Наказ № 4-319 | 16.12.2016 | Про організацію практики студентів у 2017 році

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2016_4-319.pdf967.88 КБ

Практику студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 році провести відповідно умов договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами.
З метою підготовки І організованого проведення практики студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського
НАКАЗУЮ:

1. Завідувачам кафедрами:
1.1 Призначити і ознайомити з обов'язками (додаток 1) керівників практики від кафедри.
1.2 Погодити і укласти договори з підприємствами, установами, організаціями на проходження практики студентами у 2017 році.
1.3 Розподіл студентів на місця практики проводити у відповідності до договорів з підприємствами і установами. Місця проходження практики за комплексними договорами погодити з навчальним відділом (к.124-1). Забезпечити виконання підписаних договорів на проведення практики студентів.
1.4 Погодити з підприємствами робочі програми проведення практики до її початку. Програми мають бути розглянуті на засіданнях кафедри і затверджені деканом факультету, директором інституту.
1.5 За 7 (сім) днів до початку практики надати підприємствам списки студентів-практикантів. Забезпечити вчасне прибуття студентів на місця практик разом із відповідальним за проведення практики від кафедри.
1.6 Списки на практику студентів-громадян України, які навчаються за договорами за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб подавати окремо.
1.7 Погодити та укласти договори з підприємствами та установами на проведення практики 2017/2018 навчального року. До 03.07.2017 року подати в навчальний відділ (кім. 124-1) узгоджені з підприємствами заявки для укладання комплексних договорів па проведення практики у 2018 році.
2. Деканам факультетів, директорам інститутів:
2.1 Подати накази на проведення практики з наданням списків розподілу
студентів по місцям практики до відділу кадрів і архівної справи та в навчальний відділ (к. 124-1):
Подати накази Строки практики
6 курс магістри - до 30.01.2017 р. (06.02.17 - 05.03.17)
4 курс-до 07.04.2017 р. (17.04.17 - 07.05.17)
6 курс спеціалісти - до 07.07.2017 р. (01.09.17 - 26.10.1 7)
Накази з практик, запланованих в інші строки,подавати за 7 днів до початку практики, відповідно до навчальних планів. Зміни з поважних причин (місць практики студентів, керівників, строки практики, поновлення, тощо) оформляти додатковими наказами.
До навчального відділу (кім. 124-1) та відділу кадрів і архівної справи подати накази про перезарахування навчання (стажування, практик) студента за кордоном в установленому порядку.
2.2 Накази на практику студентів-іноземців подавати до центру міжнародної освіти.
2.3 Забезпечити контроль початку практик та їх проведення.
На 2-й день початку практики подати (навчальний відділ к. 124-1) доповідну за підписом декана| директора про початок практики усіма студентами. Розробити графік перевірки всіх практик керівництвом факультетів, інститутів, кафедр.
2.4 Забезпечити студентів необхідними бланками (договір, щоденники практики, направлення на підприємство). Електронна версія документів в к. 124-1.
2.5 Заслухати на засіданні Вчених рад факультетів, інститутів результати проходження практик. За підсумками внести пропозиції щодо їх вдосконалення і усунення недоліків.
3. Навчальному відділу:
3.1 Узгодити та укласти комплексні договори на проведення практики у 2017/2018 навчальному році.
3.2 Провести вибіркову перевірку кафедр університету з питань організації та проведення практик студентів, виконання обов'язків керівників практики від кафедр.
3.3 Підготувати підсумковий звіт про проведення практик студентів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
першого проректора, начальника навчально-організаційного управління Яблонського П.М.
Перший проректор Ю.І. Якименко

П'ятниця, Грудень 16, 2016 - 15:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.