РОЗПОРЯДЖЕННЯ 2-298 від 08.12.2017 Про організацію та планування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2017_2-298.pdf875 КБ

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та на виконання вимог Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)",
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Керівників інститутів/факультетів:
забезпечити наявність відповідних документів., що стосуються підготовки докторів філософії, в деканатах та на кафедрах щодо виконання аспірантами 2016, 2017 pp. освітньої складової підготовки, а саме:
-графіки навчального процесу аспірантів за всіма формами навчання;
-розклад занять аспірантів за всіма формами навчання; -журнал обліку успішності аспірантів; -навчальні картки аспірантів;
-книга видачі екзаменаційних відомостей щодо семестрової атестації аспірантів;
-екзаменаційні відомості; -книга реєстрації академічних довідок; -журнали занять навчальних груп аспірантів;
-графіки навчального процесу аспірантів за всіма формами навчання;
-індивідуальні плани роботи аспірантів.

забезпечити поступовий перехід до 100% залучення наукових керівників та аспірантів до участі у виконанні НДР, інших формах дослідницько-інноваційної діяльності;

забезпечити оприлюднення на сайтах кафедр тем дисертацій аспірантів та тематику робіт кандидатів в аспірантуру;

заслухати на засіданнях вчених рад інститутів/факультетів доповіді завідувачів кафедр про підсумки щодо звітів аспірантів 2016, 2017 року зарахування про виконання індивідуальних планів роботи у осінньому семестрі 2017/2018 навчального року;

забезпечити своєчасне інформування відділу аспірантури та докторантури про закордонні стажування аспірантів, у тому числі за програмами академічної мобільності;

затвердити вченими радами інститутів/факультетів індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани наукової роботи аспірантів, враховуючи такі особливості підготовки докторів філософії:

індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін (в тому числі за вибором аспіранта);

індивідуальний план наукової роботи аспіранта повинен містити чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, його оприлюднення у відповідних публікаціях, оформлення результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в термін підготовки в аспірантурі до 30.11.2021.

2. Завідувачу відділу аспірантури та докторантури:
забезпечити розсилку наказів про зарахування, переведення, поновлення, відрахування аспірантів по інститутах/факультетах через автоматизовану систему електронного документообігу "Документ";
забезпечити організацію наукової складової підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на 2017/2018 навчальний рік в інститутах, на факультетах.

3. Завідувачам кафедр з метою об'єктивного визначення обсягів та якості виконання індивідуальних планів аспірантами та опрацювання обґрунтованих пропозицій щодо продовження навчання аспірантів у наступному семестрі забезпечити:

проведення з 05.02.2018 р. по 25.02.2018 р. на засіданнях кафедр звітування аспірантів 2016, 2017 pp. зарахування про виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта в осінньому семестрі 2017/2018 навчального року;

залучення аспірантів до наукової та дослідницько-інноваційної діяльності кафедр;

участь аспірантів у наукових семінарах, конференціях з підготовкою доповіді за напрямками дисертаційних досліджень.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Проректор М. Ю. Ільченко

П'ятниця, Грудень 8, 2017 - 11:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.