Наказ НОН/381/2023 від 20.12.2023 року "Про організацію приктики здобувачів вищої освіти у 2024 році"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2023_HOH-381.pdf105.25 КБ
PDF icon 2023_HOH-381a1.pdf643.49 КБ

Практику здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2024 році провести відповідно до умов договорів з підприємствами, установами, організаціями та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у терміни, передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами. З метою підготовки і організованого проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

1. Завідувачам кафедрами:

1.1. Призначити відповідальних за організацію практики здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти від кафедри та надати до 26.01.2024 р. навчальному відділу на електронну адресу iryna.fedorenko@ukr.net інформацію за формою Додатку 1.

1.2. Погодити і укласти договори навчально-наукових інститутів/факультетів з підприємствами, установами, організаціями (далі – Підприємства) на проходження практики здобувачами вищої освіти у 2024 році з урахуванням договорів про партнерство та співробітництво.

1.3. Погодити з Підприємствами робочі програми (силабуси) проведення практики за два місяці до її початку відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. 1.4. Розподіл здобувачів вищої освіти за місцями практики проводити у відповідності до договорів з Підприємствами. Місця проходження практики за комплексними (загальноуніверситетськими) договорами погодити з навчальним відділом (к.124-1). Забезпечити виконання підписаних договорів на проведення практики здобувачів вищої освіти.

1.5. Призначити і ознайомити з обов’язками (Додаток 2) керівників практики від кафедри.

1.6. Узгодити тематику кваліфікаційних робіт з Підприємствами, обраними для проходження практики здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 1.7. За 10 днів до початку практики надати Підприємствам списки здобувачів вищої освіти. Забезпечити вчасне прибуття здобувачів вищої освіти на місця практики разом із керівником практики від кафедри.

1.8. Списки розподілу на практику здобувачів вищої освіти - громадян України, які навчаються за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб подавати окремими додатками до наказу.

1.9. До 31.05.2024 року подати в навчальний відділ (кім.124-1) заявки для укладання комплексних (загальноуніверситетських) договорів на проведення практики здобувачів вищої освіти у 2025 календарному році.

1.9.1. При поданні заявок для проходження практики бакалаврів і магістрів брати до уваги згоду та можливості проведення такої практики на Підприємстві.

1.9.2. Перед поданням заявок проаналізувати співвідношення між кількістю здобувачів вищої освіти та кількістю заявлених місць практики.

2. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів: 2.1. Подати накази на проведення практики з наданням списків розподілу здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за місцями практики до відділу навчально-виховної роботи Департаменту навчально-виховної роботи та до навчального відділу (к.124-1), а здобувачів ступеню доктора філософії – до відділу аспірантури та до навчального відділу.

Подати накази на проведення практик --------------------Терміни практики

магістр за освітньо-науковою програмою ---------------- до 26.01.2024 р. (05.02.24 - 17.03.24)

бакалавр за освітньо-професійною програмою ---------- до 08.04.2024 р. (15.04.24 - 19.05.24)

магістр за освітньо-професійною програмою ---------------------------------- до 12.07.2024 р. (01.09.24 - 26.10.24)

здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії ---- за тиждень до початку практики За робочими навчальними планами

Накази щодо практик, запланованих в інші терміни, подавати за 7 днів до початку практики, відповідно до робочих навчальних планів. Зміни з поважних причин місць практики, керівників практики, термінів проведення практики (наприклад, у випадку поновлення/переведення здобувачів вищої освіти чи їх участі в програмах академічної мобільності), тощо оформляти додатковими наказами.

2.2. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом учасників академічної мобільності, передбачено визнання результатів навчання за програмами академічної мобільності, як результатів проходження практики, в наказі про проведення практики зазначати дану інформацію. По завершенню участі здобувача вищої освіти в програмі академічної мобільності, але до завершення дії його індивідуального навчального плану, здійснити визнання отриманих результатів та подати до навчального відділу (кім.124-1) та відділу академічної мобільності Департаменту навчально-виховної роботи копії протоколів визнання результатів навчання (стажування, практик) за програмами академічної мобільності.

2.3. Накази на практику іноземних громадян подавати до центру міжнародної освіти (к. 205, 31 корп.).

2.4. Забезпечити контроль початку практик та їх проведення. На 2-й день після початку практики подати навчальному відділу (к.124-1) доповідну записку на ім’я проректора з навчальної роботи за підписом директора навчально-наукового інституту/декана факультету про початок практики здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Розробити графік перевірки всіх практик керівництвом навчально-наукових інститутів/факультетів, кафедр на 2024 календарний рік.

2.5. Забезпечити здобувачів вищої освіти необхідними документами для проходження практики (договір, щоденник практики, направлення на Підприємство).

2.6. Заслухати на засіданні Вчених рад навчально-наукових інститутів/факультетів результати проходження практики. За підсумками практики внести пропозиції щодо її вдосконалення і усунення недоліків.

3. Навчальному відділу ДООП:

3.1. Узгодити та укласти комплексні (загальноуніверситетські) договори на проведення практики здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 2025 календарному році.

3.2. Провести вибіркову перевірку кафедр навчально-наукових інститутів та факультетів з питань організації та проведення практики здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та виконання обов’язків керівниками практики від кафедр.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Проректор з навчальної роботи Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

Середа, Грудень 20, 2023 - 14:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.