Наказ №НОН/192/2023 від 12.06.2023 "Про підготовку до акредитації освітніх програм першого(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового)" рівнів вищої освіти у 2023/2024 навчальному році

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2023_HOH-192.pdf215.39 КБ
PDF icon 2023_HOH-192a.pdf568.01 КБ

З метою своєчасної та якісної підготовки до акредитації освітніх програм (ОП) першого, другого та третього рівнів вищої освіти (ВО),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік ОП першого, другого та третього рівнів ВО, акредитація яких планується на 2023/2024 н.р. (додається).

2. Департаменту організації освітнього процесу (Мельниченко А.А.) спільно з відповідними навчально-науковими структурними підрозділами у термін до 01.09.2023:
- організувати роботу відповідних підрозділів щодо моніторингу ОП, зазначених у п.1 наказу, та стан їхнього навчально-методичного забезпечення щодо відповідності вимогам чинних нормативних документів університету та стандартам вищої освіти;

- забезпечити координацію роботи науково-методичних комісій університету та гарантів ОП щодо аналізу відповідності змісту і структури навчальних планів освітнім програмам.

3. Департаменту якості освітнього процесу (Жученко О.А.) організувати роботу гарантів ОП з підготовки матеріалів акредитаційних справ і перевірити їх готовність до 01.09.2023 (або за місяць до планової дати подачі заяви на акредитацію, затвердженої Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

4. Департаменту навчально-виховної роботи (Семінська Н.В.), ННЦ ПС «Соціоплюс» (Іщенко А.М.) та Науково-технічній бібліотеці (Бруй О.М.) забезпечити гарантів ОП, що подаються на акредитацію, інформацією, відповідно до напрямів їх діяльності, щодо:

- академічної мобільності здобувачів ВО та науково-педагогічних працівників;

- результатів опитування здобувачів ВО та роботодавців з питань забезпечення якості освіти та реалізації освітніх програм;

- наявного навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітніх компонентів, що реалізуються в межах ОП.

5. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр та гарантам ОП, які акредитуватимуться у 2023/2024 н.р., у термін до 01.09.2023:

- сформувати робочі групи для підготовки «відомостей

самооцінювання» та інших матеріалів, необхідних для акредитації ОП;

- привести у відповідність кадрове забезпечення ОП до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 365 від 24.03.2021), у тому числі підвищення кваліфікації НПП, відповідно до Постанови КМУ №800 від 21.08.2019, та критеріїв НАЗЯВО;

- підготувати дані для актуалізації інформації (п.38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) в ЄДЕБО щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності;

- забезпечити підготовку матеріалів акредитаційних справ в термін, зазначений в п.3 даного наказу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Олексія ЖУЧЕНКА.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Понеділок, Червень 12, 2023 - 14:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.