Втратив чинність НАКАЗ № 1-133 від 14.04.2017 Про затвердження Положення про арт-простір "Суспільна платформа Колізей КПІ" у новій редакції

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2017_1-133.pdf500.48 КБ

З метою підвищення освітнього та культурного рівня студентів, аспірантів та працівників Університету,

НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити Положення про арт-простір «Суспільна платформа Колізей КПІ» у новій редакції, що додається.

2.      Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 наказу № 1-263 від 17.11.15 «Про створення арт-простіру «Суспільна платформа Колізей КПІ».

3.      Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Новіков О.М.

Ректор                     М.З. Згуровський

ПОЛОЖЕННЯ
про арт простір «Суспільна платформа Колізей КПІ» ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Загальні положення

1.1.       Це положення регламентує діяльність Арт простору «Суспільна платформа Колізей КПІ» ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.2.       Арт простір «Суспільна платформа Колізей КПІ» ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі — Колізей КПІ) об'єднує студентів, аспірантів та працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, які прагнуть підвищення свого освітнього та культурного рівня, в тому числі в позанавчальний час.

1.3.       Повне найменування арт простору «Суспільна платформа Колізей КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Скорочене найменування арт простору «Суспільна платформа Колізей КПІ»:

англійською мовою: «КРІ Colosseum» російською мовою: «Колизей КПИ» українською мовою: «Колізей КПІ»

1.4. Колізей КПІ знаходиться за адресою:вул. Політехнічна, 35, навчальний корпус 9, Київ, 03056.

Територією діяльності Колізею КПІ є територія внутрішнього дворика 9 корпусу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.5. Колізей КПІ створений за ініціативою студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського і функціонує на засадах вільного доступу усіх охочих в час роботи Колізею КПІ.

1.6. Метою створення Колізею КПІ є забезпечення всебічного розвитку студентів, створення умов для виховання патріотичного, високоморального та культурного суспільства, спонукання усіх охочих (відвідувачів Колізею КПІ) до інтелектуально-культурному розвитку, підтримка творчих ініціатив (в першу чергу - студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського), ревіталізація університетського простору, покращення іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Основні задачі Колізею КПІ

2.1. Колізей КПІ створюється з метою здійснення культурно-естетичного, художньо-творчого виховання студентів, координації і вирішення питань наповнення навчально-виховного процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського культурною, науковою та естетичною складовими з метою універсалізації розвитку, для забезпечення адекватної культури дозвілля студентської та викладацької громадськості в КПІ ім. Ігоря Сікорського, виконує роль вагомого фактора у побудові корпоративної культури та іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського як сучасного європейського ВНЗ.

2.2. Колізей КПІ здійснює свою діяльність за такими основними напрямками: проведення культурно-естетичних, культурно-масових, творчих, освітніх та наукових заходів, організація та розвиток художньо-творчої діяльності студентів, реалізація освітньо-творчих програм у культурно-виховній сфері.

2.3. Напрямками діяльності Колізею КПІ є:

  • Організація музичних заходів, літературних та театральних вечорів, проведення кінопоказів, онлайн-трансляцій, тощо;
  • Проведення тематичних семінарів, організація шкіл з інформальної освіти, майстер-класів, тренінгів, лекцій для студентів, аспірантів та викладачів;
  • Проведення студентських просвітницьких заходів;
  • Організація студентських культурно-масових заходів;
  • Популяризація діяльності Університету серед студентів та абітурієнтів;
  • Налагодження систематичної роботи по створенню сприятливих умов для розвитку студентської творчої активності;
  • Підготовка щорічних звітів про роботу арт простору.

3.         Принципи і організація діяльності Колізею КПІ

3.1.       У своїй діяльності Колізей КПІ керується Конституцією України, іншим законодавством України, правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим

Положенням;

3.2.       Колізей КПІ функціонує на принципах поваги до прав, законних інтересів, релігійних переконань, національності, раси, майнового стану та соціального походження відвідувачів та учасників проекту Колізей КПІ.

3.3.       Відвідувати Колізей КПІ (в години роботи) можуть усі охочі за умови дотримання правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших загальноприйнятих правил поведінки у громадських місцях.

3.4.       При організації та проведенні заходів на території Колізею КПІ не допускається розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, приниження честі та гідності особи, дискримінація її за тими чи іншими ознаками, заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганда та вчинення інших проти правових дій.

3.5.       Робочими годинами Колізею КПІ є з 9.00 до 18.00 або до 17.30 годин у зимовий період з понеділка по п'ятницю. У суботу та неділю години роботи здійснюються за окремим графіком, а також години роботи окремих заходів узгоджуються додатково.

3.6.       Графік робочих годин знаходиться на вході в Колізей КПІ.

3.7.       За письмовою заявою організаторів заходу, яка погоджується з Відповідальною особою, деканом ІФФ та проректором з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток), робочі години можуть бути змінені. Про що розміщується оголошення на вході в Колізей КПІ.

3.8.       Письмова заява на проведення заходу подається на погодження Відповідальній особі, декана ІФФ та проректору з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) за 2 тижні (14 календарних днів) до фактичної дати проведення заходу.

3.9.       План заходів Колізею КПІ на певні періоди розробляє Відповідальний спільно з робочою групою.

3.10.     Відповідальність за змістове наповнення заходів Колізею КПІ несе автор (автори) чи організатор заходу за погодженням з деканом ІФФ та проректором з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток).

4.Керівництво Колізеєм КПІ

4.1.Обов'язки керівника Колізею КПІ покладаються на Відповідальну особу. Відповідальна особа Колізею КПІ — матеріально-відповідальний працівник ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського, який призначається наказом декана за погодженням з органами студентського самоврядування (СР ІФФ та Профбюро ІФФ) на поточний навчальний рік. Відповідальна особа здійснює свою діяльність на громадських засадах.

4.2. Відповідальний забезпечує дотримання повноцінної роботи Колізею КПІ, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, збереження майна, санітарно-гігієнічних норм експлуатації приміщень та правил внутрішнього розпорядку в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Поточна діяльність Колізею КПІ здійснюється робочою групою, до складу якої, як правило, входять студенти, аспіранти та співробітники ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Склад робочої групи на поточний навчальний рік визначається розпорядженням Відповідальної особи. Участь в робочій групі є добровільною та здійснюється на громадських засадах.

5. Фінансування Колізею КПІ

5.1. Фінансування Колізею КПІ може здійснюватися за рахунок коштів КПІ ім. Ігоря Сікорського, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Порядок ліквідації

6.1. Ліквідація Колізею КПІ може бути здійснена наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського у випадках, передбачених законодавством.

П'ятниця, Квітень 14, 2017 - 11:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.