НАКАЗ № 1-183 м. Київ від 23.05.2018 Про подання інформації стосовно університету до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_1-183.pdf739.47 КБ

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 387 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності», рішення МОН України про впровадження електронного ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти з 01.03.2018 р. (лист МОН України від 08.02.2018 р. № 6.3-193) та нормативних документів, що регламентують зміст та порядок внесення даних до ЄДЕБО
НАКАЗУЮ:

1. У термін до 25.06.2018 p.:
1.1. Проректору з адміністративно-господарської роботи (Ковальов П.В.) забезпечити оновлення документів про відповідність приміщень усіх навчальних корпусів та гуртожитків університету санітарним нормам та вимогам правил пожежної безпеки.
Завантаження зазначених документів до ЄДЕБО покласти на відділ акредитації департаменту навчальної роботи (Угольніков В.Ю).
1.2. Директорам інститутів (деканам факультетів), завідувачам випускових кафедр:
а) забезпечити відпрацювання та затвердження у визначеному порядку освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти ступенів «бакалавр» і «магістр», навчальних планів і пояснювальних записок до них за спеціальностями Переліку-2015 університету;
б) підготувати сканкопії зазначених документів у форматі, передбаченому «Керівництвом користувача Програмного комплекту ЄДЕБО», розділ 2 «Електронне ліцензування». Сканкопії освітніх програм надати до навчально-методичного відділу (кімн. 240, 240-а, 1-й корп., тел. 204-82-78); сканкопії навчальних планів та пояснювальних записок до них - до навчального відділу (кімн. 127, 116, 1-й корп., тел. 204-98-09, 204-93-97) департаменту навчальної роботи.
1.3. Начальнику навчально-методичного відділу (Головенкін В.П.) та начальнику навчального відділу (Лемешко А.Д.) призначити відповідальних осіб для перевірки зазначених у п.1.2б сканкопій документів щодо відповідності їх вимогам та завантаження в ЄДЕБО.
2. Головним адміністраторам ЄДЕБО в університеті (Яблонський П.М., Маторіна Т.А.):
2.1. До 15.06.2018 р. оформити доступ до ЄДЕБО відповідальним особам навчального та навчально-методичного відділів.
2.2. Провести інструктаж усіх відповідальних осіб щодо порядку завантаження інформації до ЄДЕБО за розділами 1 та 2 «Керівництва користувача Програмного комплекту ЄДЕБО» та контролювати дотримання термінів своєчасного завантаження ними цієї інформації до ЄДЕБО.
3. Підтримання інформації в ЄДЕБО в актуальному стані (своєчасне внесення змін) за модулями розділу І «Навчальний заклад» покласти на:
- інформаційно-обчислювальний центр департаменту навчальної роботи (Маторіна Т.А.) - модулі 1.1. «Основні дані» та 1.2. «Копії документів»;
- адміністративно-кадрове управління (Цимбаленко Я.Ю.) - модулі 1.3. «Структура» та 1.4. «Кадрове забезпечення»;
- департамент перспективного розвитку (Новіков О.М., Мєдинцев І.М.) -модуль 1.5. «Матеріально-технічна база»;
- навчально-методичний відділ департаменту навчальної роботи (Головенкін В.П.) - модуль 1.6. «Освітні програми»;
- відділ акредитації департаменту навчальної роботи (Угольніков В.Ю.) -модулі 1.7. «Ліцензії, видані до 22.05.2017 p.», 1.8. «Ліцензії» та 1.9. «Форма 2-Знк».
4. Розроблення документів щодо електронного ліцензування відповідно до розділу 2 «Керівництва користувача Програмного комплекту ЄДЕБО» покласти на відповідні кафедри інститутів/факультетів університету, за якими щорічним наказом ректора закріплюється певна спеціальність. Загальне супроводження створення та проходження ліцензійних справ, а також отримання та зберігання ліцензій покласти на відділ акредитації (Угольніков В.Ю., Яровий О.В.).
5. Відповідальною особою за ліцензування призначити проректора з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Новікова О.М.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора ЯкименкаЮ.Г
Ректор М.З.Згуровський

Середа, Травень 23, 2018 - 12:15 to П'ятниця, Червень 15, 2018 - 12:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.