НАКАЗ № 4-271 | 25.11.2015 | Про завдання щодо забезпечення повноти інформації, що розміщується на веб-ресурсах НТУУ «КПІ»

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2015_4-271.pdf299.94 КБ

З метою збільшення обсягів інформації, що розміщується на веб-ресурсах університету, посилення академічної присутності НТУУ «КПІ» у світовому інформаційному просторі, відповідно до наказу № 1-278 від 10.10.14 «Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників» та у відповідності до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ» (далі – Тимчасове положення), уведеного в дію наказом від 31.08.2015 р. № 1-210 і затвердженого Вченою радою НТУУ «КПІ»,

НАКАЗУЮ:
1.Директорам/деканам інститутів/факультетів, зобов’язати завідувачів кафедр та відповідальних за наповнення веб-сайтів кафедр:
- до 25.11.2015 призначити відповідальних за внесення в систему «Освітньо-професійна програма» інформацію щодо дисциплін згідно ГСВО і СВО для відповідних напрямів і спеціальностей (в окремих файлах у форматі .pdf (мін. 650 знаків)). Дані переслати в КБ ІС на електронну адресу e-campus@ukr.net;
- проконтролювати роботу щодо внесення в систему «Освітньо-професійна програма» назв дисциплін згідно ГСВО і СВО для відповідних напрямів і спеціальностей кафедр до 01.12.2015;
- проконтролювати роботу викладачів щодо внесення в систему «Електронний кампус» описи та анотації програм кредитних модулів обсягом не менше 650 знаків на трьох мовах, анотації кожної лекції кредитного модуля трьома мовами в окремих файлах у форматі .pdf (мін. 650 знаків);
- до 10.12.2015 розмістити на веб-сайтах кафедр індивідуальні навчальні плани усіх магістрантів (вимоги п. 4.3 Тимчасового положення) на трьох мовах (українською, англійською та російською);
- до 25.12.2015 розмістити на веб-сайтах кафедр анотації курсових проектів/робіт усіх студентів 2-5-х курсів обсягом не менше 650 знаків (вимоги п.6.2 Тимчасового положення) та анотації звітів студентів про проходження практики (крім закритої тематики) обсягом не менше 650 знаків (вимоги п. 6.3 Тимчасового положення) на трьох мовах;
- до 25.12.2015 збільшити обсяги інформації на веб-ресурсах кафедр не менше, ніж на 1000 сторінок, що індексуються у вебометричних системах, з подальшим доведенням цих обсягів до 2000 сторінок у термін до 20.02.2016 р..
2. Редакціям наукових видань та оргкомітетам конференцій НТУУ «КПІ» до 25.12.2015 р. розмістити на власних веб-ресурсах у доменному полі kpi.ua матеріали наукових видань та конференцій обсягом 1500 та 1200 файлів відповідно.
3. Департаменту адміністративно-господарської роботи (Ковальов П.В.) до 01.12.2015 р. розмістити на Порталі інформацію про стан матеріально-технічного забезпечення університету та інформацію про закупівлі, здійснені за кошти державного бюджету.
4. Департаменту економіки і фінансів (Субботіна Л.Г.) до 01.12.2015 р. оприлюднити на Порталі інформацію про фінансову діяльність університету, а саме: кошторис; звіт про використання та надходження коштів; штатний розпис; опис фінансового стану навчального закладу включати у річний звіт ректора.
5. КБ інформаційних систем (Савицький А.Й.) до 01.12.2015 розробити й впровадити програмне забезпечення запису і збереження інформаційних ресурсів навчального процесу на сервері в Дата-центрі для подальшого представлення посилань на порталі НТУУ «КПІ» (далі - Портал) в розділі directory.kpi.ua.
6. Навчальному відділу Департаменту навчальної роботи (Лемешко А.Д.) до 25.12.2015 р. опублікувати інформацію про працевлаштування випускників за фахом (з числа тих, хто звернувся з питань сприяння працевлаштуванню).
7. Департаменту міжнародного співробітництва (Сидоренко С.І.) до 01.12.2015 р. розмістити на Порталі опис міжнародної діяльності університету, зокрема,інформацію про:
- партнерські угоди (з актуалізацією посилань з сайтів партнерів на Портал НТУУ «КПІ»);
- можливість участі у обмінах та програми подвійного диплому, про програми та закордонних партнерів, імена сайтів цих партнерів;
- актуальні питання зовнішньо-економічної діяльності університету.
8. Директору студмістечка (Іщенко О.А.) до 01.12.2015 р. забезпечити розміщення на Порталі інформації про стан гуртожитків та умови проживання студентів.

9. Департаменту навчально-виховної роботи (Киричок П.О.) до 01.12.2015 р.:
- розмістити на Порталі інформацію про програми академічної мобільності, щорічні статистичні дані про кількість учасників різних міжнародних програм серед студентів університету;
- представити позанавчальні проекти та їх результати на Порталі.
10. Директору Державного політехнічного музею при НТУУ «КПІ» (Писаревська Н.В.) до 10.12.2015 забезпечити розміщення на діючих та новостворених веб-ресурсах музею інформації про експонати та експозиції музею обсягом не менше 1500 індексованих у вебометричних системах сторінок.
11. Науково-технічній бібліотеці «НТУУ «КПІ» (Друченко М.Л.) до 25.12.2015 розмістити на веб-ресурсах бібліотеки додаткові матеріали електронного каталогу, електронного архіву наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» та оцифрованих видань загальним обсягом не менше 37 тис. сторінок.
12. Центру міжнародної освіти (Коваль В.О. ) до 01.12.2015 р. розмістити на Порталі конкретну та докладну інформацію іноземними мовами про зміст та умови навчання в університеті для потенційних іноземних студентів, а також установ та підприємств.
13. Управлінню справами (Цимбаленко Я.Ю.) до 25.12.2015 р.:
- забезпечити наявність на Порталі всієї нормативно-правової бази у сфері вищої освіти України, документів, що регламентують діяльність НТУУ «КПІ», актуальних положень про колегіальні органи, структурні підрозділи університету та їх персональний склад, склад керівних органів.
14. Департаменту перспективного розвитку забезпечити організацію заходів і роз'яснювальну роботу з проведенням семінарів щодо наповнення
Е-кампусу, веб-ресурсів університету/факультету/інституту/кафедри та постійний моніторинг вищезазначених заходів; забезпечити постійний моніторинг виконання завдань згідно цього наказу.
15. Навчально-методичному комплексу «Інститут післядипломної освіти» (Малюкова І.Г.):
- забезпечити можливість підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, відповідальних за супроводження веб-сайтів кафедр за темою «Пошукова оптимізація сайтів та просування за вебометричними показниками».
16. Результати виконання наказу розглянути на засіданні методичної ради НТУУ «КПІ» у лютому 2016 р.
17. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Новікова О.М.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.