Наказ НУ/49/2021 від 19.03.2021 "Про затвердження Порядку планування та проведення ремонтно-будівельних робіт підрядними організаціями в КПІ ім.Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HY-49.pdf928.53 КБ

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 15 березня 2021 року (Протокол № 3)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок планування та проведення ремонтно-будівельних робіт підрядними організаціями в КПІ ім. Ігоря Сікорського, додаток (далі – Порядок).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з адміністративної роботи Кондратюка В. А.
Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ПІДРЯДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
1. Планування ремонтно-будівельних робіт, що виконуються підрядними організаціями
1.1. Структурні підрозділи КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – Університет) в термін до 01 листопада поточного року надають проректору з адміністративної роботи службові записки на проведення ремонтно-будівельних робіт (зразок додається), які планується виконати в наступному році у приміщеннях, які закріплені за структурним підрозділом.
1.2. Комісія, яка призначається проректором з адміністративної роботи, проводить аналіз наданих планів підрозділів та огляд зазначених приміщень. За результатами обстеження комісія надає пропозиції щодо необхідності виконання ремонтно-будівельних робіт та графіку їх виконання з врахуванням пріоритетності їх виконання.
1.3. Відповідно до проведеного аналізу та розмірів фінансування комісія, передбачена п. 1.2. цього Порядку, складає проєкт річного плану ремонтно-будівельних робіт в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – План) з оцінкою вартості таких робіт, із визначенням об’єктів на яких ремонтно-будівельні роботи будуть проведені власними силами Університету та підрядними організаціями, який візується проректором з адміністративної роботи, головним бухгалтером та підписується першим проректором КПІ ім. Ігоря Сікорського.
1.4. Рішення щодо погодження Плану приймається Бюджетною комісією Університету.
2. Визначення початкових даних та складання проектно-кошторисної документації при виконанні ремонтно-будівельних робіт підрядними організаціями
2.1. Керівник структурного підрозділу КПІ ім. Ігоря Сікорського, який замовляє ремонтно-будівельні роботи, призначає відповідальну особу, яка буде контролювати та координувати проведення ремонтно-будівельних робіт в приміщенні, яке закріплено за відповідним структурним підрозділом (далі – відповідальна особа).
2.2. На підставі затвердженого Плану відділ проектно-кошторисних робіт (далі – відділ ПКР) спільно з відповідальною особою проводять огляд приміщень, які потребують ремонту, з метою остаточного визначення видів та обсягів робіт, що необхідно виконати.
2.3. Відділ ПКР спільно з технічно-будівельною комісією під загальним керівництвом головного інженера опрацьовують отримані дані та, керуючись діючою нормативно-правовою базою, складають проектно-кошторисну документацію, а саме: технічне завдання, яке включає дефектний акт, кваліфікаційні вимоги до учасника та його працівників тощо, локальний та зведений кошториси (разом далі – ПКД).
2.4. Відділ ПКР забезпечує організацію проведення додаткової експертизи кошторисної частини ПКД із залученням сторонньої експертної організації у випадках, передбачених чинним законодавством.
2.5. ПКД, вимоги до кваліфікаційних критеріїв та службова записка на закупівлю передається відповідальній особі для ознайомлення та узгодження з керівником відповідного структурного підрозділу.
2.6. Погоджена відповідальною особою та керівником структурного підрозділу ПКД, вимоги до кваліфікаційних критеріїв та службова записка на закупівлю передаються на візування начальнику відділу ПКР, голові технічно-
будівельної комісії і головному інженеру КПІ ім. Ігоря Сікорського та затверджується проректором з адміністративної роботи.
2.7. Після затвердження ПКД передається на розгляд Комісії з контролю за здійсненням публічних закупівель та їх виконанням в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – Комісія), яка відповідно до повноважень здійснює власну перевірку ПКД.
2.8. Комісія надає відділу ПКР зауваження та пропозиції до ПКД, що оформлюються протоколом засідання Комісії, який підписується усіма її членами. У разі відсутності зауважень або їх врахування, ПКД підписується головою Комісії.
2.9. Відповідальна особа у структурному підрозділі спільно з юридичним управлінням, відділом закупівель та відділом ПКР розробляють проєкт договору на виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – договір).
2.10. Під час підготовки ПКД забороняються будь-які спілкування та взаємодія працівників відділу ПКР з потенційними підрядними організаціями, які будуть виконувати ремонтно-будівельні роботи на об’єктах КПІ ім. Ігоря Сікорського, до моменту укладення договору.
2.11. Узгоджена Комісією ПКД, вимоги до кваліфікаційних критеріїв, проєкт договору та службова записка на закупівлю передаються до відділу закупівель. Згідно поданих документів формується тендерна документація (далі – ТД), яка передається на розгляд Комісії з метою здійснення власної перевірки.
2.12. Комісія надає зауваження та пропозиції до ТД, що оформлюються протоколом засідання Комісії, який підписується усіма її членами. У разі відсутності зауважень або їх врахування Комісії, ТД підписується головою Комісії.
3. Визначення типу та проведення закупівлі, визначення переможця та укладання договору
3.1. Відділ закупівель на підставі отриманої службової записки (зразок додається) визначає тип та здійснює процедуру закупівлі.
3.2. Тендерний комітет (або аналогічний робочий орган, створений відповідно до вимог чинного законодавства) спільно з Комісією перевіряє та надає пропозиції щодо кваліфікації учасників. Усі члени Комісії беруть участь у засіданнях тендерного комітету, перевіряють та погоджують відповідні протоколи кваліфікації тендерного комітету.
3.3. За результатами проведеної процедури укладається договір з переможцем. Погодження та підписання договору здійснюється за наступним маршрутом:
Погодження:
- керівник структурного підрозділу, який замовляв ремонтно-будівельні роботи;
- юрисконсульт;
- головний інженер;
- начальник відділу закупівель;
- директор департаменту майнових та соціальних питань;
- головний бухгалтер. Підписує:
- проректор з адміністративної роботи.
4. Контроль за виконанням робіт
4.1. В термін, зазначений в договорі, відповідальна особа спільно з Відділом технічного нагляду (далі – ВТН) передає згідно акту приймання-передачі приміщення, що закріплене за даним структурним підрозділом від замовника підряднику для проведення ремонтно-будівельних робіт за договором.
4.2. В ході виконання ремонтно-будівельних робіт відповідальна особа та ВТН спільно в межах повноважень здійснюють постійний поетапний контроль за дотриманням підрядником технології проведення ремонтно-будівельних робіт, якості та обсягів таких робіт та складанням виконавчої документації. Комісія має право здійснювати додатковий контроль за виконанням умов договору та якістю виконання посадових обов’язків працівниками Університету.
За необхідності до контролю за виконанням робіт можуть долучатися представники інших структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідних напрямків.
4.3. За наявності зауважень та недоліків щодо якості виконання робіт підрядною організацією ВТН спільно з відповідальною особою направляють до підрядної організації, яка виконувала роботи в КПІ ім. Ігоря Сікорського, лист з вимогою усунути виявлені недоліки. У разі необхідності виконання додаткових робіт, не передбачених у договорі, ВТН спільно з відповідальною особою розробляє службову записку, до якої додається експертне підтвердження необхідності внесення змін до договору і передає її на розгляд тендерного комітету.
4.4. Після затвердження тендерним комітетом необхідності внесення змін до договору службова записка та експертне підтвердження необхідності внесення змін до договору надається відділу закупівель. Відділ закупівель спільно з юридичним управлінням розробляє додаткову угоду до договору.
4.5.Погодження та підписання додаткової угоди до договору здійснюється за наступним маршрутом: Погодження:
- керівник структурного підрозділу, який замовляв ремонтно-будівельні роботи;
- юрисконсульт;
- головний інженер;
- начальник відділу закупівель;
- директор департаменту майнових та соціальних питань;
- головний бухгалтер. Підписує:
- проректор з адміністративної роботи.
5. Приймання об’єкта в експлуатацію
5.1. По завершенню виконання робіт ВТН спільно з відповідальною особою та головним інженером проводить огляд виконаних робіт за обсягами та якістю і приймає рішення про відсутність зауважень до якості виконаних робіт або надає підряднику зауваження за їх наявності. Комісія має право здійснювати додатковий контроль за виконанням умов договору та якістю виконання посадових обов’язків працівниками Університету.
5.2. Комісія надає згоду на прийняття виконаних робіт виключно після усунення всіх зауважень та недоліків, якщо такі були виявлені. На підставі цього ВТН складає акт виконаних робіт та акт приймання-передачі приміщення, який візує начальник ВТН, керівник структурного підрозділу, який замовляв ремонтно-будівельні роботи, головний інженер КПІ ім. Ігоря Сікорського, голова Комісії та затверджує проректор з адміністративно господарської роботи.
6. Виконання гарантійних зобов’язань
6.1. Комісія спільно з відповідальною особою, ВТН, головним інженером КПІ ім. Ігоря Сікорського надає відгук/характеристику/рекомендацію, щодо підрядної організації, яка виконувала роботу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, які за необхідності публікується в електронній системі закупівель Рrozorro.
6.2. У випадку виявлення ВТН, Комісією, відповідальною особою та/або головним інженером КПІ ім. Ігоря Сікорського недоліків протягом гарантійного строку, ВТН готує звернення до підрядника з вимогою усунення виявлених недоліків у виконаних роботах.
6.3. У разі відмови підрядника від усунення виявлених недоліків у виконаних роботах, юридичне управління спільно з ВТН та відділом закупівель готує претензію до підрядника та/або позов до суду.

Проректор з адміністративної роботи Вадим КОНДРАТЮК

П'ятниця, Березень 19, 2021 - 11:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.