НАКАЗ № 7-102 від 13.11.2017 Про затвердження Положення про Автошколу Центру фізичного виховання та спорту КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2017_7-102.pdf497.74 КБ

З метою приведення до єдиного стандарту положень про структурні підрозділи,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Автошколу Центру фізичного виховання та спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Додаток № 1).
2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Положення про Автошколу Центру фізичного виховання та спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення визначає функції та статус Автошколи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Університет).
1.2. Автошкола - це структурний підрозділ Університету, який входить до складу Центру фізичного виховання та спорту (далі - ЦФВС).
1.3. Автошкола може мати штампи та бланки, зразки яких затверджуються ректором Університету.
1.4. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію Автошколи вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом Університету та чинним законодавством, за рішенням Вченої ради Університету.
1.5. У своїй діяльності Автошкола керується чинним законодавством, нормативною базою Університету та цим Положенням.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АВТОШКОЛИ
2.1. Курсова підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) здійснюється за професіями (спеціальностями): водія транспортних засобів категорії «В», які визначає Автошкола відповідно до замовлень підприємств (організацій, установ), потреб населення в оволодінні тими чи іншими професіями (спеціальностями) на основі Державного класифікатора професій ДК003:2010, на які Автошкола має ліцензії.
2.2. Курсова підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів з рівнем професійних знань, умінь, навичок в обсязі вимог державних стандартів, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації.
2.3. Здійснення на договірній основі з підприємствами, установами, організаціями, державною службою зайнятості і окремими особами професійного навчання або перекваліфікації громадян.
2.4. Проведення інструктажів з безпеки дорожнього руху серед здобувачів вищої освіти.
2.5. Надання освітніх послуг з підготовки водіїв відповідно до затвердженої «Програми підготовки водіїв транспортних засобів».
3. ФУНКЦІЇ АВТОШКОЛИ
3.1. Надання платних послуг з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації (водіїв категорії «В»), прийняття іспитів по закінченню курсів та проведення інструктажів серед слухачів.
3.2. Навчання громадян, які належать до пільгових категорій відповідно до чинного законодавства.
3.3. Укладання угоди про підготовку водіїв з підприємствами, установами, організаціями, державною службою зайнятості і окремими особами.
3.4. Робота з питань охорони праці та контроль за дотриманням правил
техніки безпеки.
3.5. Проведення заходів щодо безаварійної роботи на автотранспорті.
3.6. Підтримання автотранспортної техніки та матеріально-технічної бази Автошколи в належному стані.
3.7. Використання заходів пожежної безпеки в приміщеннях та території Автошколи, а також на автотранспорті.
3.8. Автошкола працює у відповідності з планом робіт, розкладом занять та Правилами внутрішнього розпорядку Університету.
3.9. Початок навчання для навчальних груп встановлюється Автошколою залежно від їх комплектування.
3.10. Постійне вдосконалення якості підготовки робітничих кадрів з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури і перспектив їх розвитку.
4. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АВТОШКОЛОЮ
4.1. Автошкола входить до складу ЦФВС.
4.2. Керівництво Автошколою здійснює директор (далі - Керівник).
4.3. Керівник Автошколи підпорядкований ректору Університету, проректору з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) та директору ЦФВС і діє на підставі посадової інструкції та положення про Автошколу, в яких визначаються його повноваження.
4.4. Керівник Автошколи може бути звільнений з посади згідно з чинним законодавством.
5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА АВТОШКОЛИ
5.1. Організовує діяльність Автошколи відповідно до основних завдань Автошколи:
5.1.1. проводить набір та формує групи слухачів в межах встановленого ліцензійного обсягу;
5.1.2. забезпечує надання освітніх послуг відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти 8322.2 160008-2006, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 р. №632;
5.1.3. готує пакет документів для здачі іспитів у Відділі реєстраційно-екзаменаційної роботи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - ВРЕР ДАІ МВС України).
5.2. Відповідає за результати діяльності Автошколи перед ректором/ проректором з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток)/ директором ЦФВС Університету.
5.3. Розподіляє посадові функціональні обов'язки працівників Автошколи.
5.4. Здійснює контроль за роботою працівників Автошколи.
5.5. Забезпечує:
5.5.1. створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;
5.5.2. дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами;
5.5.3. додержання працівниками Автошколи вимог законодавства, Статуту та нормативно-правової бази університету та умов колективного договору Університету;
5.5.4. дотримання трудової та штатно-фінансової дисципліни;
5.5.5. облік і зберігання документації Автошколи;
5.6. Сприяє:
5.6.1. роботі з питань охорони праці та контролю за дотриманням правил техніки безпеки;
5.6.2. заходам щодо безаварійної роботи на автотранспорті;
5.6.3. підтриманню автотранспортної техніки та матеріально-технічної бази в належному стані;
5.6.4. виконанню заходів пожежної безпеки в приміщеннях та на автотранспорті.
5.7. Вживає заходи щодо запобігання проявам корупції.
5.8. Надає пропозиції адміністрації Університету щодо вдосконалення управління підрозділом.
У своїй діяльності Керівник Автошколи керується чинним законодавством, нормативною базою Університету, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим Положенням.
6. ФІНАНСУВАННЯ АВТОШКОЛИ
6.1. Джерелами фінансування діяльності Автошколи є спецкошти Університету в межах затвердженого кошторису.
6.2. Бухгалтерська та податкова звітність підрозділу є складовою звітності ЦФВС.
7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОШКОЛИ
7.1. Припинення діяльності Автошколи здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.
7.2. Діяльність Автошколи припиняється наказом ректора у порядку та на умовах, передбачених Статутом Університету та чинним законодавством за рішенням Вченої ради Університету.

Понеділок, Листопад 13, 2017 - 14:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.