Наказ №НУ/189/2023 від 25.09.2023 року "Про внесення змін до наказу від 07.09.2023 № НУ/178/2023 "Про надання службі захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського інформації про наявні у структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2023_HY-189.pdf1.58 МБ

В зв'язку з рекомендаціями від осіб відповідальних за зв'язки зі службою захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського та з метою вдосконалення процедури надання службі захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського інформації про наявні у структурних підрозділах засоби інформатизації, електронні інформаційні ресурси та бази даних,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до додатку 1 (положення про надання службі захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського інформації про наявні у структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського засоби інформатизації, електронні інформаційні ресурси та бази даних) наказу від 07.09.2023 № НУ/178/2023, виклавши розділ 3 в новій редакції:

3. ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ

Інформація від структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського заповнюється у стовпцях таблиці так:

3.1. Стовпець № п/п. У кожен рядок цього стовпця вноситься порядковий номер засобу інформатизації. Рядків повинно бути стільки, скільки у підрозділі є наявних засобів інформатизації.

3.2. Стовпець Підрозділ. У кожен рядок цього стовпця вноситься інформація про підрозділ (назва підрозділу), що подає інформацію до СЗІ.

3.3. Стовпець Кімната. У кожен рядок цього стовпця вноситься інформація про номер кімнати і номер корпусу, де розміщено засіб інформатизації. Засіб інформатизації - комп’ютер, електронно-обчислювальна техніка, програмні продукти, інформаційні системи або їх окремі елементи, електронні комунікаційні мережі, що використовуються для реалізації інформаційно-комунікаційних технологій.

Підрозділ, що адмініструє автоматизовану інформаційну систему, ІКС, означену в Переліку автоматизованих інформаційних систем та інформаційно-комунікаційних систем, наявних у КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до додатку 1 наказу № 143/2023 від 26.07.2023 «Про затвердження положення Про осіб, відповідальних за зв’язки підрозділів / автоматизованих систем КГІІ ім. Ігоря Сікорського зі службою захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського» вносить інформацію про місця розміщення обладнання (засобів інформатизації без програмних продуктів). Цс комп’ютери, сервери, інша електронно-обчислювальна техніка, елементи електронних комунікаційних мереж. При цьому у стовпчику Примітки вноситься інформація про те, до якої автоматизованої системи належить кожен конкретний засіб

інформатизації.

Інші підрозділи вносять інформацію про місця розміщення комп’ютерів та серверів (засобів інформатизації без програмних продуктів). Якщо в підрозділі наявні застарілі засоби інформатизації, що перестали використовуватися та готуються до списання, у стовпчику Примітки вноситься інформація про те, що засіб інформатизації готується до списання. Інформація у стовпчики 3.7-3.14, 3.16 не вноситься.

Якщо в підрозділі наявні засоби інформатизації, що не використовуються на поточний момент, а їх використання планується в навчальному процесі в майбутні періоди, у стовпчику Примітки вноситься інформація про те, що засіб інформатизації планується до використання у навчальному процесі.

3.4. Стовпець Засіб інформатизації (крім програмних продуктів).

Підрозділ, що адмініструє автоматизовану інформаційну систему, ІКС, означену в Переліку автоматизованих інформаційних систем та інформаційно-комунікаційних систем, наявних у КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до додатку 1 наказу «Про затвердження положення «Про осіб, відповідальних за зв’язки підрозділів / автоматизованих систем КПІ ім. Ігоря Сікорського зі службою захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського» у кожний рядок цього стовпця вносить інформацію про комп’ютери, сервери, іншу електронно-обчислювальну техніку, елементи електронних комунікаційних мереж (крім програмних продуктів), наявні в підрозділі, що подає інформацію до СЗІ. Скільки засобів інформатизації є у підрозділі, стільки й рядків вноситься у таблицю.

Інші підрозділи вносять інформацію про комп’ютери та сервери (засоби інформатизації без програмних продуктів).

Якщо в підрозділі наявні застарілі засоби інформатизації, що перестали використовуватися та готуються до списання, у стовпчику Примітки вноситься інформація про те, що засіб інформатизації готується до списання. Інформація у стовпчики 3.7-3.14, 3.16 не вноситься.

Якщо в підрозділі наявні засоби інформатизації, що не використовуються на поточний момент, а їх використання планується в навчальному процесі в майбутні періоди, у стовпчику Примітки вноситься інформація про тс, що засіб інформатизації планується до використання у навчальному процесі.

3.5. Стовпець Заводський номер. Для кожного засобу інформатизації (крім програмних продуктів) до таблиці вноситься його заводський номер. У разі відсутності заводського номеру пишеться «без номеру».

3.6. Стовпець Інвентарний номер. Для кожного засобу інформатизації (крім програмних продуктів) до таблиці вноситься його інвентарний номер відповідно до документів матеріального обліку. У разі відсугності інвентарного номеру пишеться «без номеру».

3.7. Стовпець Програмне забезпечення ОС. Для кожного засобу інформатизації, за можливості, до таблиці вноситься інформація у вигляді повного переліку програмного забезпечення ОС (назва, позначення, рік випуску встановленої версії, інформація про наявність ліцензії, інформація про постачальника (за можливості), інша доступна інформація).

3.8. Стовпець Програмне забезпечення застосунків (повний перелік). Для кожного засобу інформатизації, за можливості, до таблиці вноситься інформація у вигляді повного переліку програмного забезпечення застосунків (назва, позначення, рік випуску встановленої версії, інформація про наявність ліцензії, інформація про постачальника (за можливості), інша доступна інформація).

3.9. Стовпець Номери ліцензій. Для кожного засобу інформатизації до таблиці вносяться номери ліцензій на ПЗ з означенням терміну дії (за наявності).

3.10. Стовпець Антивірус. Для кожного засобу інформатизації до таблиці вносяться номери ліцензій на антивірусне ПЗ з означенням терміну дії (за наявності).

3.11. Стовпець Електронні інформаційні ресурси. Електронні інформаційні ресурси - систематизовані відомості й дані, створені, оброблені та збережені в електронній формі за допомогою технічних засобів га/або програмних ресурсів. Наявні інформаційні ресурси об’єднуються в групи за змістом з присвоєнням назв на розсуд відповідального розпорядника засобу інформатизації. Для кожного засобу інформатизації до таблиці вносяться назви та обсяг створених і наявних груп електронних інформаційних ресурсів у кількості не більше десяти.

3.12. Стовпець Види інформації, якими володіє розпорядник засобу інформатизації (за змістом).
Заповнення таблиці за прикладом:

Види інформації, якими володіє розпорядник

За змістом:

Інформація про фізичну особу;

Інформація довідково-енциклопедичного характеру;

Науково-технічна інформація;

Правова інформація;

Статистична інформація;

Соціологічна інформація;

Інші види інформації.

3.13. Стовпець Види інформації, якими володіє розпорядник засобу інформатизації (за порядком доступу).

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що за законом належить до інформації з обмеженим доступом.

У таблиці навпроти кожного виду інформації, яким володіє розпорядник засобу інформатизації, потрібно писати: відкрита інформація або інформація з обмеженим доступом.

3.14. Стовпець Бази даних. База даних - систематизована сукупність даних, що визначає стан об’єктів та їх взаємозв’язок.

До таблиці заноситься інформація про наявні бази даних для кожного засобу інформатизації.

3.15. Стовпець ПІБ відповідального розпорядника засобу інформатизації. До таблиці заноситься інформація про розпорядника, користувача, адміністратора кожного засобу інформатизації.

3.16. Стовпець Інформація про підключення до мережі Internet. ІР-адреса. До таблиці заноситься інформація про підключення або відсутність підключення кожного засобу інформатизації до мережі Internet та його ІР-адреса».

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з адміністративної роботи Кондратюка В. А.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Понеділок, Вересень 25, 2023 - 16:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.