Наказ № НОН/34/2023 від 06.02.2023 "Про заходи щодо організації та здійснення освітнього процесу у весняному семестрі 2022/2023 навчального року".

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2023_HOH-34.pdf3.03 МБ

У зв'язку з необхідністю врахування особливостей здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану, введеного в дію указом Президента України від 24.02,2022 № 64/2022, забезпечення безпечних умов для здобувані в вищої освіти та працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі -Університет), виконання вимог розпорядження від 28.10.2022 № РП/225/2022 «Про організацію та проведення навчальних занять в умовах правового режиму воєнного стану та стабілізаційних відключень електроенергії»,

НАКАЗУЮ:

1. Проректору з науково-педагогічної роботи Жученку О. А., проректору з навчальної роботи Мельниченку А. А., проректору з навчально-виховної роботи Семінській Н. В. забезпечити початок освітнього процесу у весняному семестрі 2022/2023 навчального року для здобувані в вищої освіти очної та заочної форм навчання у дистанційному режимі відповідно до графіку навчального процесу на 2022-2023 навчальний рік та Регламенту організації освітнього процесу в дистанційному режимі, затвердженого наказом від 21.08.2020 № 7/148.

2. Деканам факультетів / директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр:

2.1. Здійснювати освітній процес у весняному семестрі 2022/2023 навчального року з дотриманням стандартів вищої освіти за розкладом занять в дистанційному режимі.

2.2. Забезпечити можливість здобувачам вищої освіти, що навчаються за освітньо-науковими програмами підготовки магістрів, відвідувати навчальні корпуси для проведення наукових досліджень при написанні магістерських дисертацій, з урахуванням наявності місць в укриттях (за погодженням з головами координаційних рад цих навчальних корпусів та начальника відділу цивільного захисту університету).

2.3. Під час складання розкладів занять передбачити окремі дні проведення лекційних, практичних та семінарських занять із загальноуніверситетських дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти другого року навчання за освітнім ступенем бакалавр.

2.4. Забезпечити моніторинг за здійсненням освітнього процесу в дистанційному режимі та за станом внесення інформації про результати навчання в АС «Електронний кампус».

2.5. Забезпечити готовність кадрового складу структурного підрозділу для здійснення освітнього процесу в дистанційному режимі.

2.6. Забезпечити належний стан навчально-наукової, аудиторної та лабораторної баз структурного підрозділу.

2.7. Забезпечити наявність повного інформаційного, навчально-методичного забезпечення освітніх компонент відповідно до вимог КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема, на відповідних інформаційних ресурсах Університету, для здійснення освітнього процесу в дистанційному режимі.

2.8. У разі, якщо здобувач вищої освіти навчається за дуальною формою здобуття вищої освіти, передбачити можливість забезпечення програмних результатів навчання на підприємстві, в установі, організації з використанням лабораторного обладнання тощо.

2.9. Під час визнання результатів навчання, отриманих упродовж навчання за програмами академічної мобільності у період дії правового режиму воєнного стану, керуватися Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання, затвердженим наказом від 28.08.2020 № 7/157, та Положенням про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського, затвердженим наказом від 15.12.2021 № НОН/303/2021.

2.10. Врахування результатів навчання неформальної / інформальної освіти, отриманих здобувачами вищої освіти у період дії правового режиму воєнного стану, проводити відповідно до Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті, затвердженого наказом від 01.10.2020 № 7/177, з урахуванням наказу від 31.05.2022 № НОН/164/2022 «Про особливості визнання результатів навчання в умовах правового режиму воєнного стану».

2.11. У разі об’єктивної неможливості проведення занять за окремими освітніми компонентами (або їх складовими) у передбачених цим наказом режимах, дозволити вносити відповідні зміни у робочі навчальні плани шляхом перенесення опанування освітнього компоненту на наступні семестри.

3. Деканам факультетів / директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр, науково-педагогічним та педагогічним працівникам Університету максимально сприяти здобувачам вищої освіти в реалізації права на якісну освіту під час здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану.

4. Керівникам структурних підрозділів та науково-педагогічним працівникам врахувати положення цього наказу та розпорядження від 28.10.2022 № РП/225/2022 «Про організацію та проведення навчальних занять в умовах правового режиму воєнного стану та стабілізаційних відключень електроенергії» при організації та здійсненні освітнього процесу.

5. Директору науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка (далі -бібліотека) Бруй О. М. забезпечити роботу бібліотеки та обслуговування користувачів в змішаному режимі, що передбачає надання послуг в приміщенні бібліотеки та дистанційно, забезпечити віддалений доступ до бібліотечних ресурсів здобувачам вищої освіти та науково-педагогічним працівникам університету.

6. Проректору з адміністративної роботи Кондратюку В. А.:

6.1. Забезпечити належне функціонування захисних споруд цивільного захисту Університету (по об’єктах студмістечка - спільно з директором студмістечка Іщенком О. А.) відповідно до вимог чинного законодавства.

6.2. Забезпечити альтернативне живлення «пунктів незламності», технічних майданчиків, де розташовано інформаційно-телекомунікаційні вузли, зокрема сервери загальноуніверситетських систем.

7. Директору конструкторського бюро інформаційних систем ФіногеновуО. Д. забезпечити безперебійне функціонування інформаційно-телекомунікаційного середовища університету, зокрема АС «Електронний кампус», «АСФР», «МуКРІ».

8. Директору інституту післядипломної освіти Малюковій І. Г. забезпечити безперебійне функціонування платформи дистанційного навчання «Сікорський».

9. Начальнику відділу інноваційних технологій в освіті Сімашко 1. В. проводити моніторинг та консультування підрозділів щодо наповненості платформи дистанційного навчання «Сікорський» та відповідності наявних дистанційних курсів змісту навчальних дисциплін актуальних освітніх програм.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Жученка О.А., проректора з навчальної роботи Мельниченка А. А. та проректора з навчально-виховної роботи Семінську Н. В.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Понеділок, Лютий 6, 2023 - 17:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.