Наказ НУ/66/2021 від 15.04.2021 "Про організацію роботи з іноземними аспірантами"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HY-66.pdf268.88 КБ

З метою забезпечення організації роботи з іноземними аспірантами в КПІ їм. Ігоря Сікорського (прийом на навчання, навчальний процес, оплата за навчання та інше).

НАКАЗУЮ:

1. Центру міжнародної освіти (ЦМО) (В.О. Ковалю):
- забезпечувати прийом документів на навчання в аспірантуру, формування особових справ та їх подальше ведення протягом підготовки аспірантів;
- укладати з іноземними аспірантами договори про надання освітніх послуг в Університеті;
- контролювати виконання умов договорів про надання освітніх послуг, зокрема в частині оплати вартості навчання в аспірантурі;
- вирішувати паспортно-візові та соціально-побутові питання протягом навчання, контролювати наявність медичного страхового полісу;
- готувати накази на зарахування, переведення, поновлення, відрахування іноземних аспірантів, інші поточні накази;
- вносити контингент іноземних аспірантів у бази даних ЄДЕБО та АС «Деканат»;
- забезпечувати розміщення на сайті ЦМО англомовних описів освітніх програм, за якими здійснюється навчання та прийом іноземних аспірантів;
-здійснювати набір іноземних аспірантів тільки за умови обов'язкового погодження з профільними департаментами (ДЯОП та ДООГІ) питань щодо наявності у підрозділах відповідного кадрового та навчально-методичного забезпечення;
- надавати статистичні дані про контингент іноземних аспірантів до відділу аспірантури та докторантури університету;
-забезпечити своєчасний розрахунок з інститутами/факультетами згідно затвердженої структури по мірі надходження коштів від іноземних аспірантів.
2. Головам науково-методичних комісій зі спеціальностей університету, гарантам освітніх програм, завідувачам кафедр:
- розробити англомовні: освітні програми підготовки докторів філософії; силабуси навчальних дисциплін, описи вибіркових дисциплін;
- до ЗО квітня 2021р. підготувати робочі навчальні плани (українською та англійською мовами) для англомовних аспірантів, які вже навчаються в Університеті. Зареєструвати згадані РГІП в базі даних АСГІНГІ;
- до 30 квітня (у 2021р.) підготувати робочі навчальні плани (українською та англійською мовами) для англомовних аспірантів, підготовку яких планується розпочати у 2021-2022 навчальному році. Зареєструвати РНП в базі даних АСПНП;
- надавати навчальні плани та робочі навчальні плани підготовки англомовних аспірантів у «Навчальний відділ» та «Центр планування кадрового складу освітнього процесу»;
- забезпечити організацію навчального процесу та його контроль (особливу увагу на інформування англомовних іноземних аспірантів щодо розкладу занять англійською мовою, а також про терміни складання семестрового контролю);
- забезпечити наявність та ведення навчальних карток іноземних аспірантів, вносити інформацію щодо складання іноземними аспірантами освітньої складової в АС «Деканат»;
- за підсумками звітування аспірантів про хід виконання індивідуального плану роботи аспірантів (двічі на рік) готувати витяги про подовження підготовки в аспірантурі або відрахування з аспірантури та подавати їх до ЦМО для підготовки відповідних наказів.
3. Центру планування кадрового складу освітнього процесу (Маториній Т.А.) розподілити навантаження на кафедри, що забезпечують підготовку, відповідно до встановлених законодавством норм.
4. Відділу аспірантури та докторантури (О.І. Дмитрієвій):
- організовувати проведення вступних випробувань до аспірантури для іноземних аспірантів (в т.ч. англомовних) протягом календарного року та оформлення всіх необхідних супровідних документів;
- забезпечити оприлюднення розкладу занять та екзаменаційної сесії для іноземних аспірантів (в т.ч. англомовних) на сайті відділу аспірантури та докторантури (https://aspirantura.kpi.ua/);
- розробити разом з Центром міжнародної освіти (Коваль В.О.) двомовні (укр. та англ.) бланки документів для забезпечення набору, прийому на навчання та супроводу навчального процесу англомовних іноземних аспірантів, а саме: заяву вступника, анкету, перепустку вступника, протокол засідання предметної комісії для прийому вступного випробування, індивідуальний план роботи аспіранта;
- внести відповідні зміни до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії.
5. Деканам факультетів/директорам інститутів:
- за погодженням з навчальним відділом складати розклад занять англомовних іноземних аспірантів (аналогічно, як це робиться для україномовних груп аспірантів);
- оприлюднювати розклад занять та екзаменаційних сесій англомовних іноземних аспірантів на сайті Університету http://rozklad.kpi.ua/;
- забезпечувати формування, перевірку, підготовку до друку, видання та облік академічних довідок іноземних аспірантів (в т.ч. англомовних);
- забезпечити цільове використання отриманих коштів від іноземних аспірантів;
-своєчасно доводити суму надходжень до наукового керівника та науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес.
6. Науковим керівникам іноземних аспірантів (в т.ч. англомовних):
- за необхідності надавати допомогу аспірантам для використання функціоналу АІС «Електронний кампус»;
- до 01.05.2021р. забезпечити наявність заповнених трьох примірників індивідуальних планів роботи аспіранта (на кафедрі, в особовій справі іноземного аспіранта (ЦМО) та у самого іноземного аспіранта).
7. Начальнику ДЕФ (Л.Г. Субботіній):
- довести до відома інститутів/факультетів затверджену структуру використання коштів спеціального фонду.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший проректор
Юрій ЯКИМЕНКО

Четвер, Квітень 15, 2021 - 23:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.