Наказ №НУ/268/2021 від 08.12.2021 року "Про навчально-науковий міжфакультетський центр дуальної освіти "Прогрестех-Україна" ім. Ігоря Сікорського КПІ"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HY-268.pdf731.43 КБ

Відповідно до протоколу Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 25 жовтня 2021 (Протокол № 9) та з метою забезпечення ефективної організації та здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою спільно з ТОВ «Прогрестех-Україна»

НАКАЗУЮ:

1. Реорганізувати шляхом перетворення спільний навчально-науковий центр «КПІ ім. Ігоря Сікорського - Прогрестех-Україна» механіко-машинобудівного інституту у навчально-науковий міжфакультетський центр дуальної освіти «Прогрестех-Україна» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Центр).

2. Створити Координаційну раду навчально-наукового міжфакультетського центру дуальної освіти «Прогрестех-Україна» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Координаційна рада).

3. Затвердити:

3.1. положення про Центр (додаток 1);

3.2. склад Координаційної ради (додаток 2).

4. Голові Координаційної ради Мельниченку А.А. та її членам на основі положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

4.1. сприяти впровадженню дуальної форми здобуття вищої освіти для здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти за погодженими освітніми програмами зі спеціальностей: 131 Прикладна механіка, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 173 Авіоніка, а також підвищенню кваліфікації викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського;

4.2. узгодити дуальні навчальні плани відповідних рівнів підготовки здобувачів вищої освіти з освітніх програм, які входять до спеціальностей, зазначених у пункті 4.1;

4.3. з урахуванням рекомендацій фахівців ТОВ «Прогрестех-Україна» розробити силабуси освітніх компонент підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою відповідних рівнів згідно з освітніми програмами, які входять до спеціальностей, зазначених у пункті 4.1.

5. Першому проректору Якименку Ю.І. спільно з начальником відділу контролю використання площ Мединцевим І.А. закріпити за Центром необхідні окремі приміщення для проведення навчальних занять і досліджень з міцності конструкцій, технологій виробництва та складання, конструювання інтер’єрів та планерів літальних апаратів у навчальному корпусі № 1 КПІ ім. Ігоря Сікорського. У разі потреби використовувати аудиторії 12, 16 навчально-виробничого корпусу ТОВ «Прогрестех-Україна» (за погодженням) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 3, поверх 4.

6. Першому проректору Якименку Ю.І. організувати комплекс заходів щодо проходження міжнародної та європейської акредитації визначених освітніх програм у взаємодії з ТОВ «Прогрестех-Україна».

7. Проректору з навчальної роботи Мельниченку А.А. здійснити комплекс заходів щодо організації працевлаштування здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського за запитами ТОВ «Прогрестех-Україна» відповідно до затвердженої в КПІ ім. Ігоря Сікорського системи сприяння працевлаштуванню.

8. Головному бухгалтеру Субботіній Л.Г. внести відповідні зміни до штатного розпису навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту в межах ліміту.

9. Начальнику відділу кадрів Андрейчук Л.П. вжити заходів на виконання цього наказу в установленому порядку.

10. Вважати таким, що втратив чинність, наказ від 19.09.2018 № 7/95.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Середа, Грудень 8, 2021 - 12:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.