Наказ № 1-194 | 15.08.2016 | Про організацію та планування освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2016_1-194.pdf754.31 КБ

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та виконання вимог Закону України від І липня 2014 рок) № 1556 "Про вищу освіту" і Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії іа доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"
НАКАЗУЮ:

І. Навчально-організаційному управлінню (Яблонський П.М.):
1.1. Забезпечити планування та організацію освітньої складової підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на 2016-2017 навчальний рік В інститутах, на факультетах з урахуванням вимог Закону України "Про вищу освіту" та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.
1.2. Розробити програмні модулі в базах даних АСП НП і АСФР для розробки і внесення робочих навчальних планів, подальшого розрахунку педагогічного навантаження і формування розкладу занять,
1.3. Забезпечити синхронізацію БД АСП НП і АСФР з базами даних «АС Деканат» і «Електронний кампус».
7. Завідувачам випускових кафедр:
7.1. До 29.09.2016 року розробити та затвердити робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на 2016-2017 навчальний рік за формою (додаток 1).
7.1.1. Під час розробки робочих навчальних планів передбачити викладання загально - наукових (філософських) дисциплін і навчальних дисциплін мовно-практичної підготовки \ першому та другому семестрах 2016-2017 навчального року. Викладання решти дисциплін навчального плану підготовки доктора філософії розпочати з другого семестр} 2010-201 7 навчального року.
7.1.2. її робочих навчальних планах підготовки доктора філософії, якщо чисельність навчальної групи менше 8 осіб, передбачити зменшення кількість аудиторних годин з дисциплін пропорційно зменшенню чисельності навчальної групи та забезпечити самостійне відпрацювання програм навчальних дисциплін із застосуванням змішаної форми навчання.
7.1.3. Вивчення навчальних дисциплін за напрямом дослідження, а також навчальних дисциплін мовно-профсеїйної підготовки проводити за індивідуальними планами.
7.1.4. До 01.12.2016 року розробити навчальні програми дисциплін за напрямом дослідження, а гакож навчальних дисциплін мовно-професійпої підготовки ч врахуванням теми наукових досліджень кожного аспіранта індивідуально.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.