Наказ №НОН/216/2021 від 14.09.2021 "Про проведення самоаналізу діяльності кафедр (внутрішньої акредитації)"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HOH-216.pdf1.84 МБ

На виконання рішення адміністративної ради від 26.08.2021 р. та з метою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, визначення відповідності кафедр університету вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, критеріям зовнішньої акредитації освітніх програм всіх рівнів підготовки здобувачів вищої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр спільно з департаментом якості освітнього процесу (Жученко О.А.) в період з 20 вересня но 15 жовтня 2021 р. організувати і провести самоаналіз діяльності кафедр університету та визначити відповідність їх показників критеріям внутрішньої акредитації (Додаток).

2. Відділу акредитації та ліцензування (Мельниченко С.В.):

- до 17.09.2021 р. розробити форми та зміст матеріалів самоаналізу та довести їх до всіх структурних підрозділів, які залучаються до внутрішньої акредитації;

- організувати та провести методичні семінари з питань проведення процедури самоаналізу та відпрацювання необхідних звітних матеріалів;

- здійснювати методичне супроводження роботи кафедр з відпрацювання матеріалів самоаналізу;

- до 12.11.2021 р. провести експертизу матеріалів самоаналізу, їх відповідність вимогам нормативних документів та критеріям внутрішньої акредитації, підготувати узагальнену інформацію щодо проведення самоаналізу.

3. Директорам інститутів, деканам факультетів створити і очолити інститутські/факультетські акредитаційні комісії, до складу яких залучити:

заступників директорів інститутів/заступників деканів, завідувачів випускових кафедр. Акредитаційним комісіям узагальнити результати самоаналізу кафедр і падати матеріали до відділу акредитації та ліцензування ДЯОП до 15.10.2021 р.

4. Завідувачам кафедр створити і очолити робочі групи з відпрацювання матеріалів самоаналізу, провести засідання кафедр з обговоренням цих матеріалів та надати їх до 08.10.2021 р. до акредитаційних комісій інститутів/факультетів для розгляду і затвердження директором інституту/деканом факультету.

5. Департаментам університету за зверненням директорів інститутів/ деканів факультетів, завідувачів кафедр, співробітників відділу акредитації та ліцензування надавати необхідну інформацію за напрямами їх діяльності.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Вівторок, Вересень 14, 2021 - 15:30 to П'ятниця, Листопад 12, 2021 - 15:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.