НАКАЗ № 7-134 від 07.11.2018 Про затвердження Положення про формування накладних витрат науково-дослідної частини Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_7-134.pdf817.08 КБ

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України порядку формування накладних витрат науково-дослідної частини Університету,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення про формування накладних витрат науково-дослідної частини Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Додаток 1).
2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про формування накладних витрат Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", затверджене Наказом від 23.03.2001р. №2-30.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Ільченка М.Ю.
Ректор М.З. Згуровський

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Положення регламентує порядок формування загальноуніверситетських накладних витрат науково-дослідної частини /далі НДЧ/ Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (далі КПІ ім. Ігоря Сікорського).
Положення розроблене у відповідності з Типовим положенням, затвердженим постановою КМУ від 20.07.96 року №830.
Відсоток відрахувань на загальноуніверситетські накладні витрати встановлений наказом НТУУ "КПІ" від 19.07.13р. №4-355 у розмірі 10% від фонду заробітної плати основних виконавців робіт.
Формування накладних витрат здійснюється за рахунок загального та спеціального фондів за бюджетними програмами: 2201330 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання", 2201040 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень", 2201570 "Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій Торизонт-2020".
Обсяги накладних витрат НДЧ на рік визначаються в цілому по університету в кошторисі накладних витрат.
Планування накладних витрат на поточний рік здійснюється шляхом розроблення кошторису накладних витрат, який формується за рахунок відрахувань від заробітної плати основних виконавців держбюджетних тем та договорів по загальному та спеціальному фондах.
Метою планування накладних витрат є економічно обґрунтоване визначення витрат на організацію виконання НДДКР.
Підставою для складання кошторису накладних витрат НДЧ є штатний розпис, потреба в придбанні матеріалів, обладнання, оплата послуг та інші витрати, передбачені Типовим положенням, затвердженим постановою КМУ від 20.07.96р. №830.
Загальноуніверситетські накладні витрати НДЧ призначаються для організації та контролю за проведенням НДДКР, використанням матеріальних і трудових ресурсів, супроводження виконання робіт, оцінки результатів та впровадження наукових робіт.
Загальноуніверситетські накладні витрати використовуються згідно кошторисам, які затверджує проректор з наукової роботи.
Розмір відрахувань на накладні витрати НДЧ університету може переглядатися у встановленому порядку.

Середа, Листопад 7, 2018 - 15:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.