Розпорядження № 5-147 | 11.12.2015 | Про уточнення п. 1 наказу № 4-271 від 25.11.15 щодо забезпечення повноти інформації, що розміщується на веб-ресурсах КПІ

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2015_5-147.pdf540.25 КБ

Про уточнення до п.1 наказу № 4-271 від 25 листопада 2015 щодо забезпечення повноти інформації, що розміщується на веб-ресурсах НТУУ «КПІ»
ПРОПОНУЮ:

1. Завідувачам кафедр:
до 16.12.2015 року призначити відповідальних за внесення інформації про дисципліни згідно ГСВО і СВО для відповідних напрямів і спеціальностей. Дані переслати в КБІС на електрону адресу c-campus@ukr.net;
в період з 15.01.2016 р. 31.01.2016 р. пронести перевірку наявності завантажених документів видів: робоча навчальна програма кредитного модулю, опис кредитного модуля, конспект лекції (http://stat.campus.kpi.ua):
в період з 01.02.2016 р. по 10.02.2016 р. провести перевірку наявності завантажених в систему «Електронний кампус» анотацій на двох мовах (українською, англійською). кожна з яких представлена окремим файлом у форматі *.pdf (мін. 650 знаків) для наступних видів електронних інформаційних ресурсів (EIP): робоча навчальна програма кредитного модулю, опис кредитного модуля, конспект лекції (http://directory.kpi.ua/).
2. Відповідальним на кафедрах за внесення інформації про дисципліни з 28.12.2015 р. до 29.02.2016 p.:
- внести в систему ОГНІ інформацію про дисципліни згідно затверджених документів кафедри (галузевого стандарту вищої освіти - ГСВО, стандарту вищої ОСВІТИ - СВО). для відповідних напрямів і спеціальностей. В блок ГСВО системи 01ІП дані про нормативні навчальні дисциплін: в блок СВО системи ОПП дані про вибіркові навчальні дисципліни з прикріпленням анотацій на двох мовах (українською, англійською), кожна з яких представлена окремим файлом у форматі *.pdf (мін. 650 знаків):
- повідомити листом на електронну пошту e-campus@ukr.net про закінчення внесення інформації про дисципліни та прикріпити до електронного листа затверджені документи кафедри, а саме СВО. ГСВО у форматі *.pdf або *.docx або *.doc.
3. НПП університету:
- до 28.12.2015 року перевірити в системі «Електронний кампус» наявність завантажених документів видів: робоча навчальна програма кредитного модулю, опис кредитного модуля, конспект лекції;
- до 31.12.2015 року підготувати на передати відповідальним за внесення Інформації про дисципліни на кафедрі та/або відповідальним за впровадження системи «Електронний кампус» на кафедрі анотації про навчальні дисципліни на двох мовах (українською, англійською), кожна з яких представлена окремим файлом у форматі *.pdf (мін. 650 знаків). Інформацію для формування анотації можна отримати з розділу «Загальний/Вступ» документу «Програма навчальної дисципліни»:
- до 3 1.01.2016 року завантажити в систему «Електронний кампус» анотації на двох мовах (українською, англійською), кожна з яких представлена окремим файлом у форматі *.pdf (мін. 650 знаків) для наступних видів електронних інформаційних ресурсів (ЕІР): робоча навчальна програма кредитного модулю, опис кредитного модуля, конспект лекції. Інформацію для формування анотацій можна отримати:
для робочої навчальної програми кредитного модуля з розділу «Загальний» документу «Робоча навчальна програма кредитного модулю»;
для опису кредитного модуля з розділу «Загальний» документу «Опис кредитного модуля»;
для конспекту лекцій з розділу «Вступ»» документу «Конспект лекції».
4. Відповідальним за наповнення веб-сайтів кафедр:
- до 31.12.2015 року розмістити на веб-сайтах кафедр перелік тем магістерських та бакалаврських робіт/проектів у вигляді гіперпосилань, з подальшим прикріпленням до них анотацій па двох мовах (українською, англійською), кожна з яких представлена окремим файлом у форматі *.pdf (мін. 650 знаків) та розміщена на окремій веб-сторінці:
- до 31.01.2016 року збільшити обсяги інформації на веб-ресурсах кафедр, що індексуються у вебометричних системах, з подальшим доведенням цих обсягів до 1000 сторінок у термін до кінця поточного навчального року.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.