Розпорядження РП/1/2021 від 05.01.2021 "Про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_RP-1.pdf172.4 КБ

З метою підвищення вимог до всіх учасників освітнього процесу в університеті та створення сприятливих умов для відпочинку працівників та студентів

ПРОПОНУЮ:

1. Встановити терміни ліквідації академічної заборгованості за результатами семестрового контролю осіннього семестру 2020/2021 навчального року:
- по денній формі здобуття освіти – з 18.01.2021 по 23.01.2021 включно;
- по заочній формі здобуття освіти – протягом тижня після закінчення сесії на конкретному навчальному курсі кожного факультету/навчально-наукового інституту відповідно до графіку навчального процесу на 2020/2021 навчальний рік, затвердженого першим проректором.
2. До ліквідації заборгованостей в терміни, вказані в п.1, допускаються студенти, що мали допуск до заходів семестрового контролю з освітніх компонентів та за його результатами отримали оцінки «незадовільно», були усунені з заходів семестрового контролю або не з’явились на них. Допуск студентів, що мали відмітку «не допущено», здійснюється за рішенням випускової кафедри.
3. Завідувачам кафедр: 3.1) до початку терміну ліквідації академічної заборгованості надати до
деканатів факультетів/навчально-наукових інститутів інформацію щодо допуску до ліквідації заборгованості тих студентів, які за результатами семестрового контролю мають відмітку «не допущено» у відомостях семестрового контролю;
3.2) на період ліквідації студентами академічної заборгованості забезпечити можливість двох спроб ліквідації заборгованості з кожного освітнього компоненту.
4. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів:
4.1) затвердити графік ліквідації академічної заборгованості на відповідному факультеті/навчально-науковому інституті та оприлюднити його: для денної форми – не пізніше 13.01.2021, для заочної форми – не пізніше дати закінчення сесії, згідно з графіком навчального процесу;
4.2) за необхідності (звернення завідувача кафедрою, викладача чи студента) розпорядженням по факультету/інституту створити комісії для проведення заходів з ліквідації академічної заборгованості.
4.3) за наявності до 18.01.2021 заяви від студента щодо надання йому додаткових освітніх послуг, передбачених п. 1.2.2 Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – Положення), йому може бути встановлений термін ліквідації академічних заборгованостей, відмінний від встановленого в п.1, з внесенням академічної заборгованості як академічної різниці до індивідуальних навчальних планів студентів відповідно до розділу 2 Положення.
5. За наявності поважних причин, що документально підтверджені, за погодженням з проректором з навчально-виховної роботи Семінською Н.В. окремим студентам може встановлюватись індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості довший за термін, встановлений в п.1, за умови, що студенти не використали жодної із двох спроб ліквідації академічної заборгованості та мають допуск до заходів з ліквідації заборгованості.
Термін ліквідації академічної заборгованості визначається індивідуально, враховуючи обставини по кожному студенту.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з навчально-виховної роботи Семінську Н.В.

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

Вівторок, Січень 5, 2021 - 18:30 to Субота, Січень 23, 2021 - 18:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.