Наказ № 1-82 | 30.03.2016 |Про заходи щодо забезпечення ліцензування освітньої діяльності з підготовки докторів філософії за спеціальностями

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2016_1-82.pdf497.55 КБ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015р. № 1187 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" та своєчасної підготовки ліцензійних справ і отримання ліцензій на підготовку докторів філософії за спеціальностями університету
НАКАЗУЮ:

1. Департаменту навчальної роботи (ДНР) спільно з департаментом науки та інноватики (ДНІ):
- до 10.04.2016 р. з урахуванням результатів внутрішнього ліцензування провести моніторинг випускових кафедр університету щодо їх спроможності здійснювати підготовку докторів філософії за спеціальностями Переліку-2015 відповідно до Ліцензійних умов, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 і надати пропозиції щодо спеціальностей, ліцензійних обсягів підготовки та переліку випускових кафедр, які спроможні здійснювати зазначену підготовку (виконавці: відділ акредитації ДНР та відділ аспірантури та докторантури ДНІ);
- до 15.04.2016 р. підготувати нормативні документи і організувати розроблення стандартів вищої освіти (СВО), освітньо-наукових програм (освітніх і наукових складових) і навчальних планів підготовки докторів філософії та структури ліцензійних справ (виконавці: навчально-методичний, навчальний відділи та відділ акредитації ДНР).
2. Головам науково-методичних комісій (НМК) університету спільно з керівництвом відповідних інститутів, факультетів:
- до 05.04.2016 р. визначити і затвердити на засіданнях НМК:
а) склад робочої групи з розроблення стандарту вищої освіти (СВО), освітньо-наукової програми (ОНП), навчального плану (НП), індивідуального наукового плану (ІНП) підготовки докторів філософії з кожної спеціальності. Розроблення і затвердження документів завершити до 22.04.2016 p.;
б) склад проектної робочої групи з формування ліцензійної справи з підготовки докторів філософії.
- до 25.04.2016 р. забезпечити формування ліцензійної справи відповідно до вимог Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 та надання її в друкованому вигляді для попередньої експертизи до відділу акредитації ДНР (кімната 303-1, тел.: 204-81-51).
3. Керівниками проектних робочих груп (гарантами освітньо-наукових програм) призначити голів підкомісій НМК університету з відповідної спеціальності (згідно з наказом ректора від 28.12.2015 р. № 1-292).
4. Методичне і консультаційне супроводження розробки нормативних документів покласти на навчально-методичний та навчальний відділи ДНР, а ліцензійних справ - на відділ акредитації ДНР та відділ аспірантури і докторантури ДНІ.
5. Подання ліцензійних справ до Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України та організаційне супроводження питань, пов'язаних з отриманням ліцензій на підготовку докторів філософії із спеціальностей університету, покласти на відділ аспірантури та докторантури ДНІ.
6. Департаменту перспективного розвитку (ДПР) до 15.04.2016 р. підготувати документи та забезпечити внесення інформації до ЄДЕБО про:
- відповідність приміщень університету та його матеріально-технічної бази нормам з охорони праці - при навчанні за спеціальностями з підвищеною небезпекою (виконавець: відділ охорони праці ДПР);
- деталізовані паспорти навчальних корпусів (виконавець: відділ контролю використання площ університету ДПР, голови координаційних рад навчальних корпусів).
7. Керівництву департаменту адміністративно-господарської роботи до 15.04.2016 р. забезпечити отримання документів та внесення інформації до ЄДЕБО про:
- право власності на усі навчальні корпуси університету;
- відповідність приміщень університету та його матеріально-технічної бази санітарним нормам;
- відповідність приміщень та матеріальної бази університету вимогам правил пожежної безпеки.
8. Керуючому справами, начальнику відділу кадрів та архівної справи, директору конструкторського бюро інформаційних систем та начальнику інформаційно-обчислювального центру забезпечення навчального процесу ДНР організувати та забезпечити до 15.04.2016 р. подання в
електронному вигляді даних та відомостей про кадрове забезпечення університету до ЄДЕБО.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І. та проректора з наукової роботи Ільченка М.Ю.
Ректор МЗ. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.