HAKA3 № 1-224 від 15.06.2018 [З метою оптимізації змісту і переліку освітніх програм/спеціалізацій]

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_1-224.pdf666.5 КБ

З метою оптимізації змісту і переліку освітніх програм/спеціалізацій та на виконання рішення Вченої ради університету і наказу № 1-217 від 14.06.2018 р. «Про закріплення спеціальностей та освітніх програм (спеціалізацій) за кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018/2019 навчальному році»,
НАКАЗУЮ:

1. Деканам факультетів/директорам інститутів, завідувачам випускових кафедр університету:
- у термін до 22.06.2018 p.:
• визначити обсяг місць державного замовлення за денною та заочною формами навчання відповідно до кількості студентів 2017 року вступу, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за державним замовленням (відповідно до Наказів про розподіл студентів за навчальними групами 2017 року), з врахуванням належності групи (груп) до відповідної кафедри та освітньої програми/спеціалізації і надати інформацію згідно Додатку 1 до Департаменту навчально-виховної роботи (Хижняк Т.А., кім. 1-05 31-го корпусу);
• зібрати заяви студентів (за формою, наданою Департаментом навчально-виховної роботи) денної та заочної форми навчання 2017 року вступу, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для врахування їх побажань щодо розподілу (закріплення) на конкурсній основі за освітніми програмами/спеціалізаціями в межах спеціальності на відповідному факультеті/інституті.
- у термін до 23.06.2018 p.:
• надати до Департаменту навчально-виховної' роботи (Хижняк Т.А., кім. 1-05 31-го корпусу, xta.vnvr@gmail.com) інформацію щодо кількості студентів 2017 року вступу, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за державним замовленням та виявили бажання на конкурсній основі змінити поточну навчальну групу (освітню програму/спеціалізацію) за формою, наведеною у Додатку 2.
-у термін до 31.08.2018 p.:
• привести у відповідність контингент навчальних груп 2-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на конкурсній основі за результатами першого року навчання з врахуванням побажань студентів в межах визначеного обсягу місць державного замовлення. Пріоритетним правом на місця державного замовлення користуються студенти, які не змінюють поточну навчальну групу (освітню програму/спеціалізацію).
2. Головним адміністраторам ЄДЕБО (Яблонський П.М., Маторина Т.А.) після введення ДП «Інфоресурс» в дію програмного модулю «Електронне ліцензування» надати рекомендації і провести навчання з відповідальними за розроблення освітніх програм і навчальних планів щодо порядку надання сканкопій документів для подальшого завантаження інформації в ЄДЕБО.
3. Завідувачам випускових кафедр, головам та членам робочих груп запровадження освітніх програм:
• до 15.10.2018 року привести у відповідність до вимог, що викладених у листах МОН України 1/9-353 від 30.05. 2018р. "Щодо надання роз'яснень стосовно освітніх програм" та № 1/9-377 від 05.06.2018р. "Щодо подання ліцензійних справ" освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів та надати їх до навчально-методичного відділу (кімн.240, 240-а, 1-й корпус, тел.204-82-78) в електронному та паперовому вигляді;
• до 30.10.2018 року привести у відповідність до розроблених освітніх програм навчальні плани підготовки бакалаврів і магістрів та надати їх для перевірки і затвердження в установленому порядку до навчального відділу (кімн.116, 127, корп.1, тел. 204-98-09, 204-93-97).
• сканкопії вищезазначених документів відповідно до п. 1.2.6 Наказу ректора університету №1/183 від 23.05.2018 року надати до 30.10.2018 року.
4. Пункт 2 Розпорядження першого проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського № 5-86 від 25.05.2018 року вважати таким, що втратив чинність.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуроьхький

П'ятниця, Червень 15, 2018 - 15:45 to Вівторок, Жовтень 30, 2018 - 15:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.