НАКАЗ № 1-437 від 18.12.2017 Про забезпечення функціонування системи запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2017_1-437.pdf1005.93 КБ

З метою підвищення якості освітньої та наукової діяльності і забезпечення функціонування системи запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, для створення бази взаємодії з Національним репозитарієм академічних текстів, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про створення Національного репозитарію академічних текстів» від 22 липня 2016 р. № 504-р та Постанови Кабінету Міністрів України «Положення про Національний репозитарій академічних текстів» від 19 липня 2017 р. №541
НАКАЗУЮ:

1. Робочій групі з питань академічної чесності університету (голова робочої групи - Бруй О.М.):
1.1. Розробити Положення про систему запобігання плагіату в академічних текстах наукових, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського до ЗО грудня 2017 р.
2. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр та керівникам наукових структурних підрозділів до 24 грудня 2017 р. призначити відповідальних осіб за тестування та забезпечення перевірки академічних текстів за допомогою українського сервісу перевірки робіт на виявлення збігів/схожості текстів Unicheck. Контакти відповідальних осіб надіслати на адресу science@library.kpi.ua із зазначенням теми листа «Відповідальний за перевірку на плагіат від кафедри...».
3. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр та керівникам наукових структурних підрозділів з 1 січня 2018 р:
3.1. Призначити відповідальних за оприлюднення випускних атестаційних робіт здобувачів вищої освіти, схвалених до захисту, на сайтах кафедр (не пізніше, ніж за 3 дні до захисту) та передачу електронних версій захищених робіт до Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI).
3.2. Забезпечити контроль якості випускних атестаційних робіт здобувачів вищої освіти науковими керівниками шляхом здійснення процедури перевірки спеціалізованими програмними засобами з виявлення збігів/схожості текстів та проведення експертизи академічних текстів на наявність плагіату. В разі виявлення у випускних атестаційних роботах елементів плагіату інформувати про них Комісію з питань етики та академічної чесності.
3.3. Забезпечити розміщення електронних версій випускних атестаційних робіт здобувачів вищої освіти в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI).
3.4. Забезпечити дотримання процедури перевірки спеціалізованими програмними засобами з виявлення збігів/схожості текстів та експертизи академічних текстів - об'єктів права інтелектуальної власності, що створені в КПІ ім. Ігоря Сікорського (монографій, підручників, навчальних посібників та ін.) на плагіат та передачі електронних версій до Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI).
4. Службі Вченого секретаря, керівнику - Мельниченко А.А.:
4.1. Забезпечити перевірку дисертацій, поданих на здобуття наукових ступенів, спеціалізованими програмними засобами з виявлення збігів/схожості текстів за рахунок коштів здобувачів наукових ступенів з 1 січня 2018 р. В разі виявлення випадків наявності плагіату в дисертаційних роботах інформувати про них голів відповідних спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, а також Комісію з питань етики та академічної чесності.
4.2. Забезпечити оприлюднення дисертацій та авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів, прийнятих до захисту, на офіційному сайті служби вченого секретаря КПІ ім. Ігоря Сікорського з 1 січня 2018 р.
4.3. Забезпечити передачу електронних версій дисертацій та авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів до Електронного
архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI) з 1 січня 2018 р.
5. Головам, вченим секретарям спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій КПІ ім. Ігоря Сікорського:
5.1. Забезпечити перевірку дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук шляхом проведення фахової експертизи змісту текстів на наявність плагіату з 1 січня 2018 р.
6. Головним редакторам наукових видань КПІ ім. Ігоря Сікорського з 1 січня 2018 p.:
6.1. Забезпечити перевірку на плагіат рукописів наукових статей, поданих авторами до публікації за допомогою спеціалізованих програмних засобів з виявлення збігів/схожості текстів і шляхом проведення фахової експертизи.
6.2. Організувати подальший публічний доступ до постатейних електронних версій видань на єдиній видавничо-технічній платформі Open Journal Systems (OJS) в доменній зоні kpi.ua у рамках проекту «Наукова періодика України» та налаштувати автоматичний імпорт наукових статей з проекту «Наукова періодика України» до Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI).
7. Організаційним комітетам, які проводять конференції КПІ ім. Ігоря Сікорського з 1 січня 2018 p.:
7.1. Забезпечити перевірку на плагіат рукописів, поданих до публікації в збірниках матеріалів (тез доповідей) наукових конференцій за допомогою спеціалізованих програмних засобів з виявлення збігів/схожості текстів і шляхом проведення фахової експертизи.
7.2. Забезпечити розміщення матеріалів наукових конференцій на єдиній видавничо-технічній платформі Open Journal Systems (OJS) в доменній зоні kpi.ua та налаштувати автоматичний імпорт наукових статей з проекту «Наукова періодика України» до Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI).
8. Голові Бюджетної комісії Якименку Ю.І. передбачити в бюджеті університету на 2018 рік кошти:
8.1. На передплату спеціалізованих програмних засобів з виявлення збігів/схожості текстів в дисертаціях, які захищаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського в повному обсязі.
8.2. На оновлення та розширення серверних потужностей для забезпечення безперебійної роботи Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI) як бази для перевірки академічних текстів на виявлення збігів/схожості текстів та експертизи академічних текстів на виявлення плагіату.
9. Директору Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Бруй О.М.:
9.1. Створити в структурі Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI) відповідний підрозділ для розміщення випускних атестаційних робіт здобувачів вищої освіти до 15 грудня 2017 р.
9.2. Розробити інструкції та рекомендації із користування системами з виявлення збігів/схожості текстів та розміщення електронних версій академічних текстів в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI) до 15 грудня 2017 р.
9.3. Провести навчання відповідальних осіб від кафедр та наукових структурних підрозділів університету із користування спеціалізованими програмними засобами з виявлення збігів/схожості текстів до 30 грудня 2017
9.4. Провести навчання відповідальних осіб від кафедр та наукових структурних підрозділів університету з розміщення електронних версій академічних текстів у Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI) до 27 лютого 2018 р.
9.5. Забезпечити проведення на постійній основі консультування щодо користування системами з виявлення збігів/схожості текстів та розміщення матеріалів у Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI).
10. Контроль за виконанням Наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І. та проректора з наукової роботи Ільченка М.Ю.
Ректор М. 3. Згуровський

Понеділок, Грудень 18, 2017 - 14:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.