Наказ 7/163 від 09.09.2020 "Про затвердження Переліку службової інформації в КПІ ім.Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2020_7-163.pdf2.77 МБ

З метою забезпечення виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 02.01.2019 р. №1 «Про затвердження Переліку відомостей, що містять службову інформацію в Міністерстві освіти і науки України», Наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського від 04.06.2019р. №7/112 "Про службову інформацію в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних цінностей, що містять службову інформацію

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію Перелік службової інформації у межах повноважень КПІ ім. Ігоря Сікорського (додаток).
2. Визнати таким, що втратив чинність Наказ №2 ДСК від 3 грудня 2002 року «Про введення в дію в НТУУ «КПІ» Переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави у системі Міністерства освіти і науки України».
3. Директору департаменту управління справами Мазур М.О. довести зміст наказу до відома структурних підрозділів.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИИ

ПЕРЕЛІК службової інформації в КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Загальні положення
1.1. Відомості, передбачені цим Переліком, не можна наводити в матеріалах, призначених для відкритого опублікування.
Під опублікуванням мається на увазі публічне розповсюдження матеріалів через газети, журнали, книжкові видання, телебачення, радіо та Інтернет, кінодокументалістику, аудіо- та аудіовізуальні засоби, експонування в музеях, на виставках, конференціях, вивезення за кордон або передавання іноземним громадянам.
1.2. При підготовці матеріалів до опублікування поряд з обмеженнями даного Переліку необхідно дотримуватись також вимог Положення про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування.
1.3. Обмеження Переліку не поширюються на відомості, що містяться в переданих для опублікування матеріалах і документах (їх проектах) Верховної Ради України, Секретаріату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств нашої держави, а також в офіційних повідомленнях Укрінформу.
1.4. Не можна публікувати, цитувати, посилатися на укази та розпорядження Президента України, постанови, інші акти та документи (їх проекти) Верховної Ради України, міністерств та відомств, якщо вони мають гриф "Для службового користування", позначку "Без опублікування в пресі"; а також окремі положення цих актів, матеріалів, документів з такими грифами (позначками) без дозволу секретаріатів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України, міністерств та відомств нашої країни.
1.5. Не можна співставляти передбачені цим Переліком показники з будь-якими відкритими для публікації показниками, в тому числі з показниками спільних з іноземними державами підприємств та організацій, установ, наукових та освітянських програм і проектів.
2. Сфера оборони, економіки, освіти і державної безпеки
2.1. Плани КПІ ім. Ігоря Сікорського, як об'єкта цивільної оборони (ЦО), щодо дій в надзвичайній ситуації мирного часу.
2.2. Плани переведення КПІ ім. Ігоря Сікорського (об'єкта ЦО) з мирного на воєнний стан.
2.3. Вихідні матеріали (завдання на проектування та переписка) на об'єкти будівництва цивільної оборони та спеціального призначення.
2.4. Виготовлення проектів та генеральних планів на будівництво об'єктів ЦО та спеціального призначення.
2.5. Науково-дослідні роботи і дисертації з економіки розвитку воєнної сфери, військово-промислового комплексу, науково-технічного комплексу
оборонного призначення, експертного потенціалу оборонної тематики та послуг, конверсії оборонного виробництва.
2.6. Зведені відомості щодо організацій-виконавців та замовників, термінів виконання, обсягів фінансування науково-дослідних робіт, що виконуються в рамках міжнародних програм.
2.7. Відомості щодо підготовки фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань.
2.8. Відомості про зміст угод щодо реалізації міжнародних проектів та програм, якщо положеннями таких угод визначено наявність конфіденційної інформації.
2.9. Відомості про кадрове забезпечення та роботу з кадрами в КПІ ім. Ігоря Сікорського; про персональні дані працівників та кандидатів на зайняття вакантних посад, їх особові справи; кадровий резерв; матеріали проведення і результати перевірок працівників та кандидатів на зайняття вакантних посад.
2.10. Відомості про хід підготовки, позицію представників КПІ ім. Ігоря Сікорського (мета, тактика, методи) на переговорах з питань підготовки кадрів з діловими іноземними партнерами, виток і розголошення інформації про які дає змогу контрагентам або конкурентам негативно впливати на хід і результати переговорів на шкоду інтересам України.
2.11. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.
2.12. Відомості про зміст звернень, заяв, позовних заяв до органів прокуратури, судових органів з метою захисту порушених прав посадових осіб КПІ ім. Ігоря Сікорського, установи та організації, якщо при цьому розкривається конфіденційна інформація.
3. Сфера науки і технологій
3.1. Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, розголошення про які може завдати економічних збитків та зашкодити охороні прав на інтелектуальну власність, що виконуються в межах державних науково-технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами; пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах, що не містять державної таємниці.
3.2. Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за державним оборонним замовленням і не містять державної таємниці, у тому числі:
3.2.1. тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.
3.3. Відомості про технології подвійного використання, що не містять державної таємниці, у тому числі:
3.3.1. тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.
4. Відомості з питань мобілізаційної підготовки
4.1. Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо:
4.1.1. створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;
4.1.2. виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;
4.1.3. мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
4.1.4. показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;
4.1.5. підготовки фахівців у КПІ ім. Ігоря Сікорського на особливий період;
4.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.4. Відомості про військовозобов'язаних, які працюють або навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.
4.5. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.
4.6. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
4.7. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.8. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.9. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення КПІ ім. Ігоря Сікорського на режим роботи в умовах особливого періоду.
4.10. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.11. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати'на мобілізаційну підготовку КПІ ім. Ігоря Сікорського.
5. Відомості з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації
5.1. Зведені відомості про порядок надання допуску і доступу працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського до відомостей, що становлять державну таємницю.
5.2. Відомості, зазначені у номенклатурі посад працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.
5.3. Сукупні дані про особу, якій надано допуск (доступ) до державної таємниці (облікова картка громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці після заповнення).
5.4. Відомості про правила внутрішньооб'єктового режиму.
5.5. Відомості щодо придатності режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт, крім інформації, що містить державну таємницю.
5.6. Відомості про порядок та засоби охорони режимних приміщень (місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації) КПІ ім. Ігоря Сікорського, крім інформації, що містить державну таємницю.
5.7. Зведені відомості щодо планування, організації заходів з охорони державної таємниці в КПІ ім. Ігоря Сікорського, крім інформації, що містить державну таємницю.
5.8. Узагальнені відомості (звіт) про стан забезпечення охорони державної таємниці в КПІ ім. Ігоря Сікорського, крім інформації, що містить державну таємницю.
5.9. Відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці в КПІ ім. Ігоря Сікорського, якщо вони не містять інформації, володіння якою дає змогу ініціювати витік секретної чи службової інформації.
5.10. Відомості, що містяться в експертних висновках державного експерта з питань таємниць, крім інформації, що становить державну таємницю.
5.11. Відомості про забезпечення режиму секретності в КПІ ім. Ігоря Сікорського в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану, крім інформації, що містить державну таємницю.
5.12. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань в КПІ ім. Ігоря Сікорського за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, інших порушень режиму секретності, якщо вони не містять інформації, що становить державну таємницю.
5.13. Відомості, зазначені у номенклатурі секретних справ КПІ ім. Ігоря Сікорського, якщо вони містять інформацію з обмеженим доступом.
5.14. Відомості, зазначені у журналах обліку та облікових формах, передбачених Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 939), у разі наявності в них інформації з обмеженим доступом, крім інформації, що містить державну таємницю.
5.15. Відомості, зазначені в актах перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації, у разі наявності в них інформації з обмеженим доступом, крім інформації, що містить державну таємницю.
5.16. Відомості, зазначені в протоколах засідань експертної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, у разі наявності в них інформації з обмеженим доступом, крім інформації, що містить державну таємницю.
5.17. Відомості, зазначені в актах на знищення секретних документів і справ, у разі наявності в них інформації з обмеженим доступом, крім інформації, що містить державну таємницю.
5.18. Відомості щодо категоріювання, обстеження, випробування та дослідної експлуатації систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності (об'єктах електронно-обчислювальної техніки) де циркулює інформація з обмеженим доступом, крім інформації, що містить державну таємницю
5.19. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, інструкції, фактичний стан, наявність недоліків з технічного захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи (автоматизованої системи) де циркулює інформація з обмеженим доступом на окремому об'єкті, якщо ці відомості не містять державну таємницю.
5.20. Результати державних експертиз комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах, в яких обробляється тільки інформація, що є державним інформаційним ресурсом, конфіденційна інформація, інформація про особу та службова інформація.
5.21. Технологічна інформація (ідентифікатори, паролі у явному та неявному вигляді), що слугує для ідентифікації та (чи) автентифікації користувачів/процесів у інформаційних системах, які призначені для оброблення інформації з забезпеченням конфіденційності, цілісності, доступності, спостереженості. Інша технологічна інформація щодо її захисту у таких системах, за умови, що вона не містить державну таємницю.
5.22. Відомості щодо паролів доступу користувачів до інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних систем, що експлуатуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
5.23. Відомості щодо перспектив та стратегій розвитку інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.1. Примітки:
1. Термін дії грифу "ДСК" для документів, пов'язаних з науково-дослідними роботами (НДР), становить три роки. У разі необхідності продовження часу або
припинення дії обмежень для документів з грифом "ДСК" повинно прийматись окреме рішення експертною комісією установи за узгодженням із замовником. Рішення про публікацію окремих питань стосовно науково-дослідних робіт обов'язково повинно бути оформлено експертним висновком у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України 1992 року № 419.
При знятті грифу "таємно" з НДР комісією повинно бути вирішене питання про доцільність надання інформації грифу "ДСК", а також перелік додаткових обмежень і вимог щодо часу їх дотримання.

Середа, Вересень 9, 2020 - 17:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.