Наказ № 4-210 від 21.09.2015 Зміни до наказу № 4-576 від 14.11.2014 Про забезпечення режиму секретності та охорону службової інформації, що є власністю держави

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2016_4-210.pdf417.43 КБ

У зв'язку із введенням в дію нового « Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях», затвердженого постановою КМ України від 18 грудня 2013 року, № 939, та наказу ректора НТУУ « КПІ » № 4- 177 від 14.07.2015р.

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до «Положення про забезпечення режиму секретності та охорону державної таємниці під час міжнародного співробітництва в НТУУ «КПІ», затвердженого Наказом № 4-576 від 14.1 1.2014 року:

- у першому абзац і (преамбула) слова «Переліку службової інформації, що є власністю держави, у галузі освіти і науки України від 28 березня 2008 р . №273 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2013 року № 561» виключити;

- доповнити перший абзац ( преамбулу) словами: «Переліку службової інформації, що є власністю держави, у галузі освіти і науки України в ід 18.03.20 15 р. за №319»;

у розділі « Режим секретності та охорона службової інформації, що є власністю держави під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців» :

пункт 2 викласти у такій редакції: «Проект наказу про виїзд за кордон працівників та аспірантів (додатки №8, №9) завчасно вноситься Департаментом міжнародного співробітництва (ДМС), а щодо студентів - відділом академічної мобільності студентів Департаменту навчально-виховної роботи (наказ №4-177 від 14.07.20 15 р.)»;

пункт 3 викласти у такій редакції : «Для підготовки наказу по університету, що дозволяє виїзд за кордон працівникам, до ДМС завчасно подаються відповідальною особою такі документи: подання керівника підрозділу на ім'я ректора або уповноваженої особи щодо виїзду за кордон , копія запрошення приймаючої сторони , витяг з протоколу засідання кафедри - при довгостроковому відрядженні (стажування, наукова робота і т і.).

Для підготовки наказу по університету, що дозволяє виїзд за кордон студентам , до відділу академічної мобільності студенті в Департаменту навчально-виховної роботи nодаються документи, визначені наказом № 4-177 в ід 14.07.2015 р. ».

2. Проректорам, директорам інститутів , деканам факультетів, керівникам: НДІ, НДЦ та інших підрозділів НТУУ «КПІ» довести до відома відповідальним особам зміни «Положення про забезпечення режиму секретності та охорону державної таємниці під час міжнародного співробітництва в НТУУ «КПІ», налагодити контроль за дотриманням вимог Положення в підпорядкованих підрозділах.

3. Начальнику Загального відділу НТУУ «КПІ» Мазур М. О. до вести цей наказ до керівників структурних підрозділів університету .

4. Відповідальність за виконання вимог «Положення про забезпечення режиму секретності та охорону державної таємниці під час міжнародного співробітництва в НТУУ «КПІ» покласти на проректорів за напрямками.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на помічника ректора з питань режиму Дмитренка В.І.

РЕКТОР М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ

Четвер, Вересень 21, 2017 - 23:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.