Наказ № НОН/233/2022 від 02.08.2022 "Про заходи щодо організації та здійснення освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2022_HOH-233.pdf782.39 КБ

У зв'язку з необхідністю врахування особливостей здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану, введеного в дію указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, забезпечення безпечних умов для здобувачів вищої освіти та працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також на підставі проведеного моніторингу готовності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського до початку освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року в різних режимах, забезпечуючи студентоцентрований підхід в організації освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. В. о. першого проректора Жученку О. А., проректору з навчальної роботи Мельниченку А. А., проректору з навчально-виховної роботи Семінській Н. В. забезпечити початок освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року для здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчання у дистанційному режимі / дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі відповідно до графіку навчального процесу на 2022-2023 навчальний рік та Регламенту організації освітнього процесу в дистанційному режимі, затвердженого наказом від 21.08.2020 № 7/148.

2. Освітній процес в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року у дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі здійснювати за рішеннями Вчених рад факультетів / навчально-наукових інститутів з урахуванням особливостей окремих освітніх програмам (їх освітніх компонентів), наявності місць в укриттях навчальних корпусів, де планується проводити заняття, з дотриманням стандартів вищої освіти та забезпечення безпечних умов для здобувачів вищої освіти та працівників КГП ім. Ігоря Сікорського у відповідності до вимог листа Міністерства освіти і науки України «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» №1/7035-22 від 27.06.2022 року. Відповідні рішення мають бути ухвалені Вченими радами підрозділів до 16.08.2022.

3. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр:

3.1. Надати до навчального відділу університету (ЛемешкоА. Д.) та відділу цивільного захисту університету (Нестеренко Ю. В.) інформацію про рішення Вчених рад факультетів / навчально-наукових інститутів щодо переліку освітніх компонент та видів занять з цих компонент, за якими освітній процес буде здійснюватися в очному режимі (у формі витягів з протоколів засідань вчених рад із зазначенням планової кількості здобувачів вищої освіти та навчальних корпусів, де планується проводити заняття).

3.2. Здійснювати освітній процес в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року з дотриманням стандартів вищої освіти за розкладом занять та з забезпеченням безпечних умов для здобувачів вищої освіти та працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського в приміщеннях або будівлях університету в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення.

3.3. Під час складання розкладів занять:

- дотримуватися вимог наказу ректора університету від 07.02.2022 року № НОН/47/2022 «Про організацію та планування освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік» щодо чисельності навчальних потоків та груп в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року;

- передбачити окремі дні проведення лекційних занять з усіх навчальних дисциплін, а також практичних, семінарських занять із загальноуніверситетських дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти другого року навчання за освітнім ступенем бакалавр і запланувати окремі дні для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять з усіх інших дисциплін з можливістю проведення занять у дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі з урахуванням безпечних умов для здобувачів вищої освіти та наукового-педагогічних / педагогічних працівників;

- зазначати в АІС «АСФР» режими, у яких передбачено проводити кожне заняття.

3.4. У разі здійснення освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року у дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі, складати розклад занять з урахуванням наявності місць в укриттях навчальних корпусів, в аудиторіях яких проводитимуться заняття в очному режимі (за погодженням з головами координаційних рад цих навчальних корпусів та начальника відділу цивільного захисту університету).

3.5. У разі проведення окремих занять (практичних, лабораторних) в очному режимі, забезпечити принципи рівності та доступності до вищої освіти шляхом можливості дистанційного підключення (онлайн трансляції) до таких занять для тих здобувачів вищої освіти, які не матимуть можливості безпосередньо знаходитися в аудиторії.

3.6. Забезпечити моніторинг за здійсненням освітнього процесу в дистанційному режимі / дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі та за станом внесення інформації про результати навчання в АС «Електронний кампус».

3.7. Забезпечити готовність кадрового складу структурного підрозділу для здійснення освітнього процесу в дистанційному режимі / дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі.

3.8. Забезпечити належний стан навчально-наукової, аудиторної та лабораторної баз структурного підрозділу.

3.9. Забезпечити наявність повного інформаційного, навчально-методичного забезпечення освітніх компонент відповідно до вимог КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема, на відповідних інформаційних ресурсах Університету, для здійснення освітнього процесу в дистанційному режимі / дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі.

3.10. У разі, якщо здобувач вищої освіти навчається за дуальною формою здобуття вищої освіти, передбачити можливість забезпечення програмних результатів навчання на підприємстві, в установі, організації з використанням лабораторного обладнання тощо з дотриманням умов безпеки у період дії правового режиму воєнного стану.

3.11. Під час визнання результатів навчання, отриманих упродовж навчання за програмами академічної мобільності у період дії правового режиму воєнного стану, керуватися Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання, затвердженим наказом від 28.08.2020 № 7/157 та Положенням про академічну мобільність КІН ім. Ігоря Сікорського, затвердженим наказом від 15.12.2021 № НОН/303/2021.

3.12. Врахування результатів навчання неформальної / інформальної освіти, отриманих здобувачами вищої освіти у період дії правового режиму воєнного стану, проводити відповідно до Положення про визнання в КІЛ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті, затвердженого наказом від 01.10.2020 № 7/177, з урахуванням наказу від 31.05.2022 № НОН/164/2022 «Про особливості визнання результатів навчання в умовах правового режиму воєнного стану».

3.13. У разі об’єктивної неможливості проведення занять за окремими освітніми компонентами (або їх складовими) у передбачених цим наказом режимах, дозволити вносити відповідні зміни у робочі навчальні плани шляхом перенесення опанування освітнього компоненту на наступні семестри.

3.14. За зверненнями здобувачів вищої освіти забезпечити надання індивідуальних графіків навчання та складання семестрового контролю, в тому числі на зимовий канікулярний період, або академічної відпустки для здобувачів, які не мають можливості брати участь в освітньому процесі.

3.15. Довести до відома учасників освітнього процесу алгоритм дій та рекомендовані маршрути руху до захисних споруд цивільного захисту для працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського під час сигналу «Повітряна тривога».

4. Деканам факультетів / директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр, науково-педагогічним та педагогічним працівникам університету максимально сприяти здобувачам вищої освіти в реалізації права на якісну освіту під час здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану.

5. Науково-педагогічним працівникам врахувати положення цього наказу при організації та здійсненні освітнього процесу.

6. Директору науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка (далі — бібліотека) Бруй О. М. забезпечити роботу бібліотеки та обслуговування користувачів в змішаному режимі, що передбачає надання послуг в приміщенні бібліотеки та дистанційно, забезпечити віддалений доступ до бібліотечних ресурсів здобувачам вищої освіти та науково-педагогічним працівникам університету.

7. Проректору з адміністративної роботи Кондратюку В. А. забезпечити належне функціонування захисних споруд цивільного захисту Університету (по об’єктах студмістечка - спільно з директором студмістечка Іщенком О. А.) відповідно до вимог чинного законодавства.

8. Начальнику відділу інноваційних технологій в освіті Сімашко І. В. проводити моніторинг та консультування підрозділів щодо наповненості платформи дистанційного навчання «Сікорський» та відповідності наявних дистанційних курсів змісту навчальних дисциплін актуальних освітніх програм.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Якименка Ю. І.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Вівторок, Серпень 2, 2022 - 18:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.