Наказ № НУ/185/2023 від 15.09.2023 року "Про проведення самоаналізу (внутрішньої акредитації) діяльності кафедр"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2023_HY-185.pdf1.47 МБ

На виконання рішення методичної ради університету від 07.09.2023 р. та з метою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, визначення відповідності кафедр університету вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, критеріям зовнішньої акредитації освітніх програм всіх рівнів підготовки здобувачів вищої освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр спільно з департаментом якості освітнього процесу (Жученко О.А.) в період з 18 вересня до 20 жовтня 2023 року організувати і провести самоаналіз діяльності кафедр університету та визначити відповідність їх показників критеріям внутрішньої акредитації (Додатки 1,2).

2. Відділу акредитації та ліцензування (Бур’ян С.О.)

- у термін до 18.09.2023 розробити форми та зміст матеріалів самоаналізу та довести їх до всіх структурних підрозділів, які залучаються до внутрішньої акредитації;

- організувати та провести методичні семінари з питань проведення процедури самоаналізу та відпрацювання необхідних звітних матеріалів;

- здійснювати методичне супроводження роботи кафедр з відпрацювання матеріалів самоаналізу;

- у термін до 15.11.2023 провести експертизу матеріалів самоаналізу щодо їх відповідності вимогам нормативних документів та критеріям внутрішньої акредитації, підготувати узагальнену інформацію за результатами проведення самоаналізу.

3. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів створити і очолити факультетські/інститутські акредитаційні комісії, до складу яких залучити: заступників деканів факультетів/директорів навчально-наукових інститутів, завідувачів випускових кафедр, голів науково-методичних комісій університету зі спеціальностей. Акредитаційним комісіям факультетів/навчально-наукових інститутів узагальнити результати самоаналізу кафедр і надати матеріали до відділу акредитації та ліцензування департаменту якості освітнього процесу у термін до 03.11.2023.

4. Завідувачам кафедр:

- створити і очолити робочі групи з відпрацювання матеріалів самоаналізу, провести засідання кафедр з обговоренням цих матеріалів та надати їх у термін до 20.10.2023 до акредитаційних комісій факультетів/навчально-наукових інститутів для розгляду і затвердження деканом факультету/директором навчально-наукового інституту;

- призначити відповідальну особу з числа співробітників кафедри, у якої зареєстрована поштова адреса в домені Google (наприклад usemame@gmail.com або usemame@lll.kpi.ua), за внесення даних до спеціальних форм, розроблених для заповнення показників самоаналізу. Кандидатури відповідальних осіб (ПІБ, посада, телефон, адреса електронної пошти) надати до департаменту якості освітнього процесу у термін до 20.09.2023, заповнивши Google-форму, що знаходиться за посиланням https://forms.gle/5SczraNZXEXRPviq6.

5. Головам науково-методичних комісій університету зі спеціальностей (ІІМКУ) при оновленні освітніх програм враховувати результати самоаналізу.

6. Департаментам університету за зверненням директорів навчально-наукових інститутів/ деканів факультетів, завідувачів кафедр, співробітників відділу акредитації та ліцензування надавати необхідну інформацію за напрямами їх діяльності.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Жученка О.А.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

П'ятниця, Вересень 15, 2023 - 12:30 to Середа, Листопад 15, 2023 - 12:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.