НАКАЗ № 1-350 від 11.12.2019 Про організацію практики студентів та аспірантів у 2020 році

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2019_1-350.pdf1.1 МБ

Практику студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році провести відповідно умов договорів з підприємствами, установами, організаціями та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у терміни, передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами.

З метою підготовки і організованого проведення практики студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

1. Завідувачам кафедрами:
1.1. Призначити відповідальних за організацію практики студентів від кафедри та надати до 28.12.2019 р. навчальному відділу на електронну адресу irvna.fedorenko@ukr.net або i.spivak(@kpi.ua інформацію за формою Додатку 1.
1.2. Погодити і укласти індивідуальні договори факультетів з підприємствами, установами, організаціями (далі - підприємства) на проходження практики студентами у 2020 році.
1.3. Погодити з підприємствами робочі програми проведення практики за два місяці до її початку відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.
1.4. Розподіл студентів на місця практики проводити у відповідності до договорів з підприємствами. Місця проходження практики за комплексними договорами погодити з навчальним відділом (к. 124-1). Забезпечити виконання підписаних договорів на проведення практики студентів.
1.5. Призначити і ознайомити з обов'язками (Додаток 2) керівників практики від кафедри. 1.6. Узгодити тематику випускових атестаційних робіт з підприємствами, обраними для проходження переддипломної практики бакалаврами та магістрами.
1.7. За 10 днів до початку практики надати підприємствам списки студентів та аспірантів. Забезпечити вчасне прибуття студентів та аспірантів на місця практик разом із керівником практики від кафедри.
1.8. Списки на практику студентів та аспірантів - громадян України, які навчаються за договорами за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб подавати окремо.
1.9. До 29.05.2020 року подати в навчальний відділ (кім. 124-1) заявки для укладання комплексних договорів на проведення практики у 2021 році.
1.9.1. При поданні заявок для проходження переддипломної практики бакалаврів та магістрів брати до уваги згоду та можливості проведення такої практики на підприємстві.
1.9.2. Перед поданням заявок проаналізувати співвідношення кількості студентів до кількості заявлених місць практики.
2. Деканам факультетів, директорам інститутів:
2.1. Подати накази на проведення практики з наданням списків розподілу студентів за місцями практики до відділу кадрів та в навчальний відділ (к. 124-1), а накази про проведення практики аспірантів - до відділу аспірантури:
Подати накази на проведення практик студентів та аспірантів Строки практики
ОС магістр за освітньо-науковою програмою -до 27.01.2020 р. (03.02.20 - 08.03.20)
ОС бакалавр за освітньо-професійною програмою - до 07.04.2020 р. (13.04.20 - 19.05.20)
ОС магістр за освітньо-професійною програмою -до 10.07.2020 р. (01.09.20 - 26.10.20) здобувачів освітньо-наукового ступеня вищої освіти доктора За робочими
філософії - за тиждень до початку практики навчальними планами
Накази щодо практик, запланованих в інші строки, подавати за 7 днів до початку практики, відповідно до робочих навчальних планів. Зміни місць практики студентів, керівників практики, строків практики, поновлення тощо з поважних причин оформляти додатковими наказами.
2.2. Подати до навчального відділу (кім. 124-1) та відділу кадрів накази про перезарахування навчання (стажування, практик) студентів та аспірантів за кордоном в установленому порядку.
2.3. Накази на практику студентів-іноземців подавати до центру міжнародної освіти (к. 205, 31 корп.).
2.4. Забезпечити контроль початку практик та їх проведення.
На 2-й день після початку практики подати проректору з навчальної роботи доповідну записку за підписом декана факультету, директора інституту про початок практики усіма студентами та аспірантами (к. 124-1). Розробити графік перевірки всіх практик керівництвом факультетів, інститутів, кафедр. 2.5.Забезпечити студентів необхідними бланками (договір, щоденники практики, направлення на підприємство).
2.6. Заслухати на засіданні Вчених рад факультетів, Інститутів результати проходження практик. За підсумками внести пропозиції щодо їх вдосконалення і усунення недоліків.
2.7. Подати до навчального відділу (кімн. 124-1) звіт за результатами проходження практики за формою, наведеною в Додатку 3. Звіт подавати в форматі MS Exel на електронну пошту n.lapenko@kpi.ua. Строки подачі:
Магістри ОНП - до 20.03.2020 р. Бакалаври — до 29.05.2020 р.
Магістри ОПП - до 06.11.2020 р.
Звіт з практик, які проводяться в інші терміни, подати через два тижні по закінченні практик.
3. Навчальному відділу:
3.1. Узгодити та укласти комплексні договори на проведення практики у 2021
календарному році. 3.2. Провести вибіркову перевірку кафедр університету з питань організації та
проведення практик студентів та аспірантів, виконання обов'язків
керівників практики від кафедр.
4. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.

Проректор з навчальної роботи В.В.Холявко

Середа, Грудень 11, 2019 - 17:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.