НАКАЗ № НУ/261/2021 від 01.12.2021 "Про організацію роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського з атестації наукових працівників"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HY-261.pdf123.51 КБ

На виконання вимог ч. 4 ст. 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та з метою визначення відповідності кваліфікації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського займаній посаді, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня їхньої професійної компетентності та майстерності,

Н А К А З У Ю:

1. На підставі "Положення про порядок проведення атестації наукових працівників Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", затвердженого Наказом №7/285 від 20.11.2019р., (надалі - Положення) провести в першому півріччі 2022 року атестацію наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Відділу кадрів (Андрейчук Л.П.):

• в термін до 06 грудня 2021 року спільно з керівниками структурних підрозділів підготувати списки наукових працівників Університету, які підлягають атестації в 2022 році та подати їх на опрацювання до Комісій з питань атестації наукових працівників відповідно до Положення.

• підготувати атестаційні справи на кожного наукового працівника, що атестується, та подати їх до Атестаційних комісій не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації.

• після проведення атестації наукових працівників долучити їхні атестаційні справи до особових справ.

3. Головам Комісій з питань атестації наукових працівників на підставі "Положення про Комісії з питань атестації наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затвердженого Наказом №НОН/75/2021 від 29.03.2021 р.,:

• подати до Комісії Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського з наукової та інноваційної діяльності на затвердження графік проведення атестації наукових працівників, які підлягають атестації у 2022 році - до 10 грудня 2020 року;

• ознайомити під підпис наукових працівників, які підлягають атестації у 2022 році, з Положенням, кваліфікаційними вимогами та часом проведення атестації не пізніше ніж за 2 місяці до дати її проведення;

• поінформувати у письмовій формі наукового працівника та проректора з наукової роботи про рішення Комісій з питань атестації наукових працівників протягом трьох робочих днів після його прийняття.

• подати на затвердження до Вченої ради Університету та/або Вчених рад структурних підрозділів рішення Комісій з питань атестації наукових працівників щодо результатів атестації протягом тижня з моменту його прийняття.

4. Комісії Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського з наукової та інноваційної діяльності підготувати проєкт рішення Вченої ради щодо графіку проведення атестації наукових працівників Університету до 13 грудня 2021 року.

5. Проректору з наукової роботи Пасічнику В.А.:

• на підставі рішення Вченої ради Університету підготувати проєкт Наказу "Про затвердження графіку проведення атестації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році" протягом тижня з моменту його прийняття.

• підготувати проєкт Наказу "Про підсумки проведення атестації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році" протягом тижня з моменту затвердження Вченою радою Університету та/або Вченими радами структурних підрозділів результатів атестації наукових працівників у 2022 році.

6. Визнати таким, що втратив чинність наказ від 03.12.2020 р. № НОН/41/2020.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової роботи Пасічника В.А.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Середа, Грудень 1, 2021 - 11:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.