Наказ №НУ/270/2021 від 08.12.2021 "Про факультет електроенерготехніки та автоматики"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HY-270.pdf24.86 МБ

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 25 жовтня 2021 року (Протокол № 9) та наказу від 10.11.2021 № НУ/245/2021 «Про факультети та навчально-наукові інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського»

НАКАЗУЮ:

1.3 15 лютого 2022 року на факультеті електроенерготехніки та автоматики реорганізувати шляхом перетворення:

1.1. науково-інженерний центр прикладних проблем автоматизації управління електричними об’єктами «Інформмережа» у науково-інженерну лабораторію «Інформмережа»;

1.2. українсько-німецький навчально-науковий центр з електроенергетики та енергомеханіки в лабораторію електротехніки та електромеханіки «Schneider Electric»;

1.3. навчально-науковий українсько-польський центр вдосконалення технологій відновлюваних джерел енергії та енергоефективності в українсько-польську лабораторію відновлюваних джерел енергії і енергоефективності.

2. Перейменувати галузеву науково-дослідну лабораторію «Автоматизація управління електричними мережами вищих класів напруги» факультету електроенерготехніки та автоматики в галузеву науково-дослідну лабораторію енергетики факультету електроенерготехніки та автоматики.

3. Затвердити організаційну структуру факультету електроенерготехніки та автоматики (додаток 1).

4. Затвердити положення про:

4.1. факультет електроенерготехніки та автоматики (додаток 2);

4.2. кафедру відновлюваних джерел енергії (додаток 3);

4.3. кафедру теоретичної електротехніки (додаток 4);

4.4. кафедру автоматизації енергосистем (додаток 5);

4.5. кафедру електричних мереж та систем (додаток 6);

4.6. кафедру автоматизації електромеханічних систем та електроприводу (додаток 7);

4.7. кафедру електромеханіки (додаток 8);

4.8. галузеву науково-дослідну лабораторію енергетики (додаток 9);

4.9. науково-інженерну лабораторію «Інформмережа» (додаток 10);

4.10. українсько-польську лабораторію відновлюваних джерел енергії і енергоефективності (додаток 11);

4.11. лабораторію електротехніки та електромеханіки «Schneider Electric» (додаток 12).

5. Декану факультету електроенерготехніки та автоматики Яндульському О. С. протягом 1 (одного) місяця з дати підписання цього наказу надати подання на призначення завідувачів науково-інженерної лабораторії «Інформмережа», лабораторії електротехніки та електромеханіки «Schneider Electric», українсько-польської лабораторії відновлюваних джерел енергії і енергоефективності.

6. Директору департаменту управління справами Мазур М. О. спільно з начальником юридичного управління Дергачовим Є. В. внести зміни до організаційної структури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. Головному бухгалтеру Субботіній Л. Г. спільно з деканом факультету електроенерготехніки та автоматики Яндульським О. С. внести відповідні зміни до штатного розпису факультету електроенерготехніки та автоматики в межах ліміту.

8. Начальнику відділу кадрів Андрейчук Л. П. вжити заходів па виконання цього наказу.

9. Визнати такими, що втратили чинність:

9.1. положення про Науково-інженерний центр прикладних проблем автоматизації управління електричними об’єктами «Інформмережа», затверджене ректором Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» М. 3. Згуровським 10.11.1999;

9.2. положення про кафедру відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», затверджене ректором Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» М. 3. Згуровським 08.04.2004;

9.3. положення про факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», затверджене ректором НТУУ «КПІ» М. 3. Згуровським 04.10.2005;

9.4. підпункти 47-54 розділу 1 наказу від 31.12.2015 № 1-301 «Про затвердження положень про кафедри НТУУ «КПІ»;

9.5. пункт 2 наказу від 22.02.2019 № 7/27 «Про створення Українсько-німецького навчально-наукового центру з електроенергетики та електромеханіки КПІ ім. Ігоря Сікорського».

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Якименка ІО. І.

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Середа, Грудень 8, 2021 - 12:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.