Наказ НГФ/41/2021 від 11.03.2021 "Про затвердження положення про порядок видалення зелених насаджень на території Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HGF-41.pdf1.02 МБ

На виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045; Порядку видалення зелених насаджень на території м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.10.2011 № 384/6600; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105; Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення про порядок видалення зелених насаджень на території Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Додаток №1).
2. Затвердити Акт визначення фактичного об'єму вторинної сировини та/або відходів деревини, що утворилися в результаті видалення чи обрізання
зелених насаджень на території Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Додаток №2).
3. Особам, на яких покладено матеріальну відповідальність за збереження зелених насаджень, здійснювати списання зелених насаджень відповідно до положення про порядок видалення зелених насаджень на території Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
4. Головному бухгалтеру Л. Г. Субботіній здійснювати оприбуткування вторинної сировини (деревини, подрібнених гілок), що утворюється в результаті видалення та/або обрізання зелених насаджень на території КПІ ім. Ігоря Сікорського.
5. Директору департаменту майнових і соціальних питань С. А. Манзюку забезпечити укладання договорів щодо реалізації вторинної сировини (деревини, подрібнених гілок), що утворюється в результаті видалення та/або обрізання зелених насаджень на території КПІ ім. Ігоря Сікорського, із зацікавленими організаціями.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з адміністративної роботи В. А. Кондратюка.
Ректор
Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення розроблено з метою виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045; Порядку видалення зелених насаджень на території м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.10.2011 № 384/6600 зі змінами, затвердженими рішенням Київської міської ради від 06.04.2017 № 126/2348; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105; Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314.
1.2. Положення визначає порядок видалення зелених насаджень на території КПІ ім. Ігоря Сікорського, ідо включає процедуру здійснення внутрішньоорганізаційної оцінки стану зелених насаджень, отримання дозвільних документів на видалення, процедуру видалення й обрізання гілок, списання з бухгалтерського обліку зелених насаджень, що підлягають видаленню, та оприбуткування вторинної сировини (деревини, подрібнених гілок), що утворилася в результаті видалення зелених насаджень.
1.3. У цьому Положенні наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:
1.3.1. аварійне дерево - це дерево, яке може становити загрозу для життя й здоров'я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі та споруди або перебуває у пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної суховершинності, досягнення вікової межі;
1.3.2. фаутне дерево - дерево, пошкоджене хворобами й шкідниками;
1.3.3. надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією,
пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності;
1.3.4. ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру;
1.3.5. стихійне лихо - природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків.
1.4. Для здійснення внутрішньоорганізаційного обстеження зелених насаджень, що розміщуються на території КПІ ім. Ігоря Сікорського, з метою їх подальшого видалення й списання з бухгалтерського обліку, а також для визначення фактичного об'єму й оцінки деревини, подрібнених гілок та/або відходів деревини, що утворилися в результаті видалення зелених насаджень, за наказом ректора призначається постійно чинна комісія (далі - комісія з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського).
2. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У РАЗІ ЗНЕСЕННЯ АВАРІЙНИХ, СУХОСТІЙНИХ І ФАУТНИХ ДЕРЕВ, ТА ОМОЛОДЖУВАЛЬНЕ ОБРІЗАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
2.1. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також омолоджувальне обрізання зелених насаджень дозволяється виключно за наявності Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, виданого КО «Київзеленбуд».
2.2. У разі виникнення необхідності видалення зелених насаджень у разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев або омолоджувального обрізання, особа, на яку покладено матеріальну відповідальність за збереження зелених насаджень (далі - матеріально відповідальна особа), службовою запискою доводить до відома безпосередньому керівнику про таку необхідність.
2.3. Матеріально відповідальна особа за згоди керівника спільно з відділом екологічного контролю ініціюють звернення щодо обстеження зелених насаджень до КО «Київзеленбуд».
2.4. Матеріально відповідальна особа спільно з відділом закупівель в установленому порядку укладають договір щодо обстеження зелених насаджень між КПІ ім. Ігоря Сікорського й КО «Київзеленбуд» у двох примірниках.
2.5. Комісія від КО «Київзеленбуд», у яку обов'язково входить представник від КПІ ім. Ігоря Сікорського (керівник підрозділу, який звертається щодо проведення обстеження, або матеріально відповідальна особа), проводить обстеження зелених насаджень.
2.6. КО «Київзеленбуд» виставляє КПІ ім. Ігоря Сікорського рахунок за надану послугу з обстеження зелених насаджень і надає акт виконаних робіт (наданих послуг) у двох примірниках. Матеріально відповідальна особа формує заявку на оплату, до якої додає вищезгаданий рахунок і один примірник підписаного в установленому порядку акту виконаних робіт (наданих послуг) та передає їх до бухгалтерії КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка здійснює оплату за надані послуги.
2.7. Другий примірник підписаного в установленому порядку договору й акту виконаних робіт (наданих послуг) матеріально відповідальна особа повертає в КО «Київзеленбуд», у результаті чого отримує оригінал Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, дійсний протягом двох років від зазначеної в цьому акті дати обстеження.
2.8. Для списання з бухгалтерського обліку зелених насаджень матеріально відповідальна особа надає комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського заповнений Акт списання групи основних засобів за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 13.09.2016 № 818, та Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, виданий КО «Київзеленбуд».
2.9. Комісія з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського підтверджує фактичну наявність, стан (аварійний, сухостійний тощо), здійснює фотофіксацію зелених насаджень, які зазначені в акті списання основних засобів та Акті обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, і приймає рішення про можливість їх списання з обліку й видалення, про що складається протокол засідання комісії.
2.10. Силами господарського відділу або структурного підрозділу, відповідального за безпосереднє виконання процедури спилювання, або підрядної організації здійснюється видалення зелених насаджень (або омолоджувальне обрізання) і подрібнення гілок, у результаті чого утворюється вторинна сировина (деревина, подрібнені гілки) та/або відходи деревини (трухла, непридатна для подальшого використання деревина).
2.11. Після видалення зелених насаджень (або омолоджувального обрізання) члени комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського визначають фактичний об'єм вторинної сировини та/або відходів, що утворилися в результаті видалення (або обрізання) зелених насаджень, про що складається відповідний акт за визначеною формою (Додаток №1 до Наказу).
2.12. На підставі складеного й затвердженого в установленому порядку акту визначення фактичного об'єму та оцінки деревини, подрібнених гілок та/або відходів деревини, що утворилися в результаті видалення зелених насаджень, представник комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського відображає отриману вторинну сировину (деревину та/або подрібнені гілки) в Акті списання групи основних засобів, а матеріально відповідальна особа відображає утворені відходи деревини в типовій формі первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженій наказом Мінприроди від 07.07.2008 № 342.
2.13. Вторинна сировина (деревина, подрібнені гілки), що утворилася після видалення (або обрізання) зелених насаджень, може бути продана, передана безоплатно бюджетній організації або використана для власних потреб, а відходи деревини підлягають передачі на утилізацію або видалення підрядній організації.
3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА, АВАРІЙНОЇ ТА НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
3.1. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної й надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, яке розміщується на території КПІ ім. Ігоря Сікорського, видалення зелених насаджень здійснюється негайно, за умови попередньої фотофіксації зелених насаджень, з подальшим складанням Акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
3.2. Комісія з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського оглядає зелені насадження, що підлягають видаленню, підтверджує їх фактичну наявність і стан, здійснює фотофіксацію й приймає рішення про можливість їх списання з обліку та видалення, про що складається протокол засідання комісії.
3.3. Силами господарського відділу або структурного підрозділу, відповідального за здійснення процедури спилювання, або підрядної організації здійснюється видалення зелених насаджень і подрібнення гілок, у результаті чого утворюється вторинна сировина (деревина, подрібнені гілки) та/або відходи деревини (трухла, непридатна для подальшого використання деревина).
3.4. Після видалення зелених насаджень члени комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського визначають фактичний об'єм вторинної сировини та/або відходів, що утворилися в результаті видалення зелених насаджень, про що складається відповідний акт за формою, що наведена в додатку 1 Положення.
3.5. Особа, на яку покладено матеріальну відповідальність за збереження зелених насаджень (далі - матеріально відповідальна особа), з відома безпосереднього керівника, спільно з відділом екологічного контролю подають заяву про оформлення Акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, разом із матеріалами фотофіксації й копією протоколу засідання комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського до Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом трьох календарних днів із дати аварійного знесення зелених насаджень.
3.6. Матеріально відповідальна особа спільно з відділом закупівель в установленому порядку укладають договір щодо обстеження зелених насаджень між КПІ ім. Ігоря Сікорського й КО «Київзеленбуд».
3.7. Комісія від КО «Київзеленбуд», у яку обов'язково входить представник від КПІ ім. Ігоря Сікорського (керівник підрозділу, який звертається щодо проведення обстеження, або матеріально відповідальна особа), проводить обстеження зелених насаджень.
3.8. КО «Київзеленбуд» виставляє КПІ ім. Ігоря Сікорського рахунок за надану послугу з обстеження зелених насаджень і надає акт виконаних робіт (наданих послуг) у двох примірниках. Матеріально відповідальна особа формує
заявку на оплату, до якої додає вищезгаданий рахунок і один примірник підписаного в установленому порядку акту виконаних робіт (наданих послуг) та передає їх до бухгалтерії КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка здійснює оплату за надані послуги.
3.9. Другий примірник підписаного в установленому порядку договору й акту виконаних робіт (наданих послуг) матеріально відповідальна особа повертає в КО «Київзеленбуд», у результаті чого отримує оригінал Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
3.10. Для списання з бухгалтерського обліку зелених насаджень, що були видалені, матеріально відповідальна особа надає комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського заповнений Акт списання групи основних засобів за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 13.09.2016 № 818, та Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, виданий КО «Київзеленбуд».
3.11. На підставі складеного й затвердженого в установленому порядку акту визначення фактичного об'єму та оцінки деревини, подрібнених гілок та/або відходів деревини, що утворилися в результаті видалення зелених насаджень, представник комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського відображає отриману вторинну сировину (деревину та/або подрібнені гілки) в Акті списання групи основних засобів, а матеріально відповідальна особа відображає утворені відходи деревини в типовій формі первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженій наказом Мінприроди від 07.07.2008 № 342.
3.12. Вторинна сировина (деревина, подрібнені гілки), що утворилася в результаті видалення зелених насаджень, може бути продана, передана безоплатно бюджетній організації або використана для власних потреб, а відходи деревини підлягають передачі на утилізацію або видалення підрядній організації.
4. ПОРЯДОК ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ОРДЕРА НА ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ АБО У РАЗІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА АРХІТЕКТУРИ
4.1. Видалення зелених насаджень у межах земельної ділянки для будівництва об'єктів містобудування, а також реконструкції й капітального ремонту будівель і споруд, об'єктів благоустрою здійснюється на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, що подається до територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
4.2. Видалення зелених насаджень у разі відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами; проведення ремонтних і експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції й розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі; досягнення деревом вікової межі здійснюється на підставі ордера на видалення зелених насаджень.
4.3. У разі виникнення необхідності видалення зелених насаджень, що здійснюється на підставі ордера на видалення зелених насаджень, особа, на яку покладено матеріальну відповідальність за збереження зелених насаджень (далі - матеріально відповідальна особа), службовою запискою доводить до відома безпосередньому керівнику про таку необхідність.
4.4. Матеріально відповідальна особа за згоди керівника, спільно з відділом екологічного контролю ініціюють звернення щодо обстеження зелених насаджень до КО «Київзеленбуд».
4.5. Матеріально відповідальна особа спільно з відділом закупівель в установленому порядку укладають договір щодо обстеження зелених насаджень між КПІ ім. Ігоря Сікорського й КО «Київзеленбуд».
4.6. Комісія від КО «Київзеленбуд», у яку обов'язково входить представник від КПІ ім. Ігоря Сікорського (керівник підрозділу, який звертається
щодо проведення обстеження, або матеріально відповідальна особа), проводить обстеження зелених насаджень.
4.7. КО «Київзеленбуд» виставляє КПІ ім. Ігоря Сікорського рахунок за надану послугу з обстеження зелених насаджень і надає акт виконаних робіт (наданих послуг) у двох примірниках. Матеріально відповідальна особа формує заявку на оплату, до якої додає вищезгаданий рахунок і один примірник підписаного в установленому порядку акту виконаних робіт (наданих послуг) та передає їх до бухгалтерії КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка здійснює оплату за надані послуги.
4.8. Другий примірник підписаного в установленому порядку договору й акту виконаних робіт (наданих послуг) матеріально відповідальна особа повертає в КО «Київзеленбуд», у результаті чого отримує оригінал Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, дійсний протягом двох років від зазначеної в цьому акті дати обстеження.
4.9. Матеріально відповідальна особа спільно з відділом екологічного контролю звертаються до Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із заявою про видалення зелених насаджень, до якої додається оригінал Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
4.10. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не менше ніж за ЗО календарних днів від дати звернення видає заявнику копію рішення про видалення зелених насаджень разом із копією платіжного доручення для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
4.11. У разі необхідності бухгалтерія КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює оплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
4.12. Матеріально відповідальна особа звертається до Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із заявою про видачу ордеру на
видалення зелених насаджень і документом, що підтверджує сплату відновної вартості зелених насаджень, завіреним печаткою.
4.13. Для списання з бухгалтерського обліку зелених насаджень матеріально відповідальна особа надає комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського заповнений Акт списання групи основних засобів за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 13.09.2016 № 818, та ордер на видалення зелених насаджень.
4.14. Комісія з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського підтверджує фактичну наявність, стан, здійснює фотофіксацію кожної одиниці зеленого насадження, що зазначена в Акті списання групи основних засобів і ордері на видалення зелених насаджень, та приймає рішення про можливість їх списання з обліку й видалення, про що складається протокол засідання комісії.
4.15. Силами господарського відділу або структурного підрозділу, відповідального за безпосереднє виконання процедури спилювання, або підрядної організації здійснюється видалення зелених насаджень і подрібнення гілок. У результаті видалення зелених насаджень обов'язково утворюється вторинна сировина (деревина, подрібнені гілки) та/або відходи деревини (трухла, непридатна для подальшого використання деревина).
4.16. Після видалення зелених насаджень члени комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського визначають фактичний об'єм вторинної сировини та/або відходів, що утворилися в результаті видалення зелених насаджень, про що складається відповідний акт за формою, що наведена в додатку 1 Положення.
4.17. На підставі складеного й затвердженого в установленому порядку акту визначення фактичного об'єму та оцінки деревини, подрібнених гілок та/або відходів деревини, що утворилися в результаті видалення зелених насаджень, представник комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського відображає отриману вторинну сировину (деревину та/або подрібнені гілки) в Акті списання групи основних засобів, а матеріально відповідальна особа відображає утворені відходи деревини в типовій формі
первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженій наказом Мінприроди від 07.07.2008 № 342.
4.18. Вторинна сировина (деревина, подрібнені гілки), що утворилася після видалення зелених насаджень, може бути продана, передана безоплатно бюджетній організації або використана для власних потреб, а відходи деревини підлягають передачі на утилізацію або видалення підрядній організації.
5. ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАЛЕННЯ ТА ФОРМУВАЛЬНОГО, САНІТАРНОГО Й ОМОЛОДЖУВАЛЬНОГО ОБРІЗАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
5.1. Видалення, формувальне, санітарне й омолоджувальне обрізання (крокування) зелених насаджень на території КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється силами та засобами господарського відділу або структурного підрозділу, відповідального за безпосереднє виконання процедури видалення чи обрізання зелених насаджень, або підрядної організації на підставі договору, складеного в установленому порядку.
5.2. Начальник господарського відділу або керівник структурного підрозділу, відповідального за безпосереднє виконання процедури видалення чи обрізання зелених насаджень, або керівник підрядної організації завчасно доводить до відома матеріально відповідальної особи за зелені насадження, що підлягають видаленню, та голові комісії з обстеження зелених насаджень КПІ ім. Ігоря Сікорського про наміри, дату й час здійснення видалення чи обрізання.
5.3. Видалення й обрізання зелених насаджень може проводитися як ручним способом, так і з використанням машин та механізмів. Водночас працівники, які безпосередньо задіяні у видаленні, повинні керуватися Правилами охорони праці під час проведення робіт із видалення дерев і пеньків у населених пунктах України, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 30.11.1995 № 51.
5.4. Для нормального росту й правильного розвитку дерев здійснюється догляд за кроною протягом усього життя рослин. Обрізаються дерева навесні до розпукування бруньок або восени після опадання листя. У дерев видаляються порослеві пагони, які утворюються біля кореневої шийки, а також на стовбурах у міру її появи. Сухі гілки обрізаються у міру їх виявлення впродовж року.
5.5. Забороняється здійснювати обрізання більше ЗО % гілок одного дерева протягом календарного року.
5.6. У період масового розмноження диких тварин, з 01 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт і заходів, які є джерелом підвищеного шуму й неспокою, зокрема, видалення та обрізання зелених насаджень із використанням машин і механізмів (за винятком видалення аварійних зелених насаджень та в разі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної й надзвичайної ситуації).
5.7. Формувальне обрізання дерев проводиться у рядових та алейних насадженнях із метою збереження природної або штучної форми рослин (колоноподібної, конусоподібної, кулеподібної тощо), рівномірного розташування скелетних гілок, а також дерев, пересаджених із лісу (з асиметричною витягнутою вгору кроною). Формувальне обрізання здійснюється ранньою весною до початку вегетації (кінець лютого - квітень).
5.8. Крони швидкорослих порід у місцях, де потрібно зберігати певну висоту й форму, - обрізаються щороку, а у повільнорослих (в'яз, дуб і липа) -один раз за 2-4 роки. У разі обрізання повільнорослих дерев переважно вкорочуються однорічні прирости й лише окремі гілки обрізаються до дво-трирічної деревини.
5.9. Санітарне обрізання крони виконується, щоб позбутися старих, хворих, сухих і пошкоджених гілок, а також гілок, спрямованих всередину крони або зближених одна з одною. Обрізанню підлягають також пагони, що відходять від центрального стовбура вгору під гострим кутом, щоб уникнути їхнього обламування. Санітарне обрізання потрібно проводити щороку протягом вегетаційного періоду.
5.10. Одразу після обрізання всі рани діаметром понад 2 см зашпаровуються садовою замазкою або зафарбовуються олійною фарбою на натуральній оліфі під колір крони дерева. У хвойних дерев і тих, що дуже виділяють смолу, рани не замащуються.
5.11. Омолоджувальне обрізання виконується лише в дерев, які добре витримують підстригання й обрізання та вершина яких почала всихати, а ріст пагонів припинився. Водночас сильно вкорочуються (на 1/2-3/4 загальної довжини) старі гілки, залишаючи, якщо це можливо, одну-дві гілки другого порядку. Омолоджують дерева навесні, поступово протягом двох-трьох років. Із листяних порід омолодженню добре піддаються верба, липа, тополя, з хвойних - ялина колюча, модрина.
5.12. Для гілок діаметром до 120 мм (для м'якої породи деревини) і діаметром до 100 мм (для твердої породи деревини), що утворилися внаслідок обрізання, обов'язково здійснюється їх поділ на дрібніші частини з використанням подрібнювача гілок АМ-120БД-К PRO.

Четвер, Березень 11, 2021 - 13:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.