НАКАЗ 2-241 від 29.10.2019 Про організацію приймання звітів завершених у 2019 році держбюджетних науково-дослідних робіт

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2019_2-241.pdf692.18 КБ

У зв'язку із завершенням у IV кварталі 2019 року науково-дослідних робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України за кошти державного бюджету і підлягають звітуванню

НАКАЗУЮ:

1. Призначити Комісії для приймання та оцінки держбюджетних робіт зі складу провідних учених університету згідно з додатком 1.
2. Організаційно-аналітичному відділу науково-дослідної частини (Савич О.В.) організувати приймання звітів завершених у 2019 році держбюджетних НДР з 10 по 20 грудня 2019 року.
3. Комісіям розглянути та провести обговорення і аналіз звітів керівників робіт (розробок), оцінити фактично отримані результати на відповідність плановим показникам та наявність їх практичного застосування і комерціалізації за такими критеріями:
- перспективність подальшого використання результатів досліджень (для фундаментальних досліджень);
- наявність практичних результатів проведеного прикладного дослідження або розробки для створення конкурентоспроможних технологій отримання нових матеріалів, речовин, приладів, пристроїв, інших суспільно корисних результатів: впровадження; укладання договорів з госпдоговірної наукової тематики; патентування та продаж ліцензій; пропозиції щодо тиражування на базі інноваційних структур університету, а також через Науковий парк «Київська політехніка» (для прикладних досліджень та розробок);
- наявність та перспективи захисту докторів філософії, кандидатських і докторських дисертацій за результатами досліджень;
- перелік публікацій за матеріалами досліджень, у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
- використання результатів досліджень у навчальному процесі;
- залучення аспірантів і студентів до виконання роботи.
4. Науковим керівникам робіт, що завершуються в 2019 році,
1) підготувати та подати до 10.12.2019 р. до організаційно-аналітичного відділу НДЧ (к. 259-1; z.kravets@kpi.ua; тел. 204-9201) всі звітні матеріали та відповідну документацію згідно з технічним завданням на роботу:
- проект акту приймання роботи (2 прим., додаток 2);
- заключний науковий звіт, підготовлений відповідно до ДСТУ 3008:2015 у паперовому та електронному вигляді;
- анотований звіт у паперовому та електронному вигляді за формою МОН України {додаток 3);
- акти впровадження / використання результатів НДР у промисловості, Інших галузях (для прикладних робіт обов 'язково);
- копію протоколу засідання Вченої ради підрозділу щодо рекомендації розгляду заключного звіту результатів д/б теми Комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2) відповідно до результатів розгляду наданих матеріалів та висновків Комісій до 27.12.2019 р. подати до організаційно-аналітичного відділу НДЧ) для затвердження:
- акт приймання роботи (2 прим.);
- доопрацьований заключний науковий звіт у паперовому та електронному вигляді;
- опис завершеної роботи надіслати на e-mail o.savitch@kpi.ua (додаток 4).
3) після затвердження звіту завершеної роботи проректором з наукової роботи керівниками тем готується облікова картка, яка оформлюється згідно з вимогами «Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій» та передається до організаційно-аналітичного відділу НДЧ (1 прим).
4) завершені роботи, у яких в реєстраційно-облікових документах НДР у полі 9153 вказано код 002-технології, зареєструвати у БД «Технології України» (Наказ МОН України № 977 від 27.10.2008 р. Із змінами згідно з Наказом № 1297 від 01.11.2016 p.).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. начальника НДЧ Сидоренка Ю.М.
Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Вівторок, Грудень 10, 2019 - 17:30 to П'ятниця, Грудень 27, 2019 - 17:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.