Розпорядження №РП/263/2021 "Про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_RP-263.pdf868.14 КБ

З метою підвищення вимог до всіх учасників навчального процесу в університеті та створення сприятливих умов для відпочинку викладачів, співробітників та студентів

ПРОПОНУЮ:

1. Встановити терміни ліквідації академічної заборгованості за результатами зимової сесії 2021/2022 навчального року:

поденній формі навчання-з 17.01.2022 по 22.01.2022; по формі навчання без відриву від виробництва (заочна форма) -протягом тижня після закінчення сесії на конкретному навчальному курсі кожного факультету/ навчально-наукового інституту відповідно до графіку навчального процесу на 2021/2022 навчальний рік, затвердженого Першим проректором.

Під час ліквідації заборгованостей керуватись вимогами Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі, затвердженого наказом ректора від 30.11.2020 р. № НУ/22/2020.

2. До ліквідації заборгованостей в терміни, вказані в п.1, допускаються студенти, що мали допуск до заходів семестрового контролю з освітніх компонентів та за його результатами отримали оцінки «незадовільно», були усунені з заходів семестрового контролю або не з’явились на них. Допуск студентів, що мали відмітку «не допущено», здійснюється за рішенням випускової кафедри.

3. Завідувачам кафедр:

3.1) до початку терміну ліквідації академічної заборгованості надати до деканатів факультетів/навчально-наукових інститутів інформацію щодо допуску до ліквідації заборгованості тих студентів, які за результатами семестрового контролю мають відмітку «не допущено» у відомостях семестрового контролю;

3.2) організувати процес ліквідації академічних заборгованостей в дистанційні формі;

3.3) в період ліквідації заборгованостей забезпечити можливість двох перескладань з кожної навчальної дисципліни;

3.4) при вирішенні питання допуску студентів до ліквідації академічної заборгованості керуватись розпорядженням №РП/64/2021 від 09.04.2021.

4. Деканам факультегів/директорам інститутів:

4.1) затвердити графік перескладань на відповідному факультеті /в навчально-науковому інституті та оприлюднити його: для денної форми - не пізніше 03.01.2022, для заочної форми — не пізніше дати закінчений сесії, згідно з графіком навчального процесу та забезпечити висвітлення графіку на інформаційних ресурсах підрозділу;

4.2) за необхідності (звернення завідувача кафедрою, викладача чи студента) розпорядженням по факультету/інституту створити комісії для проведення заходів з ліквідації академічної заборгованості;

4.3) за наявності заяви від студента щодо надання йому додаткових освітніх послуг, передбачених п. 1.2.2 Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі -Положення), йому може бути встановлений термін ліквідації академічних заборгованостей, відмінний від встановленого в п.1, з внесенням академічної заборгованості як академічної різниці до індивідуальних навчальних планів студентів відповідно до розділу 2 Положення.

4.4) за наявності заяви від студента щодо надання йому додаткових освітніх послуг, передбачених н. 1.2.2 Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі --Положення), йому може бути надано право на повторне вивчення дисциплін з внесенням їх до індивідуальних навчальних планів студентів відповідно до розділу 2 Положення.

Всі організаційні питання щодо реалізації пп.4.3 та 4.4 мають бути вирішені до 17.01.2022,

5. За наявності поважних причин, що документально підтверджені, за погодженням з проректором з навчально-виховної роботи Семінською Н.В. окремим студентам може встановлюватись індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості довший за термін, встановлений в п.1, за умови, що студенти не використали жодної із двох спроб ліквідації академічної заборгованості та мають допуск до заходів з ліквідації заборгованості.

Термін ліквідації академічної заборгованості визначається індивідуально, враховуючи обставини по кожному студенту.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з навчально-виховної роботи Семінську Н.В.

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

Понеділок, Січень 17, 2022 - 08:15 to П'ятниця, Січень 21, 2022 - 23:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.