Втратив чинність НАКАЗ № 4-229 від 21.09.2016 Про організацію роботи секції Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» «Відкритий простір для спільної Студентської наукової творчості «Бєлка»

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2016_4-229.pdf747.46 КБ

У доповнення наказу ректора від 27 квітня 2015 року № 4-95 «Про створення секції Наукового товариства студентів та аспірантів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» «Відкритий простір для спільної студентської наукової творчості «Бєлка» (далі - Секція «Бєлка»), у зв'язку з початком роботи секції у залі №. 4 НТБ ім. Г.І. Денисенка та з метою ефективної роботи та взаємодії з НТБ ім. Г.І. Денисенка та підрозділами університету
НАКАЗУЮ:

1. Створити координаційну раду з питань організації взаємодії" роботи Секції «Бєлка» з НТБ ім. Г.І. Денисенка та підрозділами університету, сприяння студентській науково-технічній та науково-інноваційній діяльності (далі - Координаційна Рада) у складі:
Голова ради: Бруй Оксана Миколаївна - директор НТБ ім. Г.І. Денисенка.
Члени ради:
Друченко Марина Леонідівна - заступник директора НТБ ім. Г.І. Денисенка;
Огінський Сергій Анатолійович - помічник ректора;
Дрозд Дмитро Степанович - член Секції «Бєлка»;
Четверіков Валентин Валентинович - член Секції «Бєлка»;
Левицький Костянтин Костянтинович - член Секції «Бєлка»;
Манзюк Сергій Анатолійович - начальник відділу соціального забезпечення ДПР;
Дашко Катерина Олександрівна - голова Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ «КПІ»;
Малюкова Інна Гсниадіївна - керівник стартап школи «Sikorsky Challenge»;
Мельниченко Світлана Вікторівна - начальник відділу навчально-виховної роботи ДНВР.
2. Затвердити Положення про секцію Наукового товариства студентів та аспірантів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" "Відкритий простір для спільної студентської наукової творчості «Бєлка» у новій редакції (Додаток 1).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) Киричка П.О. та з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Новікова О.М.
Перший проректор Ю.І. Якименко

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Секція Наукового товариства студентів та аспірантів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» «Відкритий простір для спільної студентської наукової творчості «Бєлка» (далі - Секція «Бєлка») - тематична секція Наукового товариства студентів та аспірантів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі - НТСА), є об'єднанням студентів, зацікавлених у формуванні відкритого простору для реалізації студентської наукової творчості науково-технічної та науково-інноваційної діяльності студентів, аспірантів та молодих вчених університету.
1.2 Секція «Бєлка» є демократичним, неполітичним, нерелігійним та некомерційним об'єднанням студентів, аспірантів та молодих вчених.
1.3. Секція «Бєлка» не є громадською організацією, відповідно не має статусу юридичної особи. На секцію не поширюється дія закону України «Про об'єднання громадян» та інші нормативні та законодавчі акти, які регламентують діяльність громадських організацій.
1.4 Секція «Бєлка» у своїй діяльності керується цим Положенням, Положенням НТСА НТУУ «КПІ», Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України.
1.5. Назва секції:
1.5.1. Українською мовою: «Бєлка».
1.5.2. Англійською мовою: «Belka».
1.6. Секція «Бєлка» розміщується у залі № 4 НТБ ім. Г.І. Денисенка.
1.7. Секція «Бєлка» може мати власну символіку з використанням назви, як українською, так і англійською мовами.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
інфраструктурна підтримка наукової творчості, науково-технічних та науково-інноваційних проектів студентів, аспірантів та молодих вчених університету;
сприяння становленню умов для розвитку наукового та інноваційного потенціалу студентів, аспірантів та молодих вчених;
інформування студентів, аспірантів та молодих вчених університету про сучасні тенденції розвитку науки та технологій.
2.3. Для виконання своїх завдань Секція «Бєлка»:
створює відкритий простір для обміну знаннями, досвідом, ідеями між відвідувачами, які зацікавлені у розробці та просуванні власних науково-технічних та науково-інноваційних проектів, включаючи стартапи створені студентами, аспірантами та молодими вченими університету;
веде інформаційну діяльність про сучасні тенденції розвитку науки, техніки та інновації;
бере участь в організації та проведенні наукових та науково-технічних семінарів, конкурсів, відкритих лекцій та інших заходів спрямованих на підтримку наукової творчості.
3. ЧЛЕНСТВО В СЕКЦІЇ
3.1. У роботі Секції «Бєлка» можуть брати участь усі студенти, аспіранти та молоді вчені НТУУ «КПІ».
3.2. Членом Секції «Бєлка» може бути студент, аспірант або молодий вчений НТУУ «КПІ», який визнає це Положення та Положення про НТСА, активно займається науковою, освітньою, організаційною діяльністю в рамках, визначених названими Положеннями.
3.3. Прийом до членів Секції «Бєлка» здійснюється відповідно до Положення про НТСА
3.4. Член Секції «Бєлка» користується правом: брати участь у загальних зборах Секції;
подавати свою кандидатуру та бути обраним Головою Секції; брати участь в обговоренні усіх питань роботи Секції;
вільно висловлювати свої погляди та пропозиції щодо покращення роботи Секції;
добровільно виходити з Секції.
3.5. Член Секції «Бєлка» зобов'язаний:
здійснювати наукову, науково-технічну, інноваційну або науково-організаційну діяльність;
дотримуватися цього Положення та Положення про НТСА;
брати активну участь у роботі Секції;
дбайливо ставитися до майна Університету та майна, що використовується Секцією.
3.6. Припинення членства в Секції «Бєлка».
3.6.1. Член секції може бути виключений із складу секції: за власним бажанням;
за порушення цього Положень та Положення про НТСА; у випадку відрахування його з числа студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» або припинення роботи в Університеті.
3.6.2. Питання про виключення члена Секції «Бєлка» вирішується відповідно до Положення про НТСА.
4. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ
4.1. Вищим органом Секції «Бєлка» є загальні збори. Збори є правочинні за наявності більше 50% складу Секції.
4.2. Голова Секції обирається загальними зборами секції, простою більшістю голосів, терміном на 1 рік.
4.3. Голова Секції має право призначати заступників і делегувати їм окремі повноваження.
4.4. Усі рішення, прийняті загальними зборами чи іншими керівними органами Секції «Бєлка», повинні узгоджуватися з цим Положенням, Положенням про НТСА та ухвалами керівних органів НТСА та є обов'язковими до виконання усіма членами НТСА, що беруть участь у роботі даної Секції.
4.5. Голова Секції «Бєлка» та його заступники звітують про свою діяльність Президії НТСА.
5. КООРДИНАЦІЙНА РАДА
5.1. Для організації ефективної роботи Секції «Бєлка» у взаємодії з НТБ ім. Г.І. Денисенка та підрозділами університету, з метою реалізації науково-технічних та науково-інноваційних проектів студентів, аспірантів та молодих вчених університету створюється координаційна рада (далі - Координаційна Рада) з числа членів секції та представників підрозділів університету.
5.2. Головними завданнями Координаційної Ради вважати:
організація спільної роботи Секції «Бєлка» та НТБ ім. Г.І. Денисенка з реалізації науково-технічних та науково-інноваційних проектів студентів, аспірантів та молодих вчених університету;
обговорення та спільна реалізація планів роботи Секції «Бєлка», аналіз та підведення підсумків роботи;
затвердження змісту і планів заходів та графіку роботи Секції «Бєлка» у залі
№ 4 НТБ ім. Г.І. Денисенка.
5.3. Ректорат та профільні структури підрозділів університету в межах своїх можливостей та повноважень надають всебічну підтримку Секції «Бєлка».
6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Діяльність Секції «Бєлка» припиняється шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням Загальних зборів і погоджується з президією НТСА і адміністрацією університету.
7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Всі зміни та доповнення до цього Положення, вносяться відповідно до Положення про НТСА та мають не суперечити чинному законодавству України.

Середа, Вересень 21, 2016 - 00:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.