Наказ НУ/55/2022 від 22.03.2022 "Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу під час правового режиму воєнного стану"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2022_HY-55.pdf200.31 КБ

На виконання рішення Адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 15 березня 2022 року, з метою здійснення статутної діяльності університету та забезпечення права на освіту під час здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану, на підставі листа Міністерства освіти і науки України № 1/3277-22 від 25.02.2022 “Про організацію освітнього процесу”, наказу Міністерства освіти і науки України № 265 від 21.03.2022 “Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти” та результатів нарад Міністерства освіти і науки України з керівництвом закладів вищої освіти від 15.03.2022, 18.03.2022, 22.03.2022, а також у зв’язку з необхідністю кадрового підсилення підприємств оборонно-промислового комплексу молодими фахівцями технічних спеціальностей згідно з листом ДК “Укроборонпром” №UOP5-1753 від 22.03.2022

НАКАЗУЮ:

1. Відновити освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі -університет) з 04.04.2022.
2. Першому проректору Якименку Ю. І., проректору з навчальної роботи Мельниченку А. А., проректору з навчально-виховної роботи Семінській Н. В. забезпечити організацію та проведення освітнього процесу для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання у дистанційному режимі, що передбачає проведення усіх видів занять дистанційно (з використанням синхронної або асинхронної моделі освітньої взаємодії), у відповідності до Регламенту організації освітнього процесу в дистанційному режимі та Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
3. Деканам факультетів / директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр, науково-педагогічним та педагогічним працівникам університету максимально сприяти здобувачам вищої освіти в реалізації права на якісну освіту під час здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану.
4. Проректору з навчальної роботи Мельниченку А. А.:
4.1. Скорегувати графік навчального процесу, передбачивши можливість ущільнення термінів опанування освітніх компонент, та оприлюднити його на офіційному сайті університету.
4.2. Вживати заходи щодо підтримання безперебійної роботи АС «Електронний кампус» з метою забезпечення можливості внесення результатів навчання в модуль «Поточний контроль».
4.3. Спільно з директором інституту післядипломної освіти Малюковою І. Г. вживати заходи щодо підтримання безперебійної роботи платформи дистанційного навчання «Сікорський».
4.4. Визначити та оприлюднити перелік навчальних дисциплін, розміщених на платформі дистанційного навчання «Сікорський», які здобувачі вищої освіти можуть вільно вивчати як освітні компоненти вільного вибору, незалежно від освітньої програми, за якою вони здійснюють освітній процес.
4.5. Вжити заходи щодо спрощення процедур валідації та зарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих в межах неформальної або інформальної освіти, зокрема як частини кредитів освітнього компоненту.
5. Проректору з навчально-виховної роботи Семінській Н. В. організувати інформування та консультування керівників навчальних підрозділів, науково-педагогічних та педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти щодо особливостей та можливостей реалізації права на якісну освіту під час здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану.
6. Деканам факультетів / директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр:
6.1. Організувати проведення освітнього процесу для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання у дистанційному режимі з використанням синхронної або асинхронної моделі освітньої взаємодії.
6.2. Здійснювати координацію функціонування комунікативних каналів між науково-педагогічними працівниками, кураторами груп та здобувачами вищої освіти з метою їх обліку та інформаційної підтримки.
6.3. Забезпечити моніторинг за здійсненням освітнього процесу в дистанційному режимі та за станом внесення інформації про результати навчання в АС «Електронний кампус».
6.4. Забезпечити можливість зарахування здобувачам вищої освіти результатів навчання, отриманих шляхом неформальної або інформальної освіти як освітніх компонент (частин таких компонент), що входять до їх індивідуальних навчальних планів.
6.5. У разі необхідності, організувати роботу щодо внесення відповідних змін у робочі навчальні плани при здійсненні освітнього процесу у дистанційному режимі, в тому числі перенесення опанування освітнього компоненту на наступні семестри як для всіх здобувачів, так і внесення змін в індивідуальні навчальні плани окремих здобувачів.
6.6. У разі необхідності за поданням кафедри ухвалити рішення про заміну виконання кваліфікаційної роботи на складання атестаційного іспиту для здобувачів 4-го курсу бакалаврського рівня вищої освіти, забезпечивши підготовку відповідних програм іспитів.
6.7. За зверненнями здобувачів вищої освіти забезпечити надання індивідуальних графіків навчання та складання семестрового контролю, в тому числі на літній канікулярний період, або академічної відпустки для здобувачів, які не мають можливості брати участь в освітньому процесі.
6.8. З метою оперативного моніторингу умов здійснення навчання провести до 08.04.2022 реєстрацію здобувачів вищої освіти, в тому числі за допомогою АС “Електронний кампус”, які мають можливість брати участь в освітньому процесі в дистанційному режимі з використанням синхронної або асинхронної моделі освітньої взаємодії, а також тих, які не мають такої можливості й звернулись за індивідуальним графіком навчання або академічною відпусткою.
7. Завідувачам кафедр:
7.1. Вживати заходи щодо забезпечення доступу здобувачів вищої освіти до методичних та інформаційних матеріалів, необхідних для здійснення освітнього процесу.
7.2. Визначити освітні компоненти, викладання яких з об’єктивних причин не може здійснюватися науково-педагогічними працівниками, за якими вони закріплені, і забезпечити необхідні заміни.
7.3. Сприяти налагодженню зв’язку здобувачів освіти другого курсу магістерського рівня з керівниками випускних кваліфікаційних робіт з метою надання необхідних консультацій.
7.4. Налагодити режим індивідуального консультування для забезпечення можливості навчання здобувачів вищої освіти в асинхронному режимі.
7.5. Передбачити можливість проведення практики (переддипломної, ознайомчої, виробничої тощо) із залученням дистанційних технологій на базі кафедр, лабораторій, центрів університету або інших баз практики.
8. Директору Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка (далі -НТБ) Бруй О. М. організувати роботу НТБ дистанційно та забезпечити віддалений доступ до бібліотечних ресурсів здобувачам та науково-педагогічним працівникам університету.
9. Деканам факультетів / директорам навчально-наукових інститутів надати звіт щодо готовності до початку освітнього процесу проректору з навчальної роботи Мельниченку А. А. до 30 березня 2022 року.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

Вівторок, Березень 22, 2022 - 20:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.