НАКАЗ № 1-193a від 01.06.2018 Про встановлення вартості навчання на 2018/2019 навчальний рік

Відповідно до ст.73 Закону України «Про вищу освіту», постанови КМУ від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010. №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»,
НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 01 вересня 2018 року вартість навчання студентів -громадян України, які будуть зараховані на навчання (переведені з інших акладів вищої освіти, з інших спеціальностей та поновлені на навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб у 2018/2019 навчальному році, окремо за рівнями вищої освіти, галузями знань, спеціальностями, та формами навчання Додаток 1).

2. Збільшити вартість навчання на 2018/2019 навчальний рік для студентів громадян України, які після сесії весняного семестру 2017/2018 навчального року будуть переведені на II, III, ІV-й курси бакалаврського та ІІ-й курс магістерського рівня вищої освіти, згідно з укладеними договорами порівняно із зазначеною в договорі вартістю на 2017/2018 навчальний рік на 13,0% (за денною формою навчання) та на 10,0% (за заочною формою навчання) без десятків та одиниць гривень.

3. Деканам факультетів/директорам інститутів укласти у встановленому порядку:
- договори про надання освітніх послуг;
- додаткові угоди до укладених договорів про надання освітніх послуг.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстава: рішення Бюджетної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського від 1.06.2018.
Ректор М.3. Згуровський

Вівторок, Січень 9, 2018 - 00:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.