Наказ НОН/41/2020 від 03.12.2020 "Про організацію роботи КПІ ім.Ігоря Сікорського з атестації наукових працівників"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2020_HOH-41.pdf194.36 КБ

На виконання вимог ч. 4 ст. 6 Закону України "Про наукову і науковотехнічну діяльність" та з метою визначення відповідності кваліфікації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського займаній посаді, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня їхньої професійної компетентності та майстерності,

Н А К А З У Ю:

1. На підставі "Положення про порядок проведення атестації наукових
працівників Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"", затвердженого Наказом
№7/285 від 20.11.2019р., (надалі – Положення) провести в першому півріччі
2021 року атестацію наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Відділу кадрів (Андрейчук Л.П.):

 спільно з керівниками структурних підрозділів підготувати списки
наукових працівників Університету, які підлягають атестації в
2021 році та подати їх на опрацювання до Комісій з питань атестації
наукових працівників відповідно до Положення в термін – до
10 грудня 2020 року.

 підготувати атестаційні справи на кожного наукового працівника,
що атестується, та подати їх до Атестаційних комісій не пізніше ніж
за два тижні до проведення атестації.

 після проведення атестації наукових працівників долучити їх
атестаційні справи до особових справ.

3. Головам Комісій з питань атестації наукових працівників на підставі
"Положення про Комісіїз питань атестації наукових працівників Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського"", затвердженого Наказом №7/284 від 20.11.2019р.,:

 подати до Комісії Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського з наукової
та інноваційної діяльності на затвердження графік проведення
атестації наукових працівників, які підлягають атестації у 2020 році
– до 11 грудня 2020 року;

 ознайомити під підпис наукових працівників, які підлягають
атестації у 2020 році, з Положенням, кваліфікаційними вимогами та
часом проведення атестації не пізніше ніж за 2 місяці до дати її
проведення;

 поінформувати у письмовій формі наукового працівника та
проректора з наукової роботи про рішення Комісій з питань атестації
наукових працівників протягом трьох робочих днів після його
прийняття.

 подати на затвердження до Вченої ради Університету та/або Вчених
рад структурних підрозділів рішення Комісій з питань атестації
наукових працівників щодо результатів атестації протягом тижня з
моменту його прийняття.

4. Комісії Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського з наукової та інноваційної діяльності підготувати проект рішення Вченої ради щодо графіку проведення атестації наукових працівників Університету до 14 грудня 2020 року.

5. Проректору з наукової роботи Пасічнику В.А.:

 на підставі рішення Вченої ради Університету підготувати проект
Наказу "Про затвердження графіку проведення атестації наукових
працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році" протягом тижня
з моменту його прийняття.

 підготувати проект Наказу "Про підсумки проведення атестації
наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році"
протягом тижня з моменту затвердження Вченою радою
Університету та/або Вченими радами структурних підрозділів
результатів атестації наукових працівників у 2021 році.

6. Визнати таким, що втрати чинність наказ від 20.11.2019р. № 7/287.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової роботи Пасічника В.А.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Четвер, Грудень 3, 2020 - 23:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.