НАКАЗ № 7-9 від 08.02. 2018 Про внесення змін до організаційної структури КПІ ім. Ігоря Сікорського (реорганізацію Факультету авіаційних і космічних систем, кафедр ММІ, ФЕА та наукових підрозділів)

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_7-9.pdf568.37 КБ

У зв'язку з виробничою необхідністю та з метою оптимізації організаційної структури Університету, а також для забезпечення ефективної роботи підрозділів, згідно з рішенням Вченої ради від 26 грудня 2017 року (Протокол №12) та від 12 січня 2018 року (Протокол № 1),

НАКАЗУЮ:

§1

1. Реорганізувати Факультет авіаційних і космічних систем (далі - ФАКС) шляхом перетворення в Центр авіаційних і космічних систем з 01 липня 2018 року.
2. Включити Центр авіаційних і космічних систем до складу ММІ.
3. Виключити з 01 липня 2018 року зі складу ФАКС та включити до складу ММІ:
3.1. кафедру приладів та систем керування літальними апаратами;
3.2. кафедру теоретичної механіки.
4. Виключити з 01 липня 2018 року зі складу ФАКС та включити до складу Приладобудівного факультету (далі - ПБФ):
4.1. Кафедру автоматизації експериментальних досліджень;
4.2. Кафедру інформаційно-вимірювальної техніки.
5. Перейменувати з 01 липня 2018 року кафедру приладів та систем керування літальними апаратами ММІ на кафедру авіакосмічних і роботизованих систем ММІ;
6. Створити з 01 липня 2018 року Науково-навчальну лабораторію досліджень виробів космічної техніки у складі Університету.
7. Виключити з 01 липня 2018 року Міжгалузевий науково-дослідний інститут проблем механіки «Ритм» зі складу ФАКС та включити до структури Університету.
8. Реорганізувати Науково-аналітичний центр критичних технологій навігаційного приладобудування шляхом приєднання до Міжгалузевого науково-дослідного інституту проблем механіки «Ритм» з 01 липня 2018 року.
9. Виключити з 01 липня 2018 року Загальноуніверситетську лабораторію метрології та стандартизації зі складу ФАКС та включити до складу Міжгалузевого науково-дослідного інституту проблем механіки «Ритм».
10. Ліквідувати з 01 липня 2018 року:
10.1. Науково-дослідний інститут експериментальної інформатики та метрології.
10.2. Центр космічних досліджень і технологій;
10.3. Аерокосмічний Центр університету.
11. Декану ФАКС Збруцькому О.В.:
11.1. проводити освітній процес загальним графіком до 30 червня 2018 року;
11.2. забезпечити випуск здобувачів вищої освіти 2018 року за рівнем «Магістр».
12. Директору ММІ Бобиру М.І., декану ПБФ Тимчику Г.С.:
12.1. Забезпечити планування набору абітурієнтів на 1 курс за спеціальностями відповідно до змін в організаційній структурі Університету,
12.2. Підготувати освітні програми та їх акредитацію.

§2

1. Провести реорганізацію кафедр шляхом приєднання з 01 липня 2018 року:
1.1. кафедри прикладної механіки ММІ до кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ;
1.2. кафедри теоретичної механіки ММІ до кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ;
1.3. кафедри техніки і електрофізики високих напруг ФЕА до кафедри теоретичної електротехніки ФЕА.

§3

1. Керуючому справами Цимбаленко Я.Ю. внести зміни до організаційної структури ММІ, ФЕА, ПБФ, Університету, підготувати та подати на затвердження до 20 травня 2018 року Положення про:
1.1. Центр авіаційних і космічних систем;
1.2. Кафедру авіакосмічних і роботизованих систем ММІ;
1.3. Загальноуніверситетську лабораторію метрології та стандартизації;
1.4. Кафедру автоматизації експериментальних досліджень ПБФ;
1.5. Кафедру інформаційно-вимірювальної техніки ПБФ;
1.6. Міжгалузевий науково-дослідний інститут проблем механіки «Ритм».
2. Начальнику ВКАС Андрейчук Л.П. вжити заходів на виконання цього наказу в установленому законодавством порядку.
3. Начальнику ДЕФ Субботіній Л.Г. до ЗО червня 2018 року :
3.1. Створити комплексну інвентаризаційно-ліквідаційну комісію Університету з інвентаризації та розподілу майнового комплексу ФАКС та структурних підрозділів Університету, що реорганізуються;
3.2. Забезпечити передачу матеріальних цінностей з балансу на баланс під здійснення процедури реорганізації;
3.3. Підготувати зміни до штатного розпису Університету та подати їх на затвердження.
4. Контроль за виконання наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Неділя, Липень 1, 2018 - 00:00 to 23:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.