати готового студентського квитка (Додаток 4).
2.Встановити строки для подання заяви щодо отримання студентського квитка (далі – Квитка):
- для студентів, що були зараховані на навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр заява на виготовлення Квитка не подається;
-для студентів, які втратили Квиток, заява на його виготовлення подається до деканату факультету/інституту негайно після виходу оголошення в засобах масової інформацій (або, при викраденні Квитка, довідки з органів МВС) та оплати його вартості;
-для студентів, які поновлюються (переводяться) на навчання, заява на виготовлення Квитка подається до деканату факультету/інституту разом із заявою про поновлення (переведення) до НТУУ «КПІ».
3.Затвердити перелік працівників факультетів/інститутів, відповідальних за замовлення, видачу та облік Квитків (далі – Відповідальний) згідно з Додатком № 5. Про зміну Відповідального деканам факультетів/директорам інститутів повідомляти Департамент перспективного розвитку (далі - ДПР) службовою в тижневий термін.
4. Затвердити форму заяв на отримання Квитка:
- для студентів, які втратили Квиток – Додаток № 6;
- для студентів, які поновляються (переводяться) на навчання до НТУУ «КПІ» – Додаток № 7.
5. Деканам факультетів /директорам інститутів зобов’язати Відповідальних:
- забезпечити замовлення Квитків згідно Порядків роботи по формуванню та замовленню студентського квитка(Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3);
- забезпечити видачу Квитка протягом тижня після отримання Квитка з Відділу закупівель товарів, робіт та послуг і матеріально-технічного постачання у порядку згідно Додатку 4;
- подавати звіт до Відділу інформатизації ДПР щодо кількості виданих Квитків щорічно станом на 15 грудня поточного року.
6.Покласти на деканів факультетів/директорів інститутів відповідальність за достовірність внесених персональних даних до Квитків та своєчасність їх видачі.
7.Департаменту перспективного розвитку:
- забезпечити відправку електронного пакету замовлення на виготовлення студентських квитків на підприємство-виробник згідно Порядків роботи по формуванню та замовленню студентського квитка (Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3);
- інформувати студентів щодо порядку отримання та правил користування студентськими квитками шляхом висвітлення інформації в електронній мережі університету та на веб-сайтах кафедр;
- забезпечити своєчасне внесення даних по студентських квитках до ЄДЕБО;
- проводити роз’яснювальну роботу та надавати консультативну допомогу з питань супроводження замовлення та виготовлення Квитків.
8.Голові комітету з конкурсних торгів (Панову Є.М.) забезпечити щорічно:
- у терміни, що дозволять укласти договір на початку року, забезпечити проведення процедури закупівлі студентських квитків та укладання договору на закупівлю.
9.Начальнику ДЕФ/головному бухгалтеру Субботіній Л.Г. доводити до відома деканів (директорів) вартість виготовлення студентських квитків щорічно після укладення договору на закупівлю студентських квитків, але не пізніше 1 лютого поточного року.
10.Проректору з адміністративно-господарської роботи Ковальову П.В. щорічно у термін до 15 березня поточного року призначати матеріально-відповідального працівника Відділу закупівель товарів, робіт та послуг і матеріально-технічного постачання відповідальним за оформлення документів на оплату та одержання нарочно Квитків.
11.Працівнику ДПР, що супроводжує та надає консультативну допомогу Відповідальним в процесі оформлення студентських квитків (далі – працівник ДПР), щорічно до 20 грудня поточного року подавати звіт керівнику ДПР про кількість виданих Квитків.
12.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор М.З. Згуровський

Порядок роботи по формуванню та замовленню студентського квитка для студентів, які втратили студентський квиток

1.Студент подає заяву в деканат свого факультету/інституту на одержання дублікату студентського квитка, яку візує декан факультету/директор інституту (за зразком згідно Додатку 6).
2.Студент отримує в бухгалтерії університету (кім.210-2, корпус 1) квитанцію на оплату, за заявою та доданими документами (оголошення в газеті або довідка з відділення міліції).
3.Студент сплачує вартість виготовлення студентського квитка в касі університету.
4.Відповідальний працівник деканату/факультету реєструє заяву в книзі реєстрації заяв студентів факультету НТУУ «КПІ» на видачу студентських квитків. Відомості про заяву на виготовлення дублікату заносяться із зазначенням слова «Дублікат».
5.Після отримання заяви та пакету документів до неї (Додаток № 6) Відповідальний створює електронний пакет та два примірники друкованого підтвердження замовлення на виготовлення студентських квитків в програмі Education, які візує Відповідальний та заступник декана/директора.
6.Відповідальний завіряє підтвердження замовлення на виготовлення студентського квитка:
- підписом працівника Відділу інформатизації ДПР (кімната 301 корпусу 1);
- підписом проректора з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток);
- гербовою печаткою у Загальному відділі університету (кімната 114 корпусу 1).
7.Працівник Відділу інформатизації ДПР відправляє електронний пакет замовлення на підприємство-виробник електронною поштою.
8.Відповідальний передає нарочно завірене належним чином підтвердження замовлення на виготовлення студентських квитків на підприємство-виробник.

Проректор з науково-педагогічної роботи
(перспективний розвиток) О.М. Новіков

Вівторок, Березень 24, 2015 - 16:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.